Rasfoire documente

Hotarirea 1320/1990 privind infiintarea Societatii comerciale 'PRODEXPORT' - S.A.

publicat in M.Of. 2 din 09-ian-1991

Hotarirea 1321/1990 privind infiintarea societatii comerciale pe actiuni 'Compania de transporturi aeriene romane - TAROM' - S.A.

publicat in M.Of. 2 din 09-ian-1991

Hotarirea 1322/1990 privind acordarea si rambursarea creditelor necesare construirii de locuinte din fondul locativ de stat in municipiul Bucuresti pe anul 1990

publicat in M.Of. 2 din 09-ian-1991

Hotarirea 1324/1990 privind infiintarea Societatii comerciale '' SEMROM '' - S.A.

publicat in M.Of. 2 din 09-ian-1991

Hotarirea 1325/1990 privind infiintarea Societatii comerciale

publicat in M.Of. 2 din 09-ian-1991

Hotarirea 1328/1990 privind constituirea comisiei de specialisti pentru analizarea posibilitatii normale de recoltare a padurilor si a cotei anuale de taiere in perioada 1992-1995 si nivel 200

publicat in M.Of. 3 din 10-ian-1991

Hotarirea 1330/1990 privind stabilirea unor domenii de activitate de interes local in care se pot organiza regii autonome

publicat in M.Of. 3 din 10-ian-1991

Hotarirea 1332/1990 privind aprobarea componentei comisiei de receptie pentru obiectivul de investitii

publicat in M.Of. 3 din 10-ian-1991

Hotarirea 1335/1990 privind infiintarea Regiei autonome a padurilor

publicat in M.Of. 3 din 10-ian-1991

Hotarirea 1336/1990 privind infiintarea Societatii comerciale pe actiuni

publicat in M.Of. 3 din 10-ian-1991

Hotarirea 1337/1990 privind infiintarea Societatii comerciale pe actiuni

publicat in M.Of. 3 din 10-ian-1991

Hotarirea 1338/1990 privind infiintarea regiei autonome ''Administratia nationala a aeroporturilor din Romania''

publicat in M.Of. 3 din 10-ian-1991

Hotarirea 1366/1990 privind atributiile si raspunderile in informatizarea societatii romanesti

publicat in M.Of. 6 din 10-ian-1991

Hotarirea 1342/1990 privind unele masuri in legatura cu construirea de locuinte in regie

publicat in M.Of. 4 din 11-ian-1991

Hotarirea 1343/1990 privind unele masuri pentru conducerea activitatii societatilor comerciale infiintate prin reorganizarea unitatilor economice de stat conform Legii nr. 15/1990

publicat in M.Of. 4 din 11-ian-1991

Hotarirea 1345/1990 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru conducerea si aparatul propriu al prefecturilor si primariilor

publicat in M.Of. 4 din 11-ian-1991

Hotarirea 1346/1990 privind infiintarea Societatii comerciale pentru producerea si valorificarea bumbacului

publicat in M.Of. 4 din 11-ian-1991

Hotarirea 1348/1990 privind completarea si modificarea Hotararii guvernului nr. 1215/20 noiembrie 1990

publicat in M.Of. 4 din 11-ian-1991

Hotarirea 1349/1990 privind modificarea unor prevederi ale Hotararii guvernului nr. 1309/1990

publicat in M.Of. 4 din 11-ian-1991

Hotarirea 1351/1990 privind infiintarea Societatii comerciale pe actiuni

publicat in M.Of. 4 din 11-ian-1991

Hotarirea 1/1991 privind componenta Grupului parlamentar de prietenie Romania - Turcia

publicat in M.Of. 5 din 12-ian-1991

Hotarirea 1192/1990 pentru protectia populatiei impotriva unor practici ilicite in activitatea de proiectare, executie, reparatii si intretinere de lucrari de constructii

publicat in M.Of. 6 din 14-ian-1991

Hotarirea 1357/1990 privind numirea in functia de vicepresedinte al Bancii Agricole - S.A.

publicat in M.Of. 6 din 14-ian-1991

Hotarirea 1358/1990 pentru completarea Hotararii guvernului nr. 1321 din 21 decembrie 1990 privind infiintarea societatii comerciale pe actiuni ''Compania de transporturi aeriene romane - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 6 din 14-ian-1991

Hotarirea 1362/1990 privind infiintarea Regiei autonome ''PLAFAR''

publicat in M.Of. 6 din 14-ian-1991

Hotarirea 1363/1990 privind preluarea colectiei de trofee de vanat si obiecte cu specific vanatoresc de catre Ministerul Mediului - Departamentul padurilor si valorificarea acestora

publicat in M.Of. 6 din 14-ian-1991

Hotarirea 1364/1990 privind interzicerea exportului de lemn brut sau produse semifabricate din lemn

publicat in M.Of. 6 din 14-ian-1991

Hotarirea 1367/1990 privind stabilirea unor masuri organizatorice la directiile teritoriale de munca si protectie sociala subordonate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

publicat in M.Of. 6 din 14-ian-1991

Hotarirea 1/1991 privind unele eliberari si numiri in functie la Ministerul Apararii Nationale

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 2/1991 privind unele eliberari si numiri in functie la Ministerul Comertului si Turismului

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 3/1991 privind finantarea si realizarea, de catre Ministerul Apararii Nationale, a unor lucrari comemorative pentru cinstirea eroilor cazuti in Revolutia din decembrie 1989

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 4/1991 privind eliberarea din functie a unui secretar de stat din Ministerul Invatamantului si Stiintei

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 5/1991 privind numirea unui secretar de stat la Ministerul Invatamantului si Stiintei

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 6/1991 privind regimul de export si de import

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 7/1991 privind unele masuri financiare pentru stimularea suplimentara a exporturi lor

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 8/1991 privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea importurilor prevazute in balantele materiale

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 9/1991 privind aplicarea unor prevederi ale Legii 15/90 si organizarea activitati- lor de piata valutara in vederea trecerii la convertibilitatea leului

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 10/1991 privind infiintarea Societatii comerciale

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 12/1991 privind infiintarea Regiei autonome ''Romcereal'' - R.A.

publicat in M.Of. 7 din 15-ian-1991

Hotarirea 13/1991 privind constituirea unor societati comerciale de transporturi auto pentru agricultura si alimentatie

publicat in M.Of. 8 din 16-ian-1991

Hotarirea 14/1991 privind completarea Hotararii Guvernului Romaniei nr. 642 din 31 mai 1990 cu privire la autofinantarea unor activitati organizate de Ministerul Sanatatii

publicat in M.Of. 8 din 16-ian-1991

Hotarirea 15/1991 privind infiintarea societatilor comerciale farmaceutice - S.A.

publicat in M.Of. 8 din 16-ian-1991

Hotarirea 16/1991 pentru infiintarea Regiei autonome a gazelor naturale ''ROMGAZ'' Medias

publicat in M.Of. 8 din 16-ian-1991

Hotarirea 17/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni pentru aproviozionarea producatorilor agricoli

publicat in M.Of. 8 din 16-ian-1991

Hotarirea 18/1991 privind acoperirea de la bugetele locale a costului abonamentelor eliberate calatorilor care beneficiaza de gratuitate la transportul in comun, urban

publicat in M.Of. 8 din 16-ian-1991

Hotarirea 19/1991 privind infiintarea unor administratii cu statut de regie autonoma si societati comerciale pe actiuni din domeniul transporturilor navale

publicat in M.Of. 9 din 17-ian-1991

Hotarirea 21/1991 privind infiintarea Institutului Biblic Baptist de grad universitar din Oradea

publicat in M.Of. 9 din 17-ian-1991

Hotarirea 22/1991 privind infiintarea Societatii comerciale pe actiuni ''Rompetrol'' - S.A. Bucuresti

publicat in M.Of. 9 din 17-ian-1991

Hotarirea 23/1991 privind infiintarea Regiei autonome a petrolului ''Petrom'' - R.A. Bucuresti

publicat in M.Of. 9 din 17-ian-1991

Hotarirea 28/1991 privind asigurarea aplicarii uniforme a dispozitiilor referitoare la reforma economica

publicat in M.Of. 10 din 18-ian-1991

Hotarirea 1356/1990 privind infiintarea Bancii Romane de Comert Exterior - S.A.

publicat in M.Of. 10 din 18-ian-1991

Hotarirea 34/1991 privind infiintare regiilor autonome de exploatare, transport si prelucrare primara a lemnului

publicat in M.Of. 11 din 19-ian-1991

Hotarirea 35/1991 privind instituirea brevetului pentru agentii economici din comert si turism

publicat in M.Of. 11 din 19-ian-1991

Hotarirea 37/1991 privind unele masuri de limitare a consumului de benzina si motorina

publicat in M.Of. 11 din 19-ian-1991

Hotarirea 39/1991 privind autorizarea functionarii unei filiale a Societatii Internationale de Telecomunicatii Aeronautice S.I.T.A. in Romania

publicat in M.Of. 12 din 19-ian-1991

Hotarirea 40/1991 privind unele masuri pentru perfectionarea activitatii in punctele de control treceri frontiera

publicat in M.Of. 12 din 19-ian-1991

Hotarirea 41/1991 privind aplicarea unor restrictii temporare in domeniul vamal

publicat in M.Of. 12 din 19-ian-1991

Hotarirea 42/1991 privind sprijinul umanitar acordat de statul roman refugiatilor somalezi in Romania

publicat in M.Of. 12 din 19-ian-1991

Hotarirea 1/1991 privind demisia unui senator

publicat in M.Of. 13 din 21-ian-1991

Hotarirea 43/1991 privind organizarea si functionarea Subsecretariatului de stat al aviatiei civile

publicat in M.Of. 13 din 21-ian-1991

Hotarirea 1104/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 1176/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 1191/1991 privind infiintarea Societatii comerciale

publicat in M.Of. 13 din 21-ian-1991

Hotarirea 1200/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 1201/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale ''Dacia Service'' - S.A. Piteşti şi ''Eurocar Service'' - S.A. Bucureşti

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 1213/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 1224/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 1254/1990 privind infiintarea de societati comerciale in industrie

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 1272/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 1296/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 1327/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 1361/1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie

publicat in M.Of. 13 bis din 21-ian-1991

Hotarirea 29/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in domeniul metalurgiei feroase

publicat in M.Of. 14 din 22-ian-1991

Hotarirea 30/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in ramura de metalurgie neferoasa

publicat in M.Of. 14 din 22-ian-1991

Hotarirea 31/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in domeniul fabricatiei de tevi

publicat in M.Of. 14 din 22-ian-1991

Hotarirea 32/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in domeniul fabricatiei de produse refractare si abrazive

publicat in M.Of. 14 din 22-ian-1991

Hotarirea 33/1991 privind infiintarea societatii comerciale pe actiuni in domeniul recuperarii si valorifiarii materialelor refolosibile

publicat in M.Of. 14 din 22-ian-1991

Hotarirea 44/1991 privind infiintarea societatilor comerciale pentru producerea nutreturilor combinate - societati pe actiuni -

publicat in M.Of. 14 din 22-ian-1991

Hotarirea 45/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in domeniul comunicatiilor

publicat in M.Of. 14 din 22-ian-1991

Hotarirea 46/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni prin reorganizarea intreprinderilor pentru legume si fructe

publicat in M.Of. 14 din 22-ian-1991

Hotarirea 1177/1990 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industria de automobile

publicat in M.Of. 14 din 22-ian-1991

Hotarirea 1/1991 privind salariile tarifare si indemnizatiile de conducere brute corespunzatoare nivelului net al acestora existent pina la data intrarii in vigoare a Hotaririi guvernului nr. 52/1991 privind impozitul pe salarii

publicat in M.Of. 15 din 23-ian-1991

Hotarirea 52/1991 privind impozitul pe salarii

publicat in M.Of. 15 din 23-ian-1991

Hotarirea 1/1991 privind validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 2/1991 privind componenta Grupului parlamentar de prietenie Romania - Marea Britanie

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 3/1991 privind componenta Grupului parlamentar de prietenie Romania - Ungaria

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 47/1991 privind incetarea activitatii Departamentului energiei electrice si termice

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 48/1991 privind completarea anexei la Hotararea guvernului nr. 883 din 30 iulie 1990 privind infiintarea regiei autonome

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 49/1991 privind numirea comisiilor de receptie pentru unele obiective de investitii situate in municipiul Bucuresti

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 53/1991 privind eliberarea din functie a unui secretar de stat din Ministerul Resurselor si Industriei

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 54/1991 privind numirea unui subsecretar de stat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 56/1991 privind numirea in functie a unui secretar de stat la Ministerul Invatamantului si Stiintei

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 58/1991 privind unele eliberari si numiri in functie la Prefectura judetului Bihor

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 59/1991 privind unele eliberari si numiri in functie la Prefectura judetului Mehedinti

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 60/1991 privind eliberarea si numirea in functie la Prefectura judetului Brasov

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 61/1991 privind numirea unui subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 62/1991 privind subordonarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 63/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Adoptii

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 64/1991 privind stabilirea unor masuri pentru evaluarea economica si financiara a unitatilor economice

publicat in M.Of. 16 din 24-ian-1991

Hotarirea 1106/1990 privind infiintarea Societatii comerciale pe actiuni

publicat in M.Of. 17 din 25-ian-1991