Rasfoire documente

Decretul-Lege 1/1990 privind unele masuri ca urmare a incetarii activitatii sau reorganizarii unor organe centrale si locale de stat

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-1990

Decretul-Lege 2/1990 cu privire la organizarea adunarilor publice

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-1990

Decretul-Lege 3/1990 privind amnistierea unor infractiuni si gratierea unor pedepse

publicat in M.Of. 2 din 05-ian-1990

Decretul-Lege 4/1990 privind organizarea si functionarea Academiei Romane

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-1990

Decretul-Lege 5/1990 privind acordarea de indemnizatii membrilor Academiei Romane

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-1990

Decretul-Lege 6/1990 pentru abolirea pedepsei cu moartea, pentru modificarea si abrogarea unor prevederi din Codul penal si alte acte normative

publicat in M.Of. 4 din 08-ian-1990

Decretul-Lege 7/1990 privind infiintarea unor tribunale militare extraordinare pentru judecarea si pedepsirea actelor teroriste

publicat in M.Of. 4 din 08-ian-1990

Decretul-Lege 8/1990 privind organizarea si functionarea organelor locale ale administratiei de stat

publicat in M.Of. 4 din 08-ian-1990

Decretul-Lege 9/1990 privind abrogarea unor legi si decrete

publicat in M.Of. 4 din 08-ian-1990

Decretul-Lege 10/1990 privind regimul pasapoartelor si al calatoriilor in strainatate

publicat in M.Of. 6 din 10-ian-1990

Decretul-Lege 11/1990 cu privire la consumul gazelor naturale

publicat in M.Of. 7 din 12-ian-1990

Decretul-Lege 12/1990 privind abrogarea si modificarea unor dispozitii din Codul penal si din Codul de procedura penala

publicat in M.Of. 7 din 12-ian-1990

Decretul-Lege 13/1990 privind unele masuri in legatura cu asigurarile de stat

publicat in M.Of. 7 din 12-ian-1990

Decretul-Lege 14/1990 privind abrogarea reglementarilor referitoare la repartizarea in productie a absolventilor institutiilor de invatamint superior, cursurile de zi

publicat in M.Of. 7 din 12-ian-1990

Decretul-Lege 15/1990 privind urmarirea, judecarea si pedepsirea unor infractiuni de specula

publicat in M.Of. 7 din 12-ian-1990

Decretul-Lege 16/1990 privind modul de calcul al unor pensii militare

publicat in M.Of. 7 din 12-ian-1990

Decretul-Lege 19/1990 privind instituirea Comisie nationale pentru rezolvarea sesizarilor si doleantelor cetatenilor

publicat in M.Of. 8 din 13-ian-1990

Decretul-Lege 21/1990 privind modificarea art. 50 din Decretul nr. 207/1976 privind raspunderea materiala a militarilor

publicat in M.Of. 8 din 13-ian-1990

Decretul-Lege 22/1990 privind abrogarea unor acte normative

publicat in M.Of. 8 din 13-ian-1990

Decretul-Lege 23/1990 privind gratierea unor pedepse

publicat in M.Of. 9 din 14-ian-1990

Decretul-Lege 24/1990 privind sanctionarea ocuparii abuzive a locuintelor din fondul locativ de stat

publicat in M.Of. 10 din 15-ian-1990

Decretul-Lege 25/1990 cu privire la utilizarea si salarizarea personalului in perioadele de intrerupere a activitatii

publicat in M.Of. 10 din 15-ian-1990

Decretul-Lege 26/1990 privind acordarea unor drepturi si inlesniri beneficiarilor prestatiilor de transporturi, posta si telecomunicatii, precum si personalului din unitatile Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 10 din 15-ian-1990

Decretul-Lege 27/1990 privind organizarea si functionarea in conditii de autonomie economica a organizatiilor de scriitori, artisti plastici si compozitori, creatori de film si de teatru

publicat in M.Of. 10 din 15-ian-1990

Decretul-Lege 28/1990 privind desfasurarea activitatii de investitii

publicat in M.Of. 10 din 15-ian-1990

Decretul-Lege 29/1990 privind instituirea referendumului national

publicat in M.Of. 11 din 17-ian-1990

Decretul-Lege 30/1990 privind trecerea in proprietatea statului a patrimoniului fostului Partid Comunist Roman

publicat in M.Of. 12 din 19-ian-1990

Decretul-Lege 31/1990 privind concediul platit pentru ingrijirea copiilor in virsta de pina la un an

publicat in M.Of. 12 din 19-ian-1990

Decretul-Lege 33/1990 privind repartizarea in munca, potrivit pregatirii si calificarii, a persoanelor neincadrate care solicita loc de munca

publicat in M.Of. 13 din 20-ian-1990

Decretul-Lege 34/1990 pentru abrogarea unor acte normative in domeniul preturilor

publicat in M.Of. 13 din 20-ian-1990

Decretul-Lege 35/1990 pentru modificarea unor reglementari privind salarizarea

publicat in M.Of. 13 din 20-ian-1990

Decretul-Lege 38/1990 privind abrogarea Legii nr. 2/1989 referitoare la organizarea administrativa a teritoriului tarii

publicat in M.Of. 14 din 23-ian-1990

Decretul-Lege 39/1990 privind unele masuri referitoare la desfasurarea adunarilor publice

publicat in M.Of. 15 din 25-ian-1990

Decretul-Lege 40/1990 privind Imnul de stat al Romaniei

publicat in M.Of. 15 din 25-ian-1990

Decretul-Lege 41/1990 privind asigurarea unui climat de ordine si legalitate

publicat in M.Of. 16 din 27-ian-1990

Decretul-Lege 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii

publicat in M.Of. 17 din 30-ian-1990

Decretul-Lege 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat

publicat in M.Of. 17 din 30-ian-1990

Decretul-Lege 44/1990 privind stabilirea cursurilor in lei ale valutelor altor state

publicat in M.Of. 18 din 02-feb-1990

Decretul-Lege 45/1990 privind regimul juridic al frontierei de stat a Romaniei

publicat in M.Of. 18 din 02-feb-1990

Decretul-Lege 46/1990 pentru completarea punctului I din nota de la anexa nr. VI la Legea nr. 57/1974

publicat in M.Of. 19 din 05-feb-1990

Decretul-Lege 47/1990 cu privire la abrogarea Legii nr. 1/1976 pentru adoptarea 'Programului national de perspectiva pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialista Romania'

publicat in M.Of. 19 din 05-feb-1990

Decretul-Lege 48/1990 privind abrogarea Legii nr. 2/1976 pentru adoptarea 'Programului national pentru conservarea si dezvoltarea fondului forestier in perioada 1976-2010

publicat in M.Of. 19 din 05-feb-1990

Decretul-Lege 49/1990 cu privire la abrogarea Legii nr. 1/1976 pentru adoptarea 'Programului national de perspectiva pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialista Romania'

publicat in M.Of. 19 din 05-feb-1990

Decretul-Lege 50/1990 privind unele masuri pentru anularea unor penalitati, trecerea in conservare si scoaterea din functiune a unor fonduri fixe, casarea si declasarea mijloacelor fixe si altor bunuri materiale fara miscare

publicat in M.Of. 19 din 05-feb-1990

Decretul-Lege 51/1990 privind vechimea in munca a sotiei salariate care isi urmeaza sotul trimis in misiune permanenta in strainatate

publicat in M.Of. 20 din 06-feb-1990

Decretul-Lege 52/1990 privind abrogarea Decretului nr. 11/1989

publicat in M.Of. 20 din 06-feb-1990

Decretul-Lege 53/1990 privind majorarea pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale ale membrilor cooperativelor agricole

publicat in M.Of. 20 din 06-feb-1990

Decretul-Lege 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative

publicat in M.Of. 20 din 06-feb-1990

Decretul-Lege 55/1990 privind juramintul militar

publicat in M.Of. 21 din 08-feb-1990

Decretul-Lege 56/1990 cu privire la consumul de energie termica pentru populatie

publicat in M.Of. 21 din 08-feb-1990

Decretul-Lege 57/1990 cu privire la salarizarea personalului din organele, institutiile si organizatiile care si-au incetat activitatea

publicat in M.Of. 21 din 08-feb-1990

Decretul-Lege 58/1990 privind vechimea in specialitate in domeniul culturii si artei

publicat in M.Of. 21 din 08-feb-1990

Decretul-Lege 59/1990 privind majorarea unor pensii din cadrul asigurarilor sociale de stat si a unor pensii militare

publicat in M.Of. 21 din 08-feb-1990

Decretul-Lege 60/1990 privind pensionarea cu reducere de virsta a unor salariati

publicat in M.Of. 21 din 08-feb-1990

Decretul-Lege 61/1990 privind vinzarea de locuinte construite din fondurile statului catre populatie

publicat in M.Of. 22 din 08-feb-1990

Decretul-Lege 63/1990 pentru abrogarea unor prevederi din Decretul nr. 233/1974, astfel cum a fost modificat si completat prin Decretul nr. 159/1984, precum si din anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1987

publicat in M.Of. 23 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 64/1990 privind anularea unor majorari de intirziere

publicat in M.Of. 23 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 65/1990 privind aprobarea normelor de constituire a compartimentelor functionale din ministere, celelalte organe centrale, centrale industriale, intreprinderi, fabrici, uzine, exploatari si alte unitati de stat similare

publicat in M.Of. 23 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti

publicat in M.Of. 23 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 67/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si de credit

publicat in M.Of. 23 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 68/1990 pentru inlaturarea unor inechitati in salarizarea personalului

publicat in M.Of. 24 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 70/1990 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale

publicat in M.Of. 24 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 71/1990 pentru modificarea si completarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 24 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 72/1990 privind abrogarea articolului 2 din Decretul nr. 415 din 30 decembrie 1980

publicat in M.Of. 24 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 73/1990 pentru modificarea articolului 4 litera a) din Decretul-lege nr. 8/1990 privind organizarea si functionarea organelor locale ale administratiei de stat

publicat in M.Of. 24 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 75/1990 pentru majorarea preturilor de contractare si de achizitie si acordarea unor avantaje producatorilor agricoli

publicat in M.Of. 25 - 26 din 09-feb-1990

Decretul-Lege 76/1990 privind stabilirea unor pensii minime pentru ranitii si urmasii celor decedati in timpul revolutiei

publicat in M.Of. 27 din 10-feb-1990

Decretul-Lege 79/1990 privind modificarea si completarea unor prevederi referitoare la salarizare si alte drepturi personalului trimis in strainatate pentru realizarea de obiective si lucrari

publicat in M.Of. 27 din 10-feb-1990

Decretul-Lege 80/1990 privind organizarea activitatii cinematografice

publicat in M.Of. 27 din 10-feb-1990

Decretul-Lege 81/1990 privind Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala

publicat in M.Of. 27 din 10-feb-1990

Decretul-Lege 82/1990 privind componenta Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala si a biroului executiv al acestuia, precum si comisiile de specialitate ale consiliului

publicat in M.Of. 28 din 14-feb-1990

Decretul-Lege 83/1990 privind modalitatile de restituire a partilor sociale ale salariatilor

publicat in M.Of. 29 din 17-feb-1990

Decretul-Lege 84/1990 privind confectionarea si vinzarea verighetelor din aur pentru populatie

publicat in M.Of. 30 din 22-feb-1990

Decretul-Lege 85/1990 pentru abrogarea Decretului nr. 50/1989 privind unele masuri referitoare la regimul pietrelor semipretioase naturale

publicat in M.Of. 30 din 22-feb-1990

Decretul-Lege 86/1990 privind aprobarea modificarii articolului 5 al Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane

publicat in M.Of. 30 din 22-feb-1990

Decretul-Lege 87/1990 privind aprobarea nivelului de salarizare pentru personalul Ministerului Cultelor

publicat in M.Of. 30 din 22-feb-1990

Decretul-Lege 88/1990 privind unele masuri de ocrotire a organelor de stat, a institutiilor publice, a sediilor partidelor si formatiunilor politice, a linistii cetatenilor si a ordinii de drept

publicat in M.Of. 31 din 26-feb-1990

Decretul-Lege 90/1990 privind unele masuri pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Romania

publicat in M.Of. 32 din 01-mar-1990

Decretul-Lege 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei

publicat in M.Of. 35 din 18-mar-1990

Decretul-Lege 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262 din 5 iunie 1957

publicat in M.Of. 36 din 19-mar-1990

Decretul-Lege 94/1990 privind instituirea 'Timbrului teatral'

publicat in M.Of. 36 din 19-mar-1990

Decretul-Lege 95/1990 privind trecerea la saptamina de lucru de 5 zile in unitatile de stat

publicat in M.Of. 36 din 19-mar-1990

Decretul-Lege 97/1990 cu privire la abrogarea unor prevederi legale referitoare la termenele de plata a salariilor personalului muncitor in unitatile de constructii-montaj

publicat in M.Of. 37 din 19-mar-1990

Decretul-Lege 99/1990 privind modul de indeplinire a serviciului militar in termen si cu termen redus

publicat in M.Of. 37 din 19-mar-1990

Decretul-Lege 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania

publicat in M.Of. 37 din 20-mar-1990

Decretul-Lege 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferata

publicat in M.Of. 37 din 20-mar-1990

Decretul-Lege 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

publicat in M.Of. 40 din 21-mar-1990

Decretul-Lege 103/1990 privind unele masuri referitoare la durata serviciului militar

publicat in M.Of. 41 din 23-mar-1990

Decretul-Lege 104/1990 privind activitatile pentru care guvernul adopta hotariri

publicat in M.Of. 47 din 01-apr-1990

Decretul-Lege 105/1990 privind unele masuri referitoare la alocatia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 47 din 01-apr-1990

Decretul-Lege 106/1990 privind ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, adoptat la Geneva la 25 iunie 1986

publicat in M.Of. 47 din 01-apr-1990

Decretul-Lege 107/1990 privind activitatea de vinzare de marfuri la preturi cu amanuntul pe valuta convertibila prin unitatile Ministerului Turismului

publicat in M.Of. 47 din 01-apr-1990

Decretul-Lege 108/1990 privind acordarea burselor pentru elevii care urmeaza cursurile scolilor militare ale Ministerului de Interne

publicat in M.Of. 47 din 01-apr-1990

Decretul-Lege 109/1990 privind unele masuri de imbunatatire a salarizarii personalului muncitor din Radioteleviziunea Romana

publicat in M.Of. 47 din 01-apr-1990

Decretul-Lege 110/1990 privind abrogarea si modificarea unor prevederi din Legea nr. 57/1974

publicat in M.Of. 47 din 01-apr-1990

Decretul-Lege 111/1990 privind aderarea Romaniei la Conventia internationala contra luarii de ostatici

publicat in M.Of. 48 din 02-apr-1990

Decretul-Lege 112/1990 privind modificarea si completarea articolului 189 din Codul penal

publicat in M.Of. 48 din 02-apr-1990

Decretul-Lege 113/1990 pentru modificarea si abrogarea unor prevederi din Decretul-lege nr. 45/1990 privind regimul juridic al frontierei de stat a Romaniei

publicat in M.Of. 48 din 02-apr-1990

Decretul-Lege 114/1990 privind incadrarea unor categorii de salariati in grupele I si II de munca

publicat in M.Of. 48 din 02-apr-1990

Decretul-Lege 115/1990 privind pensionarea cu reducere de varsta a avocatilor

publicat in M.Of. 48 din 02-apr-1990