Rasfoire documente

Ordinul 122/2000 privind modalitatea de decontare a abonamentului la curentul electric pentru nevazatorii cu handicap grav

publicat in M.Of. 8 din 09-ian-2001

Ordinul 1346/2000 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu au domiciliul in Romania

publicat in M.Of. 8 din 09-ian-2001

Ordinul 1711/2000 privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa - NTPA 012 - si pentru modificarea Ordinului nr. 242/1990

publicat in M.Of. 11 din 09-ian-2001

Ordinul 79/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Ordinul 269/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Ordinul 1618/2000 pentru aprobarea sectiunilor reprezentative din cadrul Sistemului national de supraveghere a calitatii apelor

publicat in M.Of. 26 din 15-ian-2001

Ordinul 30/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie cod 1042

publicat in M.Of. 28 din 16-ian-2001

Ordinul 384/2000 privind concesionarea unor activitati miniere de exploatare prin negociere directa

publicat in M.Of. 33 din 18-ian-2001

Ordinul 385/2000 privind concursul public de oferte nr. 19/2000 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

publicat in M.Of. 33 din 18-ian-2001

Ordinul 4701/2000 privind aprobarea Metodologiei de echivalare a examenului de capacitate pentru promotiile anterioare anului 1999

publicat in M.Of. 37 din 22-ian-2001

Ordinul 410/2000 pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice privind stabilirea taxelor si tarifelor pentru operatiunile de avizare, autorizare si control tehnic la instalatiile mecanice sub presiune, instalatiile de ridicat si aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspectiei pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) - CR 12-2000

publicat in M.Of. 39 din 23-ian-2001

Ordinul 77/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna februarie 2001

publicat in M.Of. 44 din 26-ian-2001

Ordinul 9/2000 pentru aprobarea Instructiunilor nr. 3/2000 privind retragerea de pe pietele de valori mobiliare reglementate a societatilor comerciale care nu mai intrunesc conditiile de societate deschisa

publicat in M.Of. 47 din 29-ian-2001

Ordinul 9/2000 privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrica

publicat in M.Of. 47 din 29-ian-2001

Ordinul 10/2000 pentru aprobarea Codului tehnic al retelelor termice

publicat in M.Of. 47 din 29-ian-2001

Ordinul 39/2001 pentru actualizarea pe anul 2001 a normelor de venit pe baza carora se impoziteaza reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine

publicat in M.Of. 47 din 29-ian-2001

Ordinul 8/2000 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al tarifului pentru apa de adaos in sistemele de alimentare centralizata cu caldura

publicat in M.Of. 50 din 30-ian-2001

Ordinul 25/2001 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2001

publicat in M.Of. 52 din 31-ian-2001

Ordinul 45/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare

publicat in M.Of. 52 din 31-ian-2001

Ordinul 88/2001 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 30/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie cod 1042

publicat in M.Of. 52 din 31-ian-2001

Ordinul 96/2001 pentru decalarea termenului de regularizare cu bugetul de stat sau cu bugetele locale, dupa caz, prevazut la art. 2.14 alin. 2 din Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2000, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.658/2000

publicat in M.Of. 54 din 01-feb-2001

Ordinul 826/2000 privind aprobarea Regulilor de navigatie pe Canalul Dunare-Marea Neagra si Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari

publicat in M.Of. 56 din 01-feb-2001

Ordinul 924/2000 pentru aprobarea Reglementarilor si normelor tehnice privind modificarea instalatiilor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulatia pe drumurile publice din Romania cu un anumit carburant prevazut de constructor, pentru functionarea si cu gaze petroliere lichefiate (GPL) si autorizarea agentilor economici care executa montarea, reviziile tehnice si repararea instalatiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR 6

publicat in M.Of. 55 din 01-feb-2001

Ordinul 19/2001 privind suspendarea aplicarii dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referinta pentru petrolul extras in Romania si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere pentru perioada trimestrului I al anului 2001

publicat in M.Of. 57 din 02-feb-2001

Ordinul 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

publicat in M.Of. 64 din 06-feb-2001

Ordinul 910/2000 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea suplimentelor de hrana

publicat in M.Of. 65 din 07-feb-2001

Ordinul 979/2000 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile administrative specifice autorizate, desfasurate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie

publicat in M.Of. 66 din 07-feb-2001

Ordinul 1/2001 privind aprobarea tarifelor pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, precum si a contributiilor agentilor economici pe anul 2001

publicat in M.Of. 69 din 08-feb-2001

Ordinul 102C/2001 privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export in cadrul contingentelor tarifare de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine, convenite in relatia cu Uniunea Europeana (U.E.) in anul 2001

publicat in M.Of. 67 din 08-feb-2001

Ordinul 23/2001 privind concesionarea unor activitati miniere de exploatare prin negociere directa

publicat in M.Of. 73 din 12-feb-2001

Ordinul 5235/2000 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant reprezentative din invatamantul preuniversitar

publicat in M.Of. 73 din 12-feb-2001

Ordinul 5236/2000 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului din 16-17 iulie 2001 pentru ocuparea posturilor didactice vacante din invatamantul preuniversitar

publicat in M.Of. 73 din 12-feb-2001

Ordinul 66/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa

publicat in M.Of. 76 din 14-feb-2001

Ordinul 120/2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.637/2000 pentru aprobarea calculatorului de impozit desfasurator, aferent baremului mediu anual prevazut la art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 611/2000

publicat in M.Of. 76 din 14-feb-2001

Ordinul 157/2001 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 30/2001

publicat in M.Of. 76 din 14-feb-2001

Ordinul 4/2001 privind aprobarea listei cuprinzand laboratoarele autorizate in vederea executarii de analize pentru vinurile si celelalte bauturi destinate exportului si pentru cele cu denumire de origine, precum si specialistii desemnati sa semneze documentele de atestare a calitatii vinurilor si a celorlalte bauturi provenite din must si vin destinate exportului, indicativul stampilei si zona de exercitare a acestei activitati

publicat in M.Of. 78 din 15-feb-2001

Ordinul 21/2001 privind interzicerea pescuitului pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' pana la data de 15 martie 2001

publicat in M.Of. 80 din 15-feb-2001

Ordinul 115/2001 privind interzicerea pescuitului pe teritoriul Rezervatiei Biosferei 'Delta Dunarii' pana la data de 15 martie 2001

publicat in M.Of. 80 din 15-feb-2001

Ordinul 123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu

publicat in M.Of. 79 din 15-feb-2001

Ordinul 46/2001 pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea evidentei pe platitori persoane fizice si procedura de inchidere si deschidere a evidentei fiscale

publicat in M.Of. 82 din 16-feb-2001

Ordinul 984/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

publicat in M.Of. 82 din 16-feb-2001

Ordinul 1/2001 privind posibilitatea acordarii unor facilitati pentru ziaristi si reporteri de radio si televiziune

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Ordinul 3/2001 privind instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 17.757.800 dolari S.U.A., achizitionate din import de Societatea Comerciala 'Sidermet' - S.A. Calan pentru obiectivul de investitii 'Turnatoria de tuburi de presiune din fonta ductila'

publicat in M.Of. 83 din 19-feb-2001

Ordinul 156/2001 privind instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 17.757.800 dolari S.U.A., achizitionate din import de Societatea Comerciala 'Sidermet' - S.A. Calan pentru obiectivul de investitii 'Turnatoria de tuburi de presiune din fonta ductila'

publicat in M.Of. 83 din 19-feb-2001

Ordinul 13/2001 pentru majorarea plafonului privind cifra de afaceri, prevazut in Legea concurentei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 86 din 20-feb-2001

Ordinul 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate

publicat in M.Of. 85 din 20-feb-2001

Ordinul 983/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei

publicat in M.Of. 89 din 21-feb-2001

Ordinul 167/2001 privind certificarea bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara prin persoane fizice sau juridice agreate, la institutiile publice cu mai putin de 25 de posturi

publicat in M.Of. 90 din 22-feb-2001

Ordinul 946/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la terenuri si constructii

publicat in M.Of. 90 din 22-feb-2001

Ordinul 11/2000 pentru punerea in aplicare a Regulamentului nr. 6/2000 privind modul de incasare si de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanteaza Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Ordinul 14/2001 de punere in aplicare a Regulamentului pentru modificarea anexei la Regulamentul privind stabilirea si perceperea tarifelor pentru procedurile si serviciile prevazute de Legea concurentei nr. 21/1996 si de regulamentele emise pentru aplicarea acesteia

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Ordinul 203/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie cod 1043

publicat in M.Of. 98 din 26-feb-2001

Ordinul 211/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate in luna martie 2001

publicat in M.Of. 98 din 26-feb-2001

Ordinul 26/2001 privind stabilirea speciilor de animale, categoriilor de productie si greutatii minime admise pentru export in anul 2001

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Ordinul 8/2001 privind pretul de referinta la dispozitivele medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, decontate de casele de asigurari de sanatate

publicat in M.Of. 105bis din 01-mar-2001

Ordinul 82/2001 privind aprobarea aplicarii Reglementarii europene JAR 26 - Cerinte aditionale de navigabilitate pentru operare, care cuprinde cerinte specifice de navigabilitate pentru certificarea operatorilor aerieni conform dispozitiilor reglementarilor europene JAR OPS 1 - Transport aerian comercial (avioane) si JAR OPS 3 - Transport aerian comercial (elicoptere), a caror aplicare a fost aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 437/1999

publicat in M.Of. 107 din 01-mar-2001

Ordinul 150/2001 privind aprobarea aplicarii Reglementarii europene JAR 36 - Zgomotul produs de aeronave, care cuprinde cerinte specifice pentru certificarea acustica a aeronavelor

publicat in M.Of. 107 din 01-mar-2001

Ordinul 165/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.313/1999 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor de declarare a obligatiilor de plata la bugetul de stat datorate de persoanele juridice

publicat in M.Of. 107 din 01-mar-2001

Ordinul 189/2001 pentru aprobarea Programului de aplicare experimentala a Normelor privind consolidarea conturilor

publicat in M.Of. 107 din 01-mar-2001

Ordinul 199/2001 pentru aprobarea calitatii de auditor financiar persoanelor fizice care au obtinut calificarea in strainatate

publicat in M.Of. 107 din 01-mar-2001

Ordinul 143/2001 pentru completarea notei din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de capitaniile de port din subordine la navele sub pavilion roman si strain in porturile din Romania

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Ordinul 172/2001 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si de detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, republicata

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Ordinul 181/2001 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea Deciziei Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe nr. 3/2000, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.024/2000

publicat in M.Of. 109 din 05-mar-2001

Ordinul 300/2001 privind prospectul de emisiune al obligatiunilor de stat cu dobanda denominate in valuta, seriile VAL 1 USD 2002, VAL 2 USD 2002, VAL 3 USD 2002, VAL 4 USD 2002, VAL 1 DM 2002, VAL 2 DM 2002, VAL 3 DM 2002 si VAL 4 DM 2002

publicat in M.Of. 111 din 05-mar-2001

Ordinul 15/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfasoara activitati de proiectare si executie in sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 112 din 06-mar-2001

Ordinul 734/2000 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Ordinul 807/2000 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru lucrari de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Ordinul 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor si restauratorilor

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Ordinul 2009/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a expertilor

publicat in M.Of. 114 din 06-mar-2001

Ordinul 187/2001 pentru modificarea instructiunilor de completare a unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 118 din 07-mar-2001

Ordinul 139/2001 privind intrarea in vigoare a Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

publicat in M.Of. 119 din 08-mar-2001

Ordinul 1004/2000 pentru aprobarea listelor cuprinzand substantele prevazute la art. 6 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

publicat in M.Of. 119 bis din 08-mar-2001

Ordinul 18/2001 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 43/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat si a vignetelor, modalitatile de organizare si de tinere a evidentei acestora, precum si procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate

publicat in M.Of. 125 din 13-mar-2001

Ordinul 47/2001 privind lista cuprinzand instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 2.689.846 dolari S.U.A., care se vor achizitiona din import de catre Societatea Comerciala 'Termoelectrica' - S.A. pentru obiectivul de investitii 'Bucuresti-Sud grupurile 3 si 4'

publicat in M.Of. 125 din 13-mar-2001

Ordinul 48/2001 privind lista cuprinzand instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 25.523.347 dolari S.U.A., ce se vor achizitiona din import de catre Societatea Comerciala 'Termoelectrica' - S.A. pentru obiectivul de investitii 'Braila Grupul 1'

publicat in M.Of. 125 din 13-mar-2001

Ordinul 184/2001 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata, precum si ale normelor legale date in aplicarea acesteia

publicat in M.Of. 124 din 13-mar-2001

Ordinul 316/2001 privind lista cuprinzand instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 25.523.347 dolari S.U.A., ce se vor achizitiona din import de catre Societatea Comerciala 'Termoelectrica' - S.A. pentru obiectivul de investitii 'Braila Grupul 1'

publicat in M.Of. 125 din 13-mar-2001

Ordinul 342/2001 privind lista cuprinzand instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 2.689.846 dolari S.U.A., care se vor achizitiona din import de catre Societatea Comerciala 'Termoelectrica' - S.A. pentru obiectivul de investitii 'Bucuresti-Sud grupurile 3 si 4'

publicat in M.Of. 125 din 13-mar-2001

Ordinul 1/2001 pentru abrogarea Regulamentului nr. 6/1998 privind organizarea si functionarea organismului de autoreglementare pentru pietele reglementate de valori mobiliare

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001

Ordinul 88/2001 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Ordinul 100/2001 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 141/1999 privind aprobarea nivelului tarifelor percepute pentru prestarile de servicii efectuate de Oficiul de Autorizare si Control in Turism (O.A.C.T.)

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001

Ordinul 315/2001 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor nr. 620/1997 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare si majorarile de intarziere

publicat in M.Of. 127 din 14-mar-2001

Ordinul 43/2001 pentru imputernicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a incheia contractele de gestionare a fondurilor de vanatoare

publicat in M.Of. 131 din 15-mar-2001

Ordinul 49/2001 privind lista cuprinzand instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 1.604.445 dolari S.U.A., ce se vor achizitiona din import de catre Societatea Comerciala 'Termoelectrica' - S.A. pentru obiectivul de investitii 'Conversie de pe lignit pe huila a cazanelor de 420 t/h de la CET Iasi II si CET Suceava', care beneficiaza de scutire de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

publicat in M.Of. 130 din 15-mar-2001

Ordinul 362/2001 privind lista cuprinzand instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 1.604.445 dolari S.U.A., ce se vor achizitiona din import de catre Societatea Comerciala 'Termoelectrica' - S.A. pentru obiectivul de investitii 'Conversie de pe lignit pe huila a cazanelor de 420 t/h de la CET Iasi II si CET Suceava', care beneficiaza de scutire de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

publicat in M.Of. 130 din 15-mar-2001

Ordinul 18/2001 privind instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 20.987.498 dolari S.U.A., achizitionate din import de Societatea Comerciala 'Combinatul Siderurgic Resita' - S.A. pentru obiectivul de investitii 'Modernizarea si retehnologizarea sectorului de elaborare si turnare a otelului'

publicat in M.Of. 134 din 19-mar-2001

Ordinul 20/2001 privind instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 40.290.000 DEM, achizitionate din import de Societatea Comerciala 'Petrotub' - S.A. Roman pentru obiectivul de investitii 'Modernizarea laminorului de 16 toli'

publicat in M.Of. 134 din 19-mar-2001

Ordinul 317/2001 privind instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 20.987.498 dolari S.U.A., achizitionate din import de Societatea Comerciala 'Combinatul Siderurgic Resita' - S.A. pentru obiectivul de investitii 'Modernizarea si retehnologizarea sectorului de elaborare si turnare a otelului'

publicat in M.Of. 134 din 19-mar-2001

Ordinul 341/2001 privind instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 40.290.000 DEM, achizitionate din import de Societatea Comerciala 'Petrotub' - S.A. Roman pentru obiectivul de investitii 'Modernizarea laminorului de 16 toli'

publicat in M.Of. 134 din 19-mar-2001

Ordinul 385/2001 pentru aprobarea formularului special 'Aviz (certificat) de livrare (cod AIRBP 14-3-6/A)' si a normelor de intocmire si de utilizare a acestuia

publicat in M.Of. 135 din 19-mar-2001

Ordinul 34/2001 privind concursul public de oferte nr. 20/2001 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

publicat in M.Of. 136 din 20-mar-2001

Ordinul 395/2001 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 203/2001 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobanda pentru populatie cod 1043

publicat in M.Of. 139 din 20-mar-2001

Ordinul 44/2001 Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

publicat in M.Of. 140 din 21-mar-2001

Ordinul 48/2001 pentru aprobarea modelului de act aditional la contractele de gestionare a fondurilor de vanatoare, incheiate de fostul Minister al Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului

publicat in M.Of. 143 din 22-mar-2001

Ordinul 186/2001 pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

publicat in M.Of. 143 din 22-mar-2001

Ordinul 35/2001 privind concursul public de oferte nr. 21/2001 pentru concesionarea unor activitati miniere de explorare

publicat in M.Of. 145 din 23-mar-2001

Ordinul 37/2001 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Ordinul 38/2001 pentru aprobarea unor masuri privind comercializarea bauturilor alcoolice distilate

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Ordinul 75/2001 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 151 din 28-mar-2001

Ordinul 86/2001 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania

publicat in M.Of. 152 din 28-mar-2001