Rasfoire documente

Norma 36/1991 pentru aplicarea prevederilor referitoare la infiintarea si functionarea caselor de schimb valutar conform Regulamentului privind operatiunile curente si transferurile de capital cu mijloace de plata straine

publicat in M.Of. 150 din 18-iul-1991

Norma V/371/21/1991 pentru aplicarea prevederilor referitoare la sumele in valuta si in lei ce pot fi introduse si scoase din Romania potrivit Regulamentului privind operatiunile curente si transferurile de capital cu mijloace de plata straine, emis de Banca Nationala a Romaniei si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 13 mai 1991 (art. 13, 14, 15, 16, 17, 18 si 19)

publicat in M.Of. 150 din 18-iul-1991

Norma V/398/23/1991 pt. aplic. unor prev. din Hot. Guv. Romaniei nr.352/1991 (art. 1, 2 si 3) si a prev. art. 3 din Reg. privind op. curente si transf. de capital cu mijl. de plata straine, emis de B.N.R. si publ. in Mon. Of., Partea I, nr. 101 din 13 mai 1991

publicat in M.Of. 150 din 18-iul-1991

Norma V/630/36/1991 pentru aplicarea prevederilor referitoare la infiintarea si functionarea caselor de schimb valutar conform Regulamentului privind operatiunile curente si transferurile de capital cu mijloace de plata straine, emis de Banca Nationala a Romaniei si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

publicat in M.Of. 150 din 18-iul-1991

Norma din 1991 de organizare in tara a actiunilor de protocol

publicat in M.Of. 176 din 29-aug-1991

Norma din 1991 de desfasurare a licitatiilor de refinantare

publicat in M.Of. 217 din 29-oct-1991

Norma din 1991 privind capitalul minim al societatilor bancare

publicat in M.Of. 217 din 29-oct-1991

Norma din 1991 privind autorizarea societatilor bancare

publicat in M.Of. 217 din 29-oct-1991

Norma II/688/60/1991 privind metodologia de cedare si utilizare a disponibilitatilor valutare conform Hotaririi Guvernului nr. 763/1991 si Ordinului nr. 616/11.XI.1991 al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei

publicat in M.Of. 245 din 30-noi-1991

Norma V/1782/62/1991 privind efectuarea incasarilor si platilor valutare curente, elaborate in baza prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 763/1991 si ale Ordinului nr. 616/11.XI.1991 al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei

publicat in M.Of. 245 din 30-noi-1991