Rasfoire documente

Decretul 10/1985 privind infiintarea unor intreprinderi pentru industrializarea sfeclei de zahar

publicat in B.Of. 2 din 16-ian-1985

Decretul 7/1985 privind unele eliberari si numiri in functie

publicat in B.Of. 3 din 28-ian-1985

Decretul 292/1984 pentru rechemarea tov. Andrei Pacurar din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar si acreditarea tov. Florea Ristache in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R. S. R. in Jamahiria Araba Libiana Populara Socialista

publicat in B.Of. 3 din 28-ian-1985

Decretul 24/1985 privind stabilirea datei alegerilor pentru Marea Adunare Nationala si consiliile populare

publicat in B.Of. 4 din 29-ian-1985

Decretul 25/1985 privind stabilirea normei de reprezentare pentru alegerile deputatilor in Marea Adunare Nationala

publicat in B.Of. 4 din 29-ian-1985

Decretul 26/1985 privind stabilirea modelului listei de alegatori, al buletinelor de vot si al stampilei de control pentru alegerea deputatilor in Marea Adunare Nationala si in consiliile populare

publicat in B.Of. 4 din 29-ian-1985

Decretul 27/1985 privind delimitarea, numerotarea si denumirea circumscriptiilor electorale pentru alegerea deputatilor in Marea Adunare Nationala

publicat in B.Of. 5 din 30-ian-1985

Decretul 28/1985 privind stabilirea numarului circumscriptiilor electorale pentru alegerea deputatilor in consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti

publicat in B.Of. 5 din 30-ian-1985

Decretul 29/1985 pentru confirmarea Comisiei Electorale Centrale

publicat in B.Of. 5 din 30-ian-1985

Decretul 30/1985 pentru confirmarea comisiilor electorale judetene si a municipiului Bucuresti

publicat in B.Of. 5 din 30-ian-1985

Decretul 39/1985 privind modificarea unor prevederi din Decretul nr. 444/1972 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale

publicat in B.Of. 6 din 09-feb-1985

Decretul 41/1985 privind completarea structurii organizatorica la unele ministere si alte organe centrale

publicat in B.Of. 6 din 09-feb-1985

Decretul 42/1985 privind emisiunea, gestionarea, conservarea si valorificarea timbrelor si efectelor postale cu timbru imprimat

publicat in B.Of. 6 din 09-feb-1985

Decretul 19/1985 privind unele eliberari si numiri in functii

publicat in B.Of. 7 din 15-feb-1985

Decretul 49/1985 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini

publicat in B.Of. 7 din 15-feb-1985

Decretul 58/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini

publicat in B.Of. 9 din 21-feb-1985

Decretul 25/1985 privind unele eliberari si numiri in functii

publicat in B.Of. 10 din 23-feb-1985

Decretul 20/1985 pentru rechemarea tov. Gheorghe Manta din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. in R.P. Mongola si acreditarea tov. Nicolae Hurbean in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. in R.P.Mongola

publicat in B.Of. 11 din 02-mar-1985

Decretul 26/1985 privind unele delegari in functie

publicat in B.Of. 11 din 02-mar-1985

Decretul 70/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii Ministerului Industriei Chimice si a unitatilor din subordinea sa

publicat in B.Of. 11 din 02-mar-1985

Decretul 27/1985 pentru rechemarea tov. Gheorghe Dumitrache din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. in Republica Cuba si acreditarea tov. Victor Bolojan in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R.S.R. in Republica Cuba

publicat in B.Of. 12 din 04-mar-1985

Decretul 28/1985 privind eliberarea tovarasului general-locotenent Aristotel Stamatoiu din functia de secretar de stat la Ministerul de Interne si numirea sa in functia de adjunct al ministrului de interne

publicat in B.Of. 12 din 04-mar-1985

Decretul 71/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii Ministerului Industrializarii Lemnului Si Materialelor de Constructii, precum si a unitatilor din subordinea sa

publicat in B.Of. 12 din 04-mar-1985

Decretul 81/1985 cu privire la unele masuri referitoare la imbunatatirea activitatii de solutionare a litigiilor dintre unitatile socialiste

publicat in B.Of. 13 din 18-mar-1985

Decretul 35/1985 pentru rechemarea tov. Dumitru Aninoiu din calitatea de ambas. al R.S.R. in Rep. Franceza si de ambas. al R.S.R. pe linga ONU si pentru acreditarea tov. Gheorghe Tache in calitatea de ambas. al R.S.R. in Rep. Franceza si de ambas. pe linga ONU

publicat in B.Of. 19 din 15-apr-1985

Decretul 111/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii activitatii de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare in unitatile Ministerului Industriei Constructiilor de Masini

publicat in B.Of. 19 din 15-apr-1985

Decretul 45/1985 pentru rechemarea tov. Mircea Malita din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R. S. Romania in S. U. A. si acreditarea tov. Nicolae Gavrilescu in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R. S. Romania in S. U. A.

publicat in B.Of. 20 din 18-apr-1985

Decretul 46/1985 privind unele eliberari si numiri in functie

publicat in B.Of. 20 din 18-apr-1985

Decretul 47/1985 privind numirea tovarasului Gheorghe Constantinescu in functia de adjunct al ministrului industrializarii lemnului si materialelor de constructii

publicat in B.Of. 20 din 18-apr-1985

Decretul 56/1985 pentru rechemarea tov. Stana Dragoi din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R. S. R. in Danemarca si acreditarea tov. Cornelia Filipas in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R. S. R. in Danemarca

publicat in B.Of. 20 din 18-apr-1985

Decretul 62/1985 privind eliberarea tovarasului Mihai Aldea din functia de adjunct al ministrului sanatatii

publicat in B.Of. 20 din 18-apr-1985

Decretul 63/1985 privind unele eliberari si numiri in functie

publicat in B.Of. 20 din 18-apr-1985

Decretul 112/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de transporturi auto in unitatile miniere din industria carbonifera

publicat in B.Of. 20 din 18-apr-1985

Decretul 121/1985 pentru acceptarea modificarii listei de produse, anexa la Acordul privind comertul cu aeronave civile, incheiat la Geneva la 12 aprilie 1979

publicat in B.Of. 21 din 26-apr-1985

Decretul 128/1985 privind unele masuri referitoare la activitatea

publicat in B.Of. 22 din 30-apr-1985

Decretul 73/1985 privind conferirea medaliei

publicat in B.Of. 23 din 08-mai-1985

Decretul 74/1985 privind conferirea medaliei

publicat in B.Of. 23 din 08-mai-1985

Decretul 75/1985 privind conferirea medaliei

publicat in B.Of. 23 din 08-mai-1985

Decretul 65/1985 pentru rechemarea tov. Octavian Groza din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R. S. R. in R. Austria si acreditarea tov. Trandafir Cocarla in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R. S. R. in R. Austria

publicat in B.Of. 24 din 14-mai-1985

Decretul 76/1985 privind unele numiri la Ministerul de Interne - Departamentul securitatii statului

publicat in B.Of. 24 din 14-mai-1985

Decretul 83/1985 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 24 din 14-mai-1985

Decretul 86/1985 privind eliberarea tovarasului Costel Eremia din functia de ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, sef al Departamentului agriculturii de stat, si numirea in aceasta functie a tovarasului Florea Gruia

publicat in B.Of. 24 din 14-mai-1985

Decretul 143/1985 privind deschiderea unor puncte de control pentru trecerea frontierei de stat

publicat in B.Of. 24 din 14-mai-1985

Decretul 90/1985 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 26 din 22-mai-1985

Decretul 92/1985 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 26 din 22-mai-1985

Decretul 148/1985 pentru ratificarea Protocolului, incheiat la Varsovia la 26 aprilie 1985, cu privire la prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului de prietenie, colaborare si asistenta mutuala, semnat la Varsovia la 14 mai 1955

publicat in B.Of. 26 din 22-mai-1985

Decretul 149/1985 pentru ratificarea unor tratate internationale

publicat in B.Of. 27 din 25-mai-1985

Decretul 96/1985 privind conferirea medaliei

publicat in B.Of. 28 din 05-iun-1985

Decretul 162/1985 privind schimbarea subordonarii si denumirii unor unitati din cadrul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si Ministerului Industriei Chimice

publicat in B.Of. 28 din 05-iun-1985

Decretul 108/1985 privind destituirea tovarasului Gheorghe Sava din functia de adjunct al ministrului industriei chimice

publicat in B.Of. 30 din 18-iun-1985

Decretul 111/1985 privind recunoasterea preotului Timofei Gavrila in functia de mitropolit al Mitropoliei Cultului crestin de rit vechi

publicat in B.Of. 30 din 18-iun-1985

Decretul 176/1985 privind stabilirea conditiilor de calitate de baza admise la receptionarea cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase, predate la fondul de stat, fondul de furaje si fondul de seminte

publicat in B.Of. 30 din 18-iun-1985

Decretul 196/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea organizarii activitatii piscicole

publicat in B.Of. 33 din 10-iul-1985

Decretul 132/1985 privind eliberarea tovarasului Ion Albuletu din functia de minstru secretar de stat, sef al Departamentului pentru Contractarea, Achizitionarea si Pastrarea Produselor Agricole si numirea in aceasta functie a tovarasului Teodor Roman

publicat in B.Of. 34 din 17-iul-1985

Decretul 133/1985 privind unele delegari in functie

publicat in B.Of. 34 din 17-iul-1985

Decretul 136/1985 privind acreditarea tovarasului Victor Bolojan in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Republica Nicaragua

publicat in B.Of. 34 din 17-iul-1985

Decretul 210/1985 pentru modificarea Decretului nr. 69/1984 privind contractarile si achizitiile de produse agricole vegetale, precum si a Decretului nr. 70/1984 privind contractarile si achizitiile de animale, pasari si produse animale

publicat in B.Of. 35 din 23-iul-1985

Decretul 220/1985 privind functionarea Ministerului Industriei de Utilaj Greu

publicat in B.Of. 37 din 29-iul-1985

Decretul 236/1985 privind imbunatatirea activitatii Consiliului National al Apelor, directiilor apelor, Intreprinderii 'Stinca' si oficiilor de gospodarie a apelor

publicat in B.Of. 38 din 03-aug-1985

Decretul 154/1985 privind unele numiri in functie

publicat in B.Of. 40 din 10-aug-1985

Decretul 155/1985 privind unele numiri in functie la Ministerul Industriei Chimice

publicat in B.Of. 40 din 10-aug-1985

Decretul 156/1985 privind unele numiri in functie la Ministerul Industriei Petrochimice

publicat in B.Of. 40 din 10-aug-1985

Decretul 242/1985 privind infiintarea Ministerului Industriei Chimice si a Ministerului Industriei Petrochimice

publicat in B.Of. 40 din 10-aug-1985

Decretul 243/1985 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Chimice

publicat in B.Of. 40 din 10-aug-1985

Decretul 244/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Chimice

publicat in B.Of. 40 din 10-aug-1985

Decretul 245/1985 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Petrochimice

publicat in B.Of. 40 din 10-aug-1985

Decretul 246/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii unitatilor din subordinea Ministerului Industriei Petrochimice

publicat in B.Of. 40 din 10-aug-1985

Decretul 161/1985 privind eliberarea tovarasului Marin Nicolae din functia de vicepresedinte la Comitetul de Stat al Planificarii

publicat in B.Of. 41 din 21-aug-1985

Decretul 165/1985 privind eliberarea tovarasului Marinache Vasilescu din functia de director general adjunct al Directiei Centrale de Statistica

publicat in B.Of. 41 din 21-aug-1985

Decretul 258/1985 privind infiintarea Intreprinderii electrocentrale Doicesti

publicat in B.Of. 41 din 21-aug-1985

Decretul 156/1975 privind organizarea si functionarea Consiliului National al Apelor, directiilor apelor si oficiilor de gospodarire a apelor - REPUBLICARE

publicat in B.Of. 42 din 26-aug-1985

Decretul 265/1985 pentru convocarea Congresului al III-lea al consiliilor populare judetene si al presedintilor consiliilor populare

publicat in B.Of. 43 din 28-aug-1985

Decretul 178/1985 privind numirea tovarasului Ion Licu in functia de consilier al presedintelui Republicii Socialiste Romania

publicat in B.Of. 44 din 05-sep-1985

Decretul 274/1985 cu privire la noi masuri pentru aplicarea mecanismului econ.-financiar si cresterea raspunderii pers. de conducere si a pers. tehnic, econ. si de alta specialitate in realizarea planului de prod. ptr. export si a planului de prod. in ind. extractiva

publicat in B.Of. 44 din 05-sep-1985

Decretul 182/1985 privind unele eliberari si numiri in functie

publicat in B.Of. 46 din 21-sep-1985

Decretul 285/1985 privind infiintarea Intreprinderii - antrepriza de constructii hidrotehnice portuare Constanta

publicat in B.Of. 46 din 21-sep-1985

Decretul 194/1985 privind unele numiri in functie la Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare

publicat in B.Of. 47 din 24-sep-1985

Decretul 195/1985 privind unele numiri si eliberari din functie

publicat in B.Of. 47 din 24-sep-1985

Decretul 297/1985 pentru completarea anexei nr. 5 la Decretul nr. 277/1979 privind unele masuri pentru rationalizarea consumului de carburanti si gospodarirea economicoasa a parcului de autovehicule

publicat in B.Of. 48 din 28-sep-1985

Decretul 300/1985 privind stabilirea datei si confirmarea Comisiei electorale pentru alegerea unor deputati in Consiliul popular al judetului Teleorman

publicat in B.Of. 48 din 28-sep-1985

Decretul 302/1985 privind infiintarea Intreprinderii de sarme si cabluri Harsova

publicat in B.Of. 49 din 07-oct-1985

Decretul 317/1985 privind infiintarea Trustului pentru aprovizionarea Capitalei cu carne

publicat in B.Of. 49 din 07-oct-1985

Decretul 205/1985 privind unele destituiri din functie

publicat in B.Of. 50 din 18-oct-1985

Decretul 206/1985 privind numirea tovarasului Ion Licu in functia de ministru al energiei electrice

publicat in B.Of. 50 din 18-oct-1985

Decretul 208/1985 privind instituirea starii de necesitate si a regimului militarizat in unitatile din Sistemul energetic national

publicat in B.Of. 50 din 18-oct-1985

Decretul 320/1985 privind infiintarea intreprinderii electrocentrale Brasov

publicat in B.Of. 50 din 18-oct-1985

Decretul 321/1985 privind infiintarea Intreprinderii electrocentrale Slatina

publicat in B.Of. 50 din 18-oct-1985

Decretul 149/1985 pentru rechemarea tovarasului Ion Medrea si acreditarea tovarasului Constantin Potinga in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R. S. R. in Republica Democrata Populara Laos, cu resedinta la Hanoi

publicat in B.Of. 51 din 19-oct-1985

Decretul 207/1985 privind delegarea tovarasului Gheorghe Marinoiu pentru a indeplini functia de vicepresedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucuresti

publicat in B.Of. 51 din 19-oct-1985

Decretul 209/1985 privind unele eliberari si numiri in functie

publicat in B.Of. 51 din 19-oct-1985

Decretul 210/1985 privind unele eliberari si numiri in functie

publicat in B.Of. 51 din 19-oct-1985

Decretul 322/1985 privind stabilirea datei si confirmarea comisiilor electorale pentru alegerea unor deputati in comisiliile populare ale judetelor Brasov si Harghita

publicat in B.Of. 51 din 19-oct-1985

Decretul 324/1985 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de asistenta tehnica si service pentru masini, instalatii si utilaje pentru industria miniera

publicat in B.Of. 51 din 19-oct-1985

Decretul 143/1985 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 52 din 22-oct-1985

Decretul 174/1985 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 52 din 22-oct-1985

Decretul 192/1985 privind conferirea titlului de

publicat in B.Of. 52 din 22-oct-1985

Decretul 213/1985 privind unele eliberari si numiri in functie la Ministerul Minelor

publicat in B.Of. 52 din 22-oct-1985

Decretul 21/1985 pentru rechemarea tovarasului Ion Cotot si acreditarea tovarasului Valeriu Georgescu in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al R. S. R. in Malayezia, cu resedinta la Jakarta

publicat in B.Of. 54 din 09-nov-1985

Decretul 234/1985 privind unele destituiri din functie

publicat in B.Of. 54 din 09-nov-1985

Decretul 339/1985 privind schimbarea sediului Oficiului judetean de turism Harghita

publicat in B.Of. 54 din 09-nov-1985