Rasfoire documente

Hotarire din 1983 comuna a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania privind conferirea, tovarasului Nicolae Ceausescu, a

publicat in B.Of. 5 din 26-ian-1983

Hotarire din 1983 comuna a Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman si Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania privind conferirea, tovarasului Nicolae Ceausescu, a

publicat in B.Of. 4 din 27-ian-1983

Hotarirea 16/1983 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind colaborarea in domeniul postelor si telecomunicatiilor

publicat in B.Of. 14 din 10-mar-1983

Hotarirea 1/1983 referitoare la Raportul Consiliului de Ministri cu privire la indeplinirea planului national unic de dezvoltare economico-sociala in trimestrul I/1983

publicat in B.Of. 19 din 29-mar-1983

Hotarirea 2/1983 privind Raportul Comisiei de ancheta a unor incalcari ale legilor si normelor agrozootehnice

publicat in B.Of. 19 din 29-mar-1983

Hotarirea 1/1983 privind politica internationala a partidului si statului nostru

publicat in B.Of. 22 din 31-mar-1983

Hotarirea 32/1983 pentru aprobarea unor acte ale celui de-al XVIII-lea Congres al Uniunii Postale Universale

publicat in B.Of. 27 din 16-apr-1983

Hotarirea 32/1983 pentru aprobarea unor acte ale celui de-al XVIII-lea Congres al Uniunii Postale Universale

publicat in B.Of. 27 din 16-apr-1983

Hotarirea 33/1983 pentru aprobarea Acordului comercial dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Kenya

publicat in B.Of. 27 din 16-apr-1983

Hotarirea 89/1983 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Zimbabwe privind cooperarea economica si tehnica in domeniul agriculturii

publicat in B.Of. 45 din 01-iul-1983

Hotarire din 1983 cu privire la aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti si autogestiunii, perfectionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii si cresterea retributiei in acest cincinal

publicat in B.Of. 46 din 02-iul-1983

Hotarirea 93/1983 pentru aprobarea Acordului privind transporturile aeriene civile dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Malayeziei

publicat in B.Of. 48 din 05-iul-1983

Hotarirea 3/1983 cu privire la validarea alegerii unor deputati in Marea Adunare Nationala

publicat in B.Of. 49 din 06-iul-1983

Hotarirea 116/1983 pentru aprobarea Acordului comercial dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Botswana

publicat in B.Of. 61 din 10-aug-1983

Hotarirea 141/1983 pentru aprobarea Acordului de cooperare economica si tehnica in domeniul agriculturii, industriei alimentare si silviculturii dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Lesotho, incheiat la Bucuresti la 27 mai 1983

publicat in B.Of. 80 din 19-oct-1983

Hotarirea 152/1983 pentru aprobarea Acordului comercial dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Honduras, semnat la Bucuresti la 1 iulie 1983

publicat in B.Of. 85 din 29-oct-1983

Hotarirea 2/1983 pentru aprobarea componentei Consiliului de conducere al Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor si a biroului executiv al acestuia

publicat in B.Of. 88 din 07-nov-1983

Hotarirea 6/1983 privind Raportul Consiliului National al Agric., Ind. Alim, Silviculturii si Gospodaririi Apelor si Ministerului Agric. si Ind. Alim. asupra modului in care au fost aduse la indeplinire masurile stabilite de MAN prin Hot nr. 2 din 26.3.83

publicat in B.Of. 90 din 17-nov-1983

Hotarirea 200/1983 privind abrogarea unor acte normative

publicat in B.Of. 96 din 15-dec-1983

Hotarirea 8/1983 referitoare la Programul privind autoconducerea si autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionari a populatiei cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum pe perioada 1 octombrie 1983 - 30 septembrie 1984

publicat in B.Of. 97 din 19-dec-1983

Hotarirea 9/1983 privind unele modificari in componenta unor comisii permanente ale Marii Adunarii Nationale

publicat in B.Of. 98 din 20-dec-1983

Hotarirea 1/1983 privind aprobarea proiectului Planului national unic de dezvoltare economico-sociala a Republicii Socialiste Romania, In profil teritorial, pe anul 1984

publicat in B.Of. 100 din 23-dec-1983

Hotarirea 2/1983 privind aprobarea proiectului Planului de dezvoltare a agriculturii si industriei alimentare pe anul 1984

publicat in B.Of. 100 din 23-dec-1983

Hotarirea 3/1983 privind aprobarea proiectelor bugetelor locale pe anul 1984

publicat in B.Of. 100 din 23-dec-1983