Rasfoire documente

Amendament din 2000 convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitatilor municipale, semnat la Londra la 9 aprilie 1995

publicat in M.Of. 19 din 11-ian-2001

Amendament din 1997 la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a partilor, la Montreal

publicat in M.Of. 181 din 10-apr-2001

Amendament din 1992 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.57(33) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1994 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate prin Rezoluţia nr. 1 a Conferinţei părţilor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1994 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate prin Rezoluţia nr. 3 a Conferinţei părţilor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la Londra la *)

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1995 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.65 (37) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1996 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.68(38) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1997 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.75(40) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 1999 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.78(43) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 2000 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.84(44) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendament din 2000 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.89(45) la Londra

publicat in M.Of. 517 din 30-aug-2001

Amendamentul 1/2001 la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatiile din ultima perioada, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999

publicat in M.Of. 725 din 14-nov-2001