Rasfoire documente

Metodologie din 2000 de echivalare a examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

publicat in M.Of. 37 din 22-ian-2001

Metodologie din 2000 de calcul al tarifului pentru apa de adaos in sistemele de alimentare centralizata cu caldura

publicat in M.Of. 50 din 30-ian-2001

Metodologie din 2000 de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant reprezentative din invatamantul preuniversitar

publicat in M.Of. 73 din 12-feb-2001

Metodologie din 2000 de organizare si desfasurare a concursului din 16-17 iulie 2001 pentru ocuparea posturilor didactice vacante din invatamantul preuniversitar

publicat in M.Of. 73 din 12-feb-2001

Metodologie din 2000 privind incadrarea pe categorii a consumatorilor de energie electrica

publicat in M.Of. 203 din 23-apr-2001

Metodologie din 2001 de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Metodologie din 2001 de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 210 din 25-apr-2001

Metodologie din 2001 de contractare a temelor de cercetare-dezvoltare si a actiunilor cuprinse in Programul national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica 'Orizont 2000', precum si de avizare si decontare a lucrarilor executate in cadrul contractelor

publicat in M.Of. 222 din 02-mai-2001

Metodologie din 2001 de autorizare a unitatilor specializate sa elaboreze amenajamente silvice, studii sumare de amenajare si studii de transformare a pasunilor impadurite

publicat in M.Of. 238 din 10-mai-2001

Metodologie din 2001 de atestare a competenţei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau execută lucrări de cercetare geologică şi de expertizare

publicat in M.Of. 315 din 13-iun-2001

Metodologie din 2001 de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Metodologie din 2001 de inregistrare in contabilitate a operatiunilor legate de primirea si utilizarea fondurilor din contributia financiara a Comunitatii Europene

publicat in M.Of. 480 din 21-aug-2001

Metodologie din 2001 privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc

publicat in M.Of. 570 din 12-sep-2001

Metodologie din 2001 de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

publicat in M.Of. 573 din 13-sep-2001

Metodologie din 2001 privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor

publicat in M.Of. 573 din 13-sep-2001

Metodologie din 2001 privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu

publicat in M.Of. 571 din 13-sep-2001

Metodologie din 2001 de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele administratiei publice centrale si locale, precum si a personalului tehnic al agentilor economici si institutiilor, cu atributii de indrumare, control si constatare a incalcarii legii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

publicat in M.Of. 584 din 18-sep-2001

Metodologie din 2001 privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din productia agricola, necesare in vederea amplasarii obiectivelor de investitii

publicat in M.Of. 646 din 16-oct-2001

Metodologie din 2001 privind schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 646 din 16-oct-2001

Metodologie din 2001 de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea certificatului de competente profesionale

publicat in M.Of. 687 din 30-oct-2001

Metodologie din 2001 de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si de contestarea calificativelor acordate

publicat in M.Of. 707 din 07-noi-2001

Metodologie din 2001 de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti

publicat in M.Of. 718 din 12-nov-2001

Metodologie din 2001 de stabilire a pretului pentru apa de adaos in sistemele de alimentare centralizata cu energie termica

publicat in M.Of. 734 din 19-nov-2001

Metodologie din 2001 privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care incheie contract cu casele de asigurari de sanatate

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Metodologie din 2001 CADRU privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de medici, farmacisti, biologi, biochimisti si chimisti, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator, farmacist-sef in unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care incheie contract cu casele de asigurari de sanatate

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Metodologie din 2001 privind calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medic, farmacist, biolog, biochimist si chimist, precum si a postului de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator si farmacist-sef in unitatile sanitare publice si din cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, care incheie contract cu casele de asigurari de sanatate

publicat in M.Of. 754 din 27-nov-2001

Metodologie din 2001 de functionare a comisiei pentru protectia copilului

publicat in M.Of. 774 din 04-dec-2001

Metodologie din 2001 privind examinarile medicale periodice de bilant al starii de sanatate pentru prescolari, elevi si studenti

publicat in M.Of. 777 din 05-dec-2001

Metodologie din 2001 privind infiintarea Registrului unic al asistentilor medicali

publicat in M.Of. 825 din 20-dec-2001

Metodologie din 2001 privind examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii

publicat in M.Of. 836 din 27-dec-2001