Rasfoire documente

Decizia 475/2000 cu privire la concentrarea economica Gaad Invest International - S.R.L./Sarme si Cabluri Harsova

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 212/2000 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 si ale art. 36 alin. (3) si (4) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 140/2000

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2001

Decizia 241/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (3) si ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2001

Decizia 1/2001 privind convocarea Senatului in sesiune extraordinara

publicat in M.Of. 2 din 05-ian-2001

Decizia 244/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor pct. 11 alin. 1 si 2 din anexa nr. 7 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

publicat in M.Of. 2 din 05-ian-2001

Decizia 1/2001 privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara

publicat in M.Of. 4 din 05-ian-2001

Decizia 224/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 239/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 240/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, pozitia 7 din anexa, si a prevederilor art. 23 alin. (1) teza finala din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 256/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 din Codul penal

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 259/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 474/2000 cu privire la concentrarea economica AB Volvo/Renault Vehicules Industriels - S.A.

publicat in M.Of. 5 din 05-ian-2001

Decizia 214/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

publicat in M.Of. 6 din 08-ian-2001

Decizia 215/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

publicat in M.Of. 6 din 08-ian-2001

Decizia 192/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 147 alin. 1 si 2 si ale art. 258 din Codul penal

publicat in M.Of. 11 din 09-ian-2001

Decizia 283/2000 pentru retragerea unor licente de emisie

publicat in M.Of. 30 din 17-ian-2001

Decizia 277/2000 privind solicitarea comunitatii, necesara pentru eliberarea licentei de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisa prin cablu

publicat in M.Of. 32 din 18-feb-2001

Decizia 280/2000 privind scoaterea la concurs, in sesiunea din anul 2001, a frecventelor pentru statii de radiodifuziune de putere mare si a frecventelor pentru statii de radiodifuziune locale de putere mica

publicat in M.Of. 33 din 18-ian-2001

Decizia 155/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

publicat in M.Of. 36 din 19-ian-2001

Decizia 521/2000 privind concentrarea economica realizata de Societatea Comerciala 'Cimus' - S.A. Campulung prin dobandirea controlului la Societatea Comerciala 'Premeco' - S.A. Pitesti

publicat in M.Of. 36 din 19-ian-2001

Decizia 535/2000 cu privire la concentrarea economica Societatea Comerciala 'Meteor' - S.A. Bucuresti/ Societatea Comerciala 'Metav' - S.A. Bucuresti

publicat in M.Of. 36 din 19-ian-2001

Decizia 52/2001 privind aprobarea Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a sistemului national de transport gaze naturale

publicat in M.Of. 45bis din 26-ian-2001

Decizia 225/2000 [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 din Legea nr. 25/1969 privind regimul strainilor

publicat in M.Of. 40 din 23-ian-2001

Decizia 260/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 42 din 24-ian-2001

Decizia 35/2001 privind modificarea Cadrului metodologic de aplicare a mecanismului de prelucrare rapida a declaratiilor vamale in procedura informatica simplificata

publicat in M.Of. 43 din 25-ian-2001

Decizia 6/2001 privind modificarea Deciziei nr. 224/2000 referitoare la regimul difuzarii programelor axate pe jocuri de noroc, in scopul protectiei minorilor

publicat in M.Of. 45 din 26-ian-2001

Decizia 1/2000 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

publicat in M.Of. 45bis din 26-ian-2001

Decizia 2/2000 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

publicat in M.Of. 45bis din 26-ian-2001

Decizia 3/2000 pentru aprobarea Contractului-cadru de vanzare-cumparare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili

publicat in M.Of. 45bis din 26-ian-2001

Decizia 204/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

publicat in M.Of. 46 din 29-ian-2001

Decizia 238/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alineatul ultim din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

publicat in M.Of. 46 din 29-ian-2001

Decizia 263/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 621 alin. (1) si (2) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala

publicat in M.Of. 46 din 29-ian-2001

Decizia 565/2000 privind concentrarea economica ce a fost realizata de domnul Elian Alexandru Nicolae prin achizitionarea a 99,93% din pachetul de actiuni al Societatii Comerciale 'Conef' - S.A. Bucuresti

publicat in M.Of. 47 din 29-ian-2001

Decizia 223/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori in anul 1999, aprobata prin Legea nr. 27/2000, a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 102/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori in anul 1999, precum si plata comisioanelor si a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 103/1999 pentru stabilirea bunurilor si serviciilor care pot fi achitate pe baza de cupoane pentru agricultori in anul 1999, precum si a valorii unui cupon

publicat in M.Of. 49 din 29-ian-2001

Decizia 2/2001 privind convocarea Senatului in sesiune ordinara

publicat in M.Of. 54 din 01-feb-2001

Decizia 2/2001 privind convocarea Camerei Deputatilor

publicat in M.Of. 54 din 01-feb-2001

Decizia 262/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 261, art. 284 alin. 1, art. 2881 si ale art. 301 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1998

publicat in M.Of. 54 din 01-feb-2001

Decizia 173/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Decizia 182/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Decizia 184/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Decizia 185/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Decizia 190/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si a dispozitiilor art. 71 si art. 69 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat

publicat in M.Of. 60 din 05-feb-2001

Decizia 199/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 alin. 1 si alin. ultim si a celor ale art. 582 din Codul de procedura civila

publicat in M.Of. 74 din 13-feb-2001

Decizia 218/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

publicat in M.Of. 68 din 08-feb-2001

Decizia 217/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 alin. (1), (2), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

publicat in M.Of. 70 din 09-feb-2001

Decizia 227/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 din Codul penal

publicat in M.Of. 70 din 09-feb-2001

Decizia 250/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

publicat in M.Of. 72 din 12-feb-2001

Decizia 270/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal

publicat in M.Of. 74 din 13-feb-2001

Decizia 7/2001 privind procedura de anuntare a intreruperii temporare a emisiei programelor difuzate pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit

publicat in M.Of. 76 din 14-feb-2001

Decizia 8/2001 privind prelungirea termenului de inscriere la concursul pentru acordarea licentelor de emisie pentru radiodifuziune in sesiunea din anul 2001

publicat in M.Of. 76 din 14-feb-2001

Decizia 43/2001 [R] asupra sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. b) si c), art. 3, art. 6, art. 20 alin. (1) si ale art. 24 din Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 75 din 14-feb-2001

Decizia 231/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala si a celor ale art. 207 din Codul penal

publicat in M.Of. 78 din 15-feb-2001

Decizia 267/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

publicat in M.Of. 78 din 15-feb-2001

Decizia 1/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

publicat in M.Of. 78 din 15-feb-2001

Decizia 13/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 78 din 15-feb-2001

Decizia 14/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 362 alin. 1 lit. c) si d) si ale art. 385(2) din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 78 din 15-feb-2001

Decizia 26/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23-25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

publicat in M.Of. 78 din 15-feb-2001

Decizia 202/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata

publicat in M.Of. 80 din 15-feb-2001

Decizia 209/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV pct. 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobata cu modificari prin Legea nr. 12/1995

publicat in M.Of. 80 din 15-feb-2001

Decizia 269/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul Consiliului de Stat nr. 244/1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase

publicat in M.Of. 80 din 15-feb-2001

Decizia IV/2000 [A] referitoare la aplicarea dispozitiilor art. 37 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 12 din 14 ianuarie 1994

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia V/2000 [A] privind problema admisibilitatii actiunilor prin care se solicita anularea deciziilor fostelor consilii populare judetene de trecere in proprietatea statului a unor imobile in baza Decretului nr. 223/1974

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia VI/2000 [A] privind calitatea persoanelor indreptatite sa beneficieze de masurile reparatorii prevazute de Legea nr. 112/1995

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia VII/2000 [A] privind aplicarea dispozitiilor art. 26 si 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia VIII/2000 [A] privind aplicarea dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. b) din Codul de procedura civila in cazul solutionarii cererilor avand ca obiect partajarea bunurilor comune dobandite de soti in timpul casatoriei, in cazul in care valoarea masei partajabile depaseste suma prevazuta in acest text de lege

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia 51/2001 pentru aprobarea Instructiunilor privind regimul eliberarii documentelor

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia 54/2001 pentru aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 84 din 19-feb-2001

Decizia 195/2001 privind acordarea autorizatiei pentru infiintarea capacitatii noi de producere a energiei electrice si termice 'Grup turbogenerator cogenerativ GTE-2000' Societatii Comerciale 'Termica' - S.A.

publicat in M.Of. 91 din 22-feb-2001

Decizia 189/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata

publicat in M.Of. 92 din 22-feb-2001

Decizia 200/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria 'pierdere' la Banca Agricola - S.A., aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 166/1998

publicat in M.Of. 92 din 22-feb-2001

Decizia 219/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 62/2000

publicat in M.Of. 92 din 22-feb-2001

Decizia 222/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

publicat in M.Of. 92 din 22-feb-2001

Decizia 235/2000 referitoare le exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990

publicat in M.Of. 94 din 23-feb-2001

Decizia 268/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35-37 din Legea bancara nr. 58/1998

publicat in M.Of. 94 din 23-feb-2001

Decizia 5/2001 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor

publicat in M.Of. 94 din 23-feb-2001

Decizia 246/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 din Codul penal

publicat in M.Of. 95 din 23-feb-2001

Decizia 1/2001 privind modificarea anexei la Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 6/2000

publicat in M.Of. 93 din 23-feb-2001

Decizia 247/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 din Codul penal

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decizia 249/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decizia 16/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (2) si (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decizia 23/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 126/1998

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decizia 39/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Ordonanta Guvernului nr. 82/1999 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la incadrarea cadrelor militare permanente in grupele I, II sau III de munca, precum si a celor ale art. 2 alin. 1 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului

publicat in M.Of. 97 din 26-feb-2001

Decizia 11/2001 privind retragerea licentei de emisie nr. TV 036/1993, acordata Societatii Comerciale 3 TV - S.A. pentru postul de televiziune 'Studio de televiziune Deva'

publicat in M.Of. 98 din 26-feb-2001

Decizia 221/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 1-3 din anexa nr. IV/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si a dispozitiilor pct. 1-3 din anexa nr. III/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar

publicat in M.Of. 100 din 27-feb-2001

Decizia 254/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 101 din 28-feb-2001

Decizia 273/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 168(1) din Codul penal

publicat in M.Of. 101 din 28-feb-2001

Decizia 201/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3215 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

publicat in M.Of. 107 din 01-mar-2001

Decizia 207/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa

publicat in M.Of. 107 din 01-mar-2001

Decizia 18/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si 337 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 149 din 26-mar-2001

Decizia 229/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 alin. (4) si (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata

publicat in M.Of. 107 din 01-mar-2001

Decizia 28/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. 3 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 107 din 01-mar-2001

Decizia 10/2001 privind reducerea cu un an a duratei Licentei de emisie nr. TV 058/1993, acordata Societatii Comerciale 'Cinemar' - S.R.L. pentru postul de televiziune TV-CINEMAR din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 107 din 01-mar-2001

Decizia 251/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 211 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata

publicat in M.Of. 109 din 05-mar-2001

Decizia 7/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 lit. e) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata

publicat in M.Of. 109 din 05-mar-2001

Decizia 20/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 si art. 52 din Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 109 din 05-mar-2001

Decizia 21/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare

publicat in M.Of. 109 din 05-mar-2001

Decizia 22/2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1999

publicat in M.Of. 109 din 05-mar-2001

Decizia 203/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Decizia 210/2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 si ale art. 224 din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 110 din 05-mar-2001

Decizia 236/2000 [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, precum si ale art. 23 alin. (3) teza intai din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata

publicat in M.Of. 111 din 05-mar-2001