Rasfoire documente

Hotarirea 172/2001 pentru aprobarea finantarii repatrierii personalului debarcat sau aflat la bordul navelor COSTINESTI, STAR, LISA M si HOREZU, achitarea drepturilor restante ale acestora si mentinerea in siguranta a navelor

publicat in M.Of. 52 din 01-ian-2001

Hotarirea 1/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome 'Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'

publicat in M.Of. 3 din 05-ian-2001

Hotarirea 2/2001 pentru aprobarea structurii si continutului protocolului de predare-primire intocmit de membrii Guvernului si de conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice la expirarea mandatului

publicat in M.Of. 3 din 05-ian-2001

Hotarirea 1363/2000 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Hotarirea 1364/2000 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Muzeului Civilizatiei Populare Traditionale 'Astra' Sibiu in domeniul public al judetului Sibiu si in administrarea Bibliotecii Judetene 'Astra' Sibiu

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Hotarirea 1398/2000 privind unele masuri referitoare la transferul competentelor in domeniul protectiei civile de la Ministerul Apararii Nationale la Ministerul de Interne

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2001

Hotarirea 1399/2000 pentru revocarea din functie a unor membri ai Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si pentru numirea noului presedinte al acestuia

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2001

Hotarire din 2000 in cauza Ignaccolo-Zenide impotriva Romaniei

publicat in M.Of. 6 din 08-ian-2001

Hotarirea 1349/2000 pentru modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 171/2000 privind plata unor sume reprezentand restituirea taxei pe valoarea adaugata in contul Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucuresti

publicat in M.Of. 7 din 08-ian-2001

Hotarirea 1352/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite la Washington la 22 septembrie 2000 si la Bucuresti la 12 octombrie 2000 intre Guvernului Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma invatamantului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

publicat in M.Of. 7 din 08-ian-2001

Hotarirea 1360/2000 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 523/1999 privind interdictia de a intra pe teritoriul Romaniei a unor persoane provenind din Republica Federala Iugoslavia

publicat in M.Of. 7 din 08-ian-2001

Hotarirea 1/2001 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru regulament

publicat in M.Of. 10 din 09-ian-2001

Hotarirea 1/2001 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 10 din 09-ian-2001

Hotarirea 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale

publicat in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Hotarirea 5/2001 pentru modificarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.065/2000

publicat in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Hotarirea 7/2001 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

publicat in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Hotarirea 11/2001 privind organizarea si functionarea Departamentului de Control al Guvernului

publicat in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Hotarirea 1374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994

publicat in M.Of. 11 din 09-ian-2001

Hotarirea 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2001

Hotarirea 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2001

Hotarirea 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice

publicat in M.Of. 15 din 10-ian-2001

Hotarirea 10/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2001

Hotarirea 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor

publicat in M.Of. 16 din 10-ian-2001

Hotarirea 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice

publicat in M.Of. 16 din 10-ian-2001

Hotarirea 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrarii Europene

publicat in M.Of. 16 din 10-ian-2001

Hotarirea 15/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2001

Hotarirea 16/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii si Prognozei

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2001

Hotarirea 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2001

Hotarirea 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

publicat in M.Of. 12 din 10-ian-2001

Hotarirea 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor

publicat in M.Of. 17 din 10-ian-2001

Hotarirea 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

publicat in M.Of. 16 din 10-ian-2001

Hotarirea 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 15 din 10-ian-2001

Hotarirea 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei

publicat in M.Of. 16 din 10-ian-2001

Hotarirea 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 16 din 10-ian-2001

Hotarire din 2000 in cauza Rotaru impotriva Romaniei

publicat in M.Of. 19 din 11-ian-2001

Hotarirea 9/2001 privind reorganizarea si functionarea prefecturilor

publicat in M.Of. 18 din 11-ian-2001

Hotarirea 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii

publicat in M.Of. 18 din 11-ian-2001

Hotarirea 1358/2000 pentru aprobarea unor amendamente convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitatilor municipale, semnat la Londra la 9 aprilie 1995

publicat in M.Of. 19 din 11-ian-2001

Hotarirea 2/2001 privind demisia unor deputati

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2001

Hotarirea 3/2001 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2001

Hotarirea 4/2001 pentru modificarea componentei nominale a Comisiei de validare

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2001

Hotarirea 5/2001 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

publicat in M.Of. 21 din 15-ian-2001

Hotarirea 6/2001 privind demisia unui deputat

publicat in M.Of. 21 din 15-ian-2001

Hotarirea 29/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Harghita

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 30/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Harghita

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 31/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Harghita

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 32/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Gorj

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 33/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Gorj

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 34/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Gorj

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 35/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Gorj

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 36/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Giurgiu

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 37/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Giurgiu

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 38/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Giurgiu

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 39/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Giurgiu

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 40/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Galati

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 41/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Galati

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 42/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Galati

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 43/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Galati

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 44/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Dolj

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 45/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Dolj

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 46/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Dolj

publicat in M.Of. 22 din 15-ian-2001

Hotarirea 47/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Dambovita

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 48/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Dambovita

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 49/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Covasna

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 50/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Covasna

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 51/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Constanta

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 52/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Constanta

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 53/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Constanta

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 54/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Constanta

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 55/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Cluj

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 56/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Dambovita

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 57/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Cluj

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 58/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Cluj

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 59/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Cluj

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 60/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Caras-Severin

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 61/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Caras-Severin

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 62/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Caras-Severin

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 63/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Caras-Severin

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 64/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Calarasi

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 65/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Calarasi

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 66/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Calarasi

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 67/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Calarasi

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 68/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Buzau

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 69/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Buzau

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 70/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Buzau

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 71/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Buzau

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 72/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Braila

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 73/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Braila

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 74/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Brasov

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 75/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Brasov

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 76/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Brasov

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 77/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Brasov

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 78/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Botosani

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 79/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Botosani

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 80/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Botosani

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 81/2001 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Bacau

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 82/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Bacau

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 83/2001 privind eliberarea din functia de subprefect al judetului Bacau

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 84/2001 privind numirea in functia de subprefect al judetului Bacau

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001

Hotarirea 85/2001 privind numirea in functia de prefect al judetului Arges

publicat in M.Of. 23 din 15-ian-2001