Rasfoire documente

Ordinul 12/1991 cu privire la liberalizarea preturilor si marfuri de protectie sociala

publicat in M.Of. 94 din 30-apr-1991

Ordinul 72/1991 cu privire la liberalizarea preturilor si marfuri de protectie sociala

publicat in M.Of. 94 din 30-apr-1991

Ordinul 131/1991 prvind impozitul pe circulatia marfurilor datorat pentru produsele importate si revindute la intern prin mai multi agenti economici

publicat in M.Of. 94 din 30-apr-1991

Ordinul 141/1991 privind unele masuri de limitare a cresterii preturilor in cadrul actiunii de liberalizare a acestora

publicat in M.Of. 94 din 30-apr-1991

Ordinul 188/1991 cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala

publicat in M.Of. 94 din 30-apr-1991

Ordinul 66/1991 privind măsuri în scopul conservării fondului naţional de tipărituri şi alte materiale grafice şi audiovizuale şi al întocmirii statisticii naţionale asupra acestora

publicat in M.Of. 100 din 10-mai-1991

Ordinul 17/1991 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj

publicat in M.Of. 124 din 06-iun-1991

Ordinul 4/1991 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Garzii financiare

publicat in M.Of. 139 din 04-iul-1991

Ordinul 40/1991 privind regimul de control al exporturilor de materiale, substante chimice, agenti biologici, tehnologii, instalatii si componente ale acestora care ar putea contribui la proliferarea armelor nucleare

publicat in M.Of. 141 din 08-iul-1991

Ordinul 40/1991 privind regimul de control al exporturilor de materiale, substante chimice, agenti biologici, tehnologii, instalatii si componente ale acestora care ar putea contribui la proliferarea armelor nucleare

publicat in M.Of. 141 din 08-iul-1991

Ordinul 40/1991 privind regimul de control al exporturilor de materiale, substante chimice, agenti biologici, tehnologii, instalatii si componente ale acestora care ar putea contribui la proliferarea armelor nucleare

publicat in M.Of. 141 din 08-iul-1991

Ordinul 40/1991 privind regimul de control al exporturilor de materiale, substante chimice, agenti biologici, tehnologii, instalatii si componente ale acestora care ar putea contribui la proliferarea armelor nucleare

publicat in M.Of. 141 din 08-iul-1991

Ordinul 435/1991 privind emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor

publicat in Brosura 1 din 16-iul-1991

Ordinul 437/1991 privind reglementari din punct de vedere al protectiei mediului a desfasurarii activitatilor ce au legatura cu factorii de mediu, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 264/1991, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului

publicat in Brosura 1 din 17-iul-1991

Ordinul 1195/1991 pentru aprobarea Instructiunilor metodologice privind autorizarea functionarii obiectivelor

publicat in Act Of. 1 din 23-aug-1991

Ordinul 21/1991 privind stabilirea modului de impunere a veniturilor realizate din activitatea de taximetrie

publicat in M.Of. 198 din 28-sep-1991

Ordinul 282/1991 privind modificarea cotelor de impozit pe circulatia marfurilor pentru o gama de produse

publicat in M.Of. 205 din 08-oct-1991

Ordinul 381/1991 cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala

publicat in M.Of. 205 din 08-oct-1991

Ordinul 413/1991 privind stabilirea unor cote de impozit pe circulatia marfurilor pentru o gama de produse

publicat in M.Of. 205 din 08-oct-1991

Ordinul 426/1991 cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala

publicat in M.Of. 205 din 08-oct-1991

Ordinul 748/1991 cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala

publicat in M.Of. 205 din 08-oct-1991

Ordinul 842/1991 cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala

publicat in M.Of. 205 din 08-oct-1991

Ordinul 842/1991 cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala

publicat in M.Of. 205 din 08-oct-1991

Ordinul 1105/1991 cu privire la liberalizarea preturilor si masuri de protectie sociala

publicat in M.Of. 219 din 31-oct-1991

Ordinul 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991

publicat in M.Of. 228 din 14-nov-1991

Ordinul 616/1991 pentru aducerea la indeplinire a hotaririlor consiliului de administratie al B.N.R. privind unificarea cursurilor de schimb si introducerea convertibilitatii interne, limitate, a leului

publicat in M.Of. 245 din 30-nov-1991

Ordinul 548 bis/1991 privind stabilirea preturilor de achizitie ale metalelor pretioase de catre Banca Nationala a Romaniei

publicat in M.Of. 247 din 06-dec-1991