Rasfoire documente

Ordonanta 29/1997 privind Codul aerian - Republicare

publicat in M.Of. 45 din 26-ian-2001

Ordonanta 46/1998 pentru stabilirea unor masuri in vederea indeplinirii obligatiilor asumate de Romania prin aderarea la Conventia internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriana - Republicare

publicat in M.Of. 44 din 26-ian-2001

Ordonanta 1/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind infiintarea, functionarea si exploatarea in Romania a unei statii de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriana Patrick, Florida - S.U.A., la 28 septembrie 2000

publicat in M.Of. 397 din 19-iul-2001

Ordonanta 3/2001 privind aprobarea si implementarea Programului special de dezvoltare turistica a zonei Sighisoara

publicat in M.Of. 405 din 20-iul-2001

Ordonanta 4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor si aplicarea legii, semnata la Bucuresti la 3 iulie 2001

publicat in M.Of. 405 din 20-iul-2001

Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

publicat in M.Of. 410 din 25-iul-2001

Ordonanta 5/2001 privind procedura somatiei de plata

publicat in M.Of. 422 din 30-iul-2001

Ordonanta 6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a editii a cursurilor de vara destinate tinerilor diplomati romani si straini, sub egida Fundatiei Europene 'Titulescu'

publicat in M.Of. 422 din 30-iul-2001

Ordonanta 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001

Ordonanta 9/2001 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului

publicat in M.Of. 430 din 31-iul-2001

Ordonanta 7/2001 privind impozitul pe venit

publicat in M.Of. 435 din 03-aug-2001

Ordonanta 10/2001 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

publicat in M.Of. 449 din 08-aug-2001

Ordonanta 11/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Ordonanta 12/2001 pentru aprobarea unor reglementari privind datoria publica externa

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Ordonanta 13/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultura

publicat in M.Of. 461 din 13-aug-2001

Ordonanta 26/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

publicat in M.Of. 470 din 16-aug-2001

Ordonanta 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor

publicat in M.Of. 472 din 17-aug-2001

Ordonanta 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii 'C.N.I.' - S.A.

publicat in M.Of. 472 din 17-aug-2001

Ordonanta 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Program pentru managementul deseurilor in Piatra-Neamt, Romania'

publicat in M.Of. 474 din 20-aug-2001

Ordonanta 15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Danutoni - etapa de tratare biologica, Valea Jiului, Romania'

publicat in M.Of. 476 din 20-aug-2001

Ordonanta 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Imbunatatirea sistemului de apa potabila si a celui al apelor uzate in scopul conformarii cu standardele europene in domeniul calitatii apei si protectiei mediului in municipiul Iasi, Romania'

publicat in M.Of. 477 din 20-aug-2001

Ordonanta 17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea si extinderea retelei de canalizare si construirea unei statii de epurare a apelor uzate in municipiul Braila, Romania'

publicat in M.Of. 478 din 20-aug-2001

Ordonanta 18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, Romania'

publicat in M.Of. 481 din 21-aug-2001

Ordonanta 19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea si modificarea sistemului de canalizare si a sistemului de furnizare si tratare a apelor uzate in Arad pentru protejarea raului Mures, Romania'

publicat in M.Of. 482 din 21-aug-2001

Ordonanta 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului «Finalizarea lucrarilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», Romania'

publicat in M.Of. 484 din 22-aug-2001

Ordonanta 21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea sectiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului national DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), Romania'

publicat in M.Of. 487 din 22-aug-2001

Ordonanta 22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Asistenta tehnica pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), Romania'

publicat in M.Of. 488 din 22-aug-2001

Ordonanta 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura 'Reabilitarea retelei de canalizare si furnizarea de facilitati pentru epurarea apelor uzate in municipiul Craiova pentru protectia fluviului Dunarea, Romania'

publicat in M.Of. 489 din 22-aug-2001

Ordonanta 33/2001 privind acordarea de rechizite scolare

publicat in M.Of. 496 din 23-aug-2001

Ordonanta 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001

publicat in M.Of. 498 din 24-aug-2001

Ordonanta 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001

publicat in M.Of. 500 din 24-aug-2001

Ordonanta 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia referitoare la Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, incheiata la Londra la 20 octombrie 1972

publicat in M.Of. 510 din 28-aug-2001

Ordonanta 30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Conventia internationala asupra liniilor de incarcare, incheiata la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A. 784(19) la Londra la 23 noiembrie 1995

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Ordonanta 31/2001 pentru acceptarea Codului international pentru transportul in siguranta al cerealelor in vrac (Codul international pentru cereale), adoptat prin Rezolutia M.S.C. 23(59) a Comitetului Securitatii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 23 mai 1991

publicat in M.Of. 508 din 28-aug-2001

Ordonanta 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Ordonanta 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporara in scopul angajarii lucratorilor romani pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Ordonanta 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001

publicat in M.Of. 511 din 28-aug-2001

Ordonanta 32/2001 privind acceptarea de catre Romania a Codului international pentru aplicarea metodelor de incercare la foc (Codul FTP), precum si acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.61(67) si, respectiv, prin Rezolutia MSC.101(73) ale Comitetului Securitatii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 si, respectiv, la 5 decembrie 2000

publicat in M.Of. 514 din 29-aug-2001

Ordonanta 39/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la Acordul de asistenta financiara nerambursabila dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare din fondurile Facilitatii globale de mediu (FGM) pentru finantarea Proiectului 'Managementul conservarii biodiversitatii', in valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1999

publicat in M.Of. 516 din 29-aug-2001

Ordonanta 42/2001 privind aprobarea preluarii de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plata a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea Romaniei de membru al Organizatiei interguvernamentale pentru transporturile internationale feroviare (OTIF), constituita in conformitate cu prevederile Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF)

publicat in M.Of. 515 din 29-aug-2001

Ordonanta 37/2001 pentru acceptarea Codului international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia Comitetului Securitatii Maritime MSC.48(66) la Londra la 4 iunie 1996

publicat in M.Of. 522 din 30-aug-2001

Ordonanta 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendata, si a unor amendamente la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Ordonanta 43/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Ungaria - RO0003, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 520 din 30-aug-2001

Ordonanta 41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare PHARE RO9916 dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, semnat la Bucuresti la 27 iulie 2000

publicat in M.Of. 524 din 31-aug-2001

Ordonanta 44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind participarea Romaniei la programele comunitare 'Leonardo da Vinci II', 'Socrates II', 'Youth for Europe' si la Al cincilea program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice - RO0001, semnat la Bucuresti la 27 iulie 2000

publicat in M.Of. 525 din 31-aug-2001

Ordonanta 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit 'EUTELSAT', adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunarii partilor (Cardiff, mai 1999)

publicat in M.Of. 528 din 31-aug-2001

Ordonanta 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2001 la programele comunitare: 'LIFE III', Al cincilea program-cadru in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice, 'Fiscalis', 'Leonardo da Vinci II', 'Socrates II', 'Youth' si 'Cultura 2000' - RO0011, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2000

publicat in M.Of. 529 din 31-aug-2001

Ordonanta 49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Conventia internationala pentru securitatea containerelor, incheiata la Geneva la 2 decembrie 1972

publicat in M.Of. 526 din 31-aug-2001

Ordonanta 50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere privind controlul statului portului in regiunea Marii Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000

publicat in M.Of. 533 din 31-aug-2001

Ordonanta 52/2001 pentru ratificarea Conventiei nr. 163/1987 privind bunastarea navigatorilor pe mare si in port, adoptata la cea de-a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii, la Geneva la 8 octombrie 1987

publicat in M.Of. 531 din 31-aug-2001

Ordonanta 53/2001 pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit si a art. 15 si 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata

publicat in M.Of. 531 din 31-aug-2001

Ordonanta 54/2001 pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de intelegere privind Programul de cooperare economica, Programul PSO pentru aderare si Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucuresti la 23 martie 2001

publicat in M.Of. 531 din 31-aug-2001

Ordonanta 55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei 'Romag-Prod' din cadrul Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare

publicat in M.Of. 531 din 31-aug-2001

Ordonanta 56/2001 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor pentru 'Reparatia capitala cu modernizare pentru cresterea sigurantei si a capacitatii Centralei Hidroelectrice «Portile de Fier I»'

publicat in M.Of. 531 din 31-aug-2001

Ordonanta 57/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

publicat in M.Of. 531 din 31-aug-2001

Ordonanta 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Conventia privind Organizatia internationala de telecomunicatii maritime prin sateliti 'INMARSAT', adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunarii partilor (Londra, aprilie 1998)

publicat in M.Of. 534 din 31-aug-2001

Ordonanta 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic

publicat in M.Of. 531 din 31-aug-2001

Ordonanta 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

publicat in M.Of. 531 din 31-aug-2001

Ordonanta 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

publicat in M.Of. 531 din 31-aug-2001

Ordonanta 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale de la Beijing (1999)

publicat in M.Of. 534 din 31-aug-2001

Ordonanta 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizatia Internationala de Telecomunicatii prin Sateliti 'INTELSAT', adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunarii partilor (Washington, noiembrie 2000)

publicat in M.Of. 537 din 01-sep-2001

Ordonanta 47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare PHARE dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la participarea Romaniei in anul 2000 la programele comunitare: 'Intreprinderi mici si mijlocii', 'Egalitatea sanselor intre femei si barbati', 'SAVE II', 'Prevenirea SIDA si a altor cateva boli contagioase' - RO0009, semnat la Bucuresti la 29 decembrie 2000

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Ordonanta 48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul PHARE 2000 - RO0002 de cooperare transfrontaliera dintre Romania si Bulgaria, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 532 din 01-sep-2001

Ordonanta 51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2000 (RO0004-RO0007), semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000

publicat in M.Of. 539 din 01-sep-2001

Ordonanta 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) si a Instrumentului de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Ordonanta 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Ordonanta 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Ordonanta 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale

publicat in M.Of. 536 din 01-sep-2001

Ordonanta 66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 8 iunie 2001 si la Washington la 19 iunie 2001 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionand in numele Agentiei de Implementare a Facilitatii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnata la Washington la 9 februarie 2000 si la Bucuresti la 23 februarie 2000

publicat in M.Of. 538 din 01-sep-2001

Ordonanta 67/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2000 privind plata cu prioritate a obligatiilor catre regiile autonome si societatile/companiile nationale beneficiare de imprumuturi externe contractate direct de stat sau cu garantia statului

publicat in M.Of. 538 din 01-sep-2001

Ordonanta 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor

publicat in M.Of. 538 din 01-sep-2001

Ordonanta 69/2001 privind ratificarea Protocolului din 3 iunie 1999 pentru modificarea Conventiei privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980 (Protocolul 1999), semnat la Vilnius la 3 iunie 1999

publicat in M.Of. 538 din 01-sep-2001

Ordonanta 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala

publicat in M.Of. 538 din 01-sep-2001

Ordonanta 72/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

publicat in M.Of. 540 din 01-sep-2001

Ordonanta 73/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1998 privind regimul de confectionare a placilor cu numere de inmatriculare pentru vehicule rutiere

publicat in M.Of. 540 din 01-sep-2001

Ordonanta 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja si presta servicii

publicat in M.Of. 540 din 01-sep-2001

Ordonanta 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

publicat in M.Of. 540 din 01-sep-2001

Ordonanta 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte

publicat in M.Of. 540 din 01-sep-2001

Ordonanta 77/2001 privind reabilitarea si revitalizarea Centrului istoric Bucuresti

publicat in M.Of. 541 din 01-sep-2001

Ordonanta 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei

publicat in M.Of. 541 din 01-sep-2001

Ordonanta 79/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 541 din 01-sep-2001

Ordonanta 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritaţile administraţiei publice si instituţiile publice

publicat in M.Of. 542 din 01-sep-2001

Ordonanta 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

publicat in M.Of. 542 din 01-sep-2001

Ordonanta 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

publicat in M.Of. 543 din 01-sep-2001

Ordonanta 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

publicat in M.Of. 543 din 01-sep-2001

Ordonanta 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor

publicat in M.Of. 544 din 01-sep-2001

Ordonanta 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

publicat in M.Of. 544 din 01-sep-2001

Ordonanta 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători

publicat in M.Of. 544 din 01-sep-2001

Ordonanta 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor

publicat in M.Of. 543 din 01-sep-2001

Ordonanta 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

publicat in M.Of. 544 din 01-sep-2001

Ordonanta 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

publicat in M.Of. 665 din 23-oct-2001

Ordonanta 44/2000 referitoare la unele masuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar - Republicare

publicat in M.Of. 788 din 12-dec-2001