Rasfoire documente

Decretul 611bis/2000 privind numirea in functie a directorului Serviciului de Protectie si Paza

publicat in M.Of. 2 din 05-ian-2001

Decretul 612/2000 privind conferirea medaliei comemorative '150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu'

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2001

Decretul 613/2000 privind numirea in functie a prim-adjunctului directorului Serviciului de Protectie si Paza

publicat in M.Of. 2 din 05-ian-2001

Decretul 1/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Decretul 2/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Decretul 3/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Decretul 4/2001 privind trecerea direct in retragere a unui general din Ministerul Apararii Nationale

publicat in M.Of. 9 din 09-ian-2001

Decretul 5/2001 privind acordarea unor gratieri individuale

publicat in M.Of. 21 din 15-ian-2001

Decretul 6/2001 privind acordarea gradului de general de brigada unor colonei din Ministerul de Interne si trecerea acestora in rezerva

publicat in M.Of. 28 din 16-ian-2001

Decretul 7/2001 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 28 din 16-ian-2001

Decretul 8/2001 privind eliberarea din functie a unor magistrati

publicat in M.Of. 31 din 17-ian-2001

Decretul 9/2001 privind trecerea in rezerva a unui general din Ministerul Apararii Nationale

publicat in M.Of. 33 din 18-ian-2001

Decretul 11/2001 numirea si eliberarea din functie a unor magistrati

publicat in M.Of. 41 din 23-ian-2001

Decretul 12/2001 privind numirea in functia de judecator la Curtea Suprema de Justitie

publicat in M.Of. 41 din 23-ian-2001

Decretul 10/2001 privind trecerea in rezerva a unui general din Ministerul Justitiei

publicat in M.Of. 42 din 24-ian-2001

Decretul 13/2001 privind promovarea si eliberarea din functia de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie

publicat in M.Of. 43 din 25-ian-2001

Decretul 14/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

publicat in M.Of. 48 din 29-ian-2001

Decretul 15/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

publicat in M.Of. 48 din 29-ian-2001

Decretul 17/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2000 pentru reluarea activitatii Romaniei, in calitate de membru, la Institutul International al Frigului, cu sediul la Paris, Franta, si pentru autorizarea platii cotizatiei anuale

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Decretul 18/2001 pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate diasporei romanesti

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Decretul 19/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, in mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantitati de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apararii Nationale

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Decretul 20/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 118/1998 privind afilierea Ministerului Apararii Nationale al Romaniei, ca membru asociat, la Consiliul International al Sportului Militar si plata cotizatiei anuale

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Decretul 21/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilitati pentru plata consumului de energie electrica, motorina si gaze naturale in vederea stimularii productiei agricole aferente anului 1999

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Decretul 22/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992

publicat in M.Of. 61 din 05-feb-2001

Decretul 23/2001 privind numirea in functie a unor procurori financiari

publicat in M.Of. 62 din 06-feb-2001

Decretul 24/2001 pentru conferirea Ordinului national Steaua Romaniei in grad de Ofiter

publicat in M.Of. 68 din 08-feb-2001

Decretul 25/2001 privind acordarea unor gratieri individuale

publicat in M.Of. 70 din 09-feb-2001

Decretul 26/2001 pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 75 din 14-feb-2001

Decretul 27/2001 pentru conferirea Ordinului national Pentru Merit

publicat in M.Of. 76 din 14-feb-2001

Decretul 28/2001 pentru conferirea Ordinului national Steaua Romaniei in grad de Ofiter

publicat in M.Of. 76 din 14-feb-2001

Decretul 16/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

publicat in M.Of. 81 din 16-feb-2001

Decretul 360/2000 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

publicat in M.Of. 81 din 16-feb-2001

Decretul 30/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 31/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 32/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 33/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 34/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 35/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 36/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 37/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 38/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 39/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 40/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 41/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 42/2001 privind rechemarea unui ambasador

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 43/2001 privind eliberarea din functie a unui adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 44/2001 pentru conferirea Ordinului national Steaua Romaniei

publicat in M.Of. 87 din 20-feb-2001

Decretul 29/2001 privind acordarea unor gratieri individuale

publicat in M.Of. 92 din 22-feb-2001

Decretul 45/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Roman si Guvernul Macedonean privind cooperarea in domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnata la Bucuresti la 30 iunie 1999

publicat in M.Of. 95 din 23-feb-2001

Decretul 46/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 93 din 23-feb-2001

Decretul 47/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Roman si Guvernul Macedonean privind cooperarea in domeniul sanitar veterinar, semnata la Bucuresti la 30 iunie 1999

publicat in M.Of. 95 din 23-feb-2001

Decretul 48/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 107/2000 privind ratificarea Conventiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian international, adoptata la Montreal la 28 mai 1999

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decretul 50/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A.747 (18) referitoare la aplicarea masurarii tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptata la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decretul 52/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Decretul 54/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, adoptata la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), si a Codului privind pregatirea, brevetarea/atestarea si efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferintei partilor la aceasta conventie la Londra la 7 iulie 1995, precum si a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezolutii ale Comitetului Securitatii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale

publicat in M.Of. 99 din 26-feb-2001

Decretul 53/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea Conventiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale si a Protocolului din 1996 la aceasta conventie

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Decretul 57/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale si acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974, la Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, incheiata la Londra la 5 aprilie 1966, si la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Decretul 49/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind inregistrarea internationala a desenelor si modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999

publicat in M.Of. 103 din 28-feb-2001

Decretul 51/2001 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, Conventia privind drepturile omului si biomedicina, semnata la Oviedo la 4 aprilie 1997, si a Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 103 din 28-feb-2001

Decretul 55/2001 pentru promulgarea Legii privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Decretul 137/2000 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a acceptarii unor amendamente la Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

publicat in M.Of. 102 din 28-feb-2001

Decretul 324/1999 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, Conventia privind drepturile omului si biomedicina, semnata la Oviedo la 4 aprilie 1997, si a Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la interzicerea clonarii fiintelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998

publicat in M.Of. 103 din 28-feb-2001

Decretul 362/2000 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind inregistrarea internationala a desenelor si modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999

publicat in M.Of. 103 din 28-feb-2001

Decretul 56/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991

publicat in M.Of. 105 din 01-mar-2001

Decretul 136/2000 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991

publicat in M.Of. 105 din 01-mar-2001

Decretul 58/2001 privind trecerea in rezerva a unui general din Ministerul Apararii Nationale

publicat in M.Of. 108 din 02-mar-2001

Decretul 59/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2000 privind modificarea si completarea Legii viei si vinului nr. 67/1997

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Decretul 60/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult cu venituri mici sau fara venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Decretul 61/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor importuri de bunuri si servicii contractate in anul 1999, destinate inzestrarii Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Decretul 62/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a produselor de tehnica militara din import destinate inzestrarii Serviciului de Informatii Externe

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Decretul 64/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/1999 privind unele masuri de protectie sociala a personalului din sectorul productiei de aparare

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Decretul 65/2001 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/1999 pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Decretul 66/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 289/2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Decretul 67/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila

publicat in M.Of. 116 din 07-mar-2001

Decretul 63/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din functiune, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

publicat in M.Of. 119 din 08-mar-2001

Decretul 83/2001 pentru conferirea Ordinului national Pentru Merit in grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 121 din 09-mar-2001

Decretul 68/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 267/2000 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 9, semnat la Varsovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comert liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Decretul 69/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea amendarii Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de 'produse originare' si metodele de cooperare administrativa, anexa la Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Decretul 70/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Decretul 71/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/1998 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Decretul 73/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Decretul 75/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 178/1999 privind majorarea capitalului social al bancilor cu capital majoritar privat

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Decretul 84/2001 privind conferirea Ordinului national Steaua Romaniei in grad de Cavaler

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Decretul 85/2001 privind conferirea Ordinului national Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 122 din 12-mar-2001

Decretul 72/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale

publicat in M.Of. 123 din 13-mar-2001

Decretul 74/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2000 privind reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

publicat in M.Of. 123 din 13-mar-2001

Decretul 76/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2000 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare

publicat in M.Of. 123 din 13-mar-2001

Decretul 77/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte

publicat in M.Of. 123 din 13-mar-2001

Decretul 78/2001 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 124 din 13-mar-2001

Decretul 79/2001 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestari de servicii in porturi si aeroporturi

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Decretul 80/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 98/1999 privind preluarea de catre Ministerul Industriei si Comertului a obligatiei de plata a cotizatiilor la organizatiile internationale de metrologie din care Romania face parte ca membru cu drepturi depline

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Decretul 82/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2000 privind finantarea drepturilor de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari sau rezidenti si personalului de cercetare din unitatile sanitare

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Decretul 86/2001 privind numirea in functie a unui judecator financiar

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Decretul 87/2001 privind acordarea drapelului de lupta unor mari unitati militare

publicat in M.Of. 126 din 14-mar-2001

Decretul 89/2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societatii Comerciale 'Fast Service Electronica' - S.A. in proprietatea Episcopiei Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei

publicat in M.Of. 127 din 14-mar-2001

Decretul 90/2001 pentru conferirea Ordinului national Serviciul Credincios in grad de Cavaler

publicat in M.Of. 128 din 14-mar-2001

Decretul 88/2001 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Romania si Centrul Regional al Initiativei de Cooperare in Sud-Estul Europei pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere, semnat la Bucuresti la 2 octombrie 2000

publicat in M.Of. 131 din 15-mar-2001

Decretul 91/2001 pentru conferirea Ordinului national Steaua Romaniei in grad de Cavaler

publicat in M.Of. 129 din 15-mar-2001

Decretul 92/2001 privind numirea unui judecator la Curtea Constitutionala

publicat in M.Of. 129 din 15-mar-2001

Decretul 94/2000 privind recunoasterea in functie a unor clerici

publicat in M.Of. 131 din 15-mar-2001