Rasfoire documente

Legea 1/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

publicat in M.Of. 48 din 29-ian-2001

Legea 2/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

publicat in M.Of. 48 din 29-ian-2001

Legea 90/1996 Legea protectiei muncii - Republicare

publicat in M.Of. 47 din 29-ian-2001

Legea 4/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activitatii Romaniei, in calitate de membru, la Institutul International al Frigului, cu sediul la Paris, Franta, si pentru autorizarea platii cotizatiei anuale

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Legea 5/2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate diasporei romanesti

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Legea 6/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, in mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantitati de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apararii Nationale

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Legea 7/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1998 privind afilierea Ministerului Apararii Nationale al Romaniei, ca membru asociat, la Consiliul International al Sportului Militar si plata cotizatiei anuale

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Legea 8/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilitati pentru plata consumului de energie electrica, motorina si gaze naturale in vederea stimularii productiei agricole aferente anului 1999

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Legea 9/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 75 din 14-feb-2001

Legea 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

publicat in M.Of. 81 din 16-feb-2001

Legea 11/2001 pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Roman si Guvernul Macedonean privind cooperarea in domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnata la Bucuresti la 30 iunie 1999

publicat in M.Of. 95 din 23-feb-2001

Legea 12/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 93 din 23-feb-2001

Legea 13/2001 pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Roman si Guvernul Macedonean privind cooperarea in domeniul sanitar veterinar, semnata la Bucuresti la 30 iunie 1999

publicat in M.Of. 95 din 23-feb-2001

Legea 14/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Conventiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian international, adoptata la Montreal la 28 mai 1999

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Legea 16/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A.747 (18) referitoare la aplicarea masurarii tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptata la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Legea 18/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Legea 20/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregatirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei partilor la aceasta conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitatii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Legea 19/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea Conventiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale si a Protocolului din 1996 la aceasta conventie

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Legea 23/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale si acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974, la Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, incheiata la Londra la 5 aprilie 1966, si la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Legea 15/2001 pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind inregistrarea internationala a desenelor si modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999

publicat in M.Of. 103 din 28-feb-2001

Legea 17/2001 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, Conventia privind drepturile omului si biomedicina, semnata la Oviedo la 4 aprilie 1997, si a Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 103 din 28-feb-2001

Legea 21/2001 privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Legea 22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991

publicat in M.Of. 105 din 01-mar-2001

Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat - Republicare

publicat in M.Of. 113 din 06-mar-2001

Legea 24/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea si completarea Legii viei si vinului nr. 67/1997

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Legea 25/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Legea 26/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor importuri de bunuri si servicii contractate in anul 1999, destinate inzestrarii Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Legea 27/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a produselor de tehnica militara din import destinate inzestrarii Serviciului de Informatii Externe

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Legea 29/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/1999 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Legea 30/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Legea 31/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 289/2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Legea 32/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Legea 28/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

publicat in M.Of. 119 din 08-mar-2001

Legea 33/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 9, semnat la Varsovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Legea 34/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendarii Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de 'produse originare' si metodele de cooperare administrativa, anexa la Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Legea 35/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Legea 36/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Legea 38/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Legea 40/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al bancilor cu capital majoritar privat

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Legea 37/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale

publicat in M.Of. 123 din 13-mar-2001

Legea 39/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

publicat in M.Of. 123 din 13-mar-2001

Legea 41/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2000 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare

publicat in M.Of. 123 din 13-mar-2001

Legea 42/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte

publicat in M.Of. 123 din 13-mar-2001

Legea 43/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 124 din 13-mar-2001

Legea 44/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestari de servicii in porturi si aeroporturi

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Legea 45/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de catre Ministerul Industriei si Comertului a obligatiei de plata a cotizatiilor la organizatiile internationale de metrologie din care Romania face parte ca membru cu drepturi depline

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Legea 47/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2000 privind finantarea drepturilor de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari sau rezidenti si personalului de cercetare din unitatile sanitare

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Legea 49/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societatii Comerciale 'Fast Service Electronica' - S.A. in proprietatea Episcopiei Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei

publicat in M.Of. 127 din 14-mar-2001

Legea 48/2001 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Romania si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare in Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000

publicat in M.Of. 131 din 15-mar-2001

Legea 53/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Roman si Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000

publicat in M.Of. 131 din 15-mar-2001

Legea 52/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1997 privind unele masuri de protectie ce se acorda personalului din industria miniera si din activitatile de prospectiuni si explorari geologice

publicat in M.Of. 132 din 16-mar-2001

Legea 55/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare si a Memorandumului de intelegere pentru implementarea in Romania a Programului PHARE de cooperare transfrontaliera 1996 Romania-Ungaria, semnate la Bucuresti la 7 mai 1997

publicat in M.Of. 132 din 16-mar-2001

Legea 56/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Ungaria - RO9912, semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

publicat in M.Of. 132 din 16-mar-2001

Legea 57/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 1999 - partea a II-a (RO9905-9908), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

publicat in M.Of. 132 din 16-mar-2001

Legea 58/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Bulgaria - RO9911, semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

publicat in M.Of. 132 din 16-mar-2001

Legea 60/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999

publicat in M.Of. 132 din 16-mar-2001

Legea 61/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetatenilor proprii si a strainilor, semnat la Bucuresti la 23 iunie 2000

publicat in M.Of. 132 din 16-mar-2001

Legea 63/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 171/1999 pentru alocarea in anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sanatatii, Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, precum si Ministerului Tineretului si Sportului pentru Comitetul Olimpic Roman

publicat in M.Of. 132 din 16-mar-2001

Legea 72/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale

publicat in M.Of. 135 din 19-mar-2001

Legea 74/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 78/1999 privind prelungirea termenului prevazut la art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate in baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

publicat in M.Of. 135 din 19-mar-2001

Legea 76/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producatorilor agricoli pentru graul de panificatie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern

publicat in M.Of. 135 din 19-mar-2001

Legea 77/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 178/2000 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999

publicat in M.Of. 135 din 19-mar-2001

Legea 50/2001 pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea politieneasca, semnata la Bucuresti la 14 aprilie 1999

publicat in M.Of. 136 din 20-mar-2001

Legea 51/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000

publicat in M.Of. 138 din 20-mar-2001

Legea 54/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier international, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000

publicat in M.Of. 136 din 20-mar-2001

Legea 59/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate in situatie ilegala, semnat la New Delhi la 2 noiembrie 1995

publicat in M.Of. 138 din 20-mar-2001

Legea 62/2001 pentru acceptarea de catre Romania a unor amendamente la Constitutia Organizatiei Internationale pentru Migrari, adoptata la Venetia la 19 octombrie 1953

publicat in M.Of. 137 din 20-mar-2001

Legea 65/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide, realizat in anul 1991 in cadrul Programului guvernamental de importuri critice, si a diferentelor de pret si de curs, aferente importului de ulei brut, realizat in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 274/1992

publicat in M.Of. 137 din 20-mar-2001

Legea 66/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1998 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome

publicat in M.Of. 137 din 20-mar-2001

Legea 68/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2000 pentru ratificarea Scrisorii de intelegere dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnata la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul imprumut pentru finantarea Proiectului 'Facilitarea comertului si transportului in Sud-Estul Europei', in valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.

publicat in M.Of. 137 din 20-mar-2001

Legea 71/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participarii Ministerului Justitiei ca membru permanent la Conferinta Europeana Permanenta de Probatiune

publicat in M.Of. 137 din 20-mar-2001

Legea 64/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea in combaterea producerii si traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a folosirii inadecvate si a farmacodependentei, semnat la Bucuresti la 22 octombrie 1999

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Legea 67/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea in combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, a terorismului, precum si a altor activitati ilegale, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1999

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Legea 70/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei, Guvernul Republicii Moldova si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea in lupta impotriva criminalitatii, semnat la Kiev la 6 iulie 1999

publicat in M.Of. 143 din 22-mar-2001

Legea 78/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 210/1999 pentru amanarea de la plata a obligatiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import si T.V.A. in vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Nationale de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000

publicat in M.Of. 143 din 22-mar-2001

Legea 79/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de combustibili pentru Societatea Comerciala 'Termoelectrica' - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

publicat in M.Of. 143 din 22-mar-2001

Legea 82/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participatiilor statului la Fondul Monetar International si modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzactiile cu Fondul Monetar International

publicat in M.Of. 143 din 22-mar-2001

Legea 69/2001 pentru ratificarea celui de Al treilea protocol aditional la Acordul cu privire la Forta Multinationala de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 21 iunie 2000

publicat in M.Of. 144 din 23-mar-2001

Legea 73/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000

publicat in M.Of. 144 din 23-mar-2001

Legea 75/2001 pentru ratificarea Acordului european privind suprimarea vizelor pentru refugiati (STE-31), incheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, semnat de Romania la 5 noiembrie 1999

publicat in M.Of. 144 din 23-mar-2001

Legea 80/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Irlandei privind readmisia propriilor cetateni si a cetatenilor unor state terte, care se afla ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la Bucuresti la 12 mai 2000

publicat in M.Of. 147 din 23-mar-2001

Legea 81/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor

publicat in M.Of. 147 din 23-mar-2001

Legea 83/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Legea 86/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomatilor

publicat in M.Of. 147 din 23-mar-2001

Legea 87/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si regresul statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Legea 88/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare institutionala a sectorului privat, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea acestui acord

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Legea 84/2001 privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Doha la 24 octombrie 1999

publicat in M.Of. 150 din 27-mar-2001

Legea 85/2001 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Australia pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si a Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2 februarie 2000

publicat in M.Of. 150 din 27-mar-2001

Legea 91/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera intre cele doua tari, peste fluviul Dunarea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000

publicat in M.Of. 155 din 29-mar-2001

Legea 92/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor si conditiilor de participare a Romaniei la programele Comunitatii Europene in domeniul cercetarii, dezvoltarii tehnologice si demonstratiilor si la programele de cercetare si activitatile de instruire

publicat in M.Of. 155 din 29-mar-2001

Legea 93/2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice

publicat in M.Of. 155 din 29-mar-2001

Legea 94/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata

publicat in M.Of. 155 din 29-mar-2001

Legea 95/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, Romania, Republica Slovaca si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare in Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000-31 decembrie 2004

publicat in M.Of. 159 din 29-mar-2001

Legea 97/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

publicat in M.Of. 159 din 29-mar-2001

Legea 98/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata

publicat in M.Of. 157 din 29-mar-2001

Legea 99/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat

publicat in M.Of. 158 din 29-mar-2001

Legea 100/2001 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 293/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

publicat in M.Of. 158 din 29-mar-2001

Legea 101/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar si a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

publicat in M.Of. 158 din 29-mar-2001

Legea 102/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementari in domeniul serviciilor publice de transport local de calatori

publicat in M.Of. 158 din 29-mar-2001