Rasfoire documente

Legea 1/1983 pentru modif. si compl. Legii nr. 31/1977 privind Cong. consil. de cond. ale unit.agric. soc. ,al consi. oamenilor muncii din ind. alim. , silvic. si gospod. apelor , si Consil. Nat. al Agric., Ind. Alim. , Silvic. si Gospod. Apelor .

publicat in B.Of. 24 din 04-apr-1983

Legea 31/1983 pentru modific. si compl. Legii nr. 31/1977 priv. Cong. consil. de cond. ale unit. agric. soc., al consil. oamenilor muncii din ind. alim, silvic. si gospod. apelor, si C. N. al Agric., Ind.Alim., Silvic. si Gospod. Apelor .

publicat in B.Of. 24 din 04-apr-1983

Legea 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, intretinerea si finantarea amenajarilor de irigatii si a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare - REPUBLICARE

publicat in B.Of. 29 din 23-apr-1983

Legea 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobandite in mod licit - REPUBLICARE

publicat in B.Of. 33 din 10-mai-1983

Legea 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfectionarii sistemului de retribuire a muncii si de repartitie a veniturilor oamenilor muncii

publicat in B.Of. 51 din 09-iul-1983

Legea 3/1983 cu privire la contractul-angajament

publicat in B.Of. 51 din 09-iul-1983

Legea 4/1983 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 454/1982 pentru completarea anexei nr. 1 B la Decretul Consiliului de Stat nr. 394/1981 privind contractarile si achizitiile de produse agricole vegetale

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 5/1983 pentru aprobarea Decret. C.S. nr. 458/1982 privind modificarea anx. nr.1 la Decret. C. S. nr. 234/1974 privind dobinzile, comisioanele, taxele si tarifele bancare in relatiile cu unitatile socialiste, alte persoane juridice si persoanele fizice

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 6/1983 privind aprobarea Decret. C. S. nr. 68/1983 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, intretinerea si finantarea amenajarilor de irigatii si a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 7/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 93/1983 privind aprobarea statutelor organizatiilor socialiste din agricultura

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 8/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 94/1983 cu privire la declararea animalelor, instrainarea si taierea bovinelor si cabalinelor

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 9/1983 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 95/1983 pentru modificarea si completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1981 privind contractarile si achizitiile de animale, pasari si produse animale

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 10/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 96/1983 privind vinzarea produselor agricole de catre producatorii individuali, precum si unele masuri pentru asigurarea respectarii preturilor maximale de mercurial

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 11/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 97/1983 privind unele masuri pentru intensificarea actiunii de igienizare si curatire a padurilor

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 12/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 98/1983 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor si al masinilor de scris

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 13/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 99/1983 privind modificarea Codului penal

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 14/1983 pentru aprobarea Decret.C. S. nr. 118/1983 privind acordarea de avansuri banesti unitatilor agric. soc., membrilor cooperativelor agricole de productie si altor producatori agricoli care contracteaza livrarea de produse agricole la fondul de stat

publicat in B.Of. 52 din 09-iul-1983

Legea 16/1983 privind Planul national unic de dezvoltare economico-sociala a Republicii Socialiste Romania pe anul 1984

publicat in B.Of. 101 din 24-dec-1983

Legea 17/1983 privind Planul de dezvoltare a agriculturii si industriei alimentare al Republicii Socialiste Romania pe anul 1984

publicat in B.Of. 101 din 24-dec-1983

Legea 18/1983 privind bugetul de stat al Republicii Socialiste Romania pe anul 1984

publicat in B.Of. 101 din 24-dec-1983

Legea 19/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 279/1983 privind reglementarea asistentei medicale cu plata

publicat in B.Of. 102 din 24-dec-1983

Legea 20/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 325/1983 pentru majorarea retributiei personalului muncitor

publicat in B.Of. 102 din 24-dec-1983

Legea 21/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 335/1983 privind aplicarea formei de retribuire in acord global si a altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activitati

publicat in B.Of. 102 din 24-dec-1983

Legea 22/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 336/1983 cu privire la calcularea, eliberarea si controlul utilizarii fondului de retribuire

publicat in B.Of. 102 din 24-dec-1983

Legea 23/1983 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 338/1983 pentru modificarea Legii nr. 267/1967 privind concediul de odihna al personalului muncitor

publicat in B.Of. 102 din 24-dec-1983

Legea 24/1983 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 339/1983 pentru modificarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala

publicat in B.Of. 102 din 24-dec-1983

Legea 25/1983 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 339/1983 pentru modificarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala

publicat in B.Of. 102 din 24-dec-1983

Legea 26/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 349/1983 privind retribuirea personalului muncitor din intreprinderile de comert exterior si compartimentele autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior

publicat in B.Of. 102 din 24-dec-1983

Legea 27/1983 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 386/1983 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, pina la 1 ianuarie 1988

publicat in B.Of. 102 din 24-dec-1983

Legea 28/1983 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 415/1983 pentru modificarea Decretului nr. 190/1979 privind stabilirea orei oficiale de vara pe teritoriul Republicii Socialiste Romƒnia

publicat in B.Of. 102 din 24-dec-1983