Rasfoire documente

Acord din 1982 dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind colaborarea in domeniul postelor si telecomunicatiilor

publicat in B.Of. 14 din 10-mar-1983

Acord din 1982 intre Republica Socialista Romania si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind protejarea reciproca a investitiilor fata de riscurile necomerciale

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Acord din 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea in domeniul asigurarilor sociale

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Acord din 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea economica si tehnico-stiintifica pe termen lung

publicat in B.Of. 23 din 01-apr-1983

Acord din 1982 privind transporturile aeriene civile dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Malayeziei

publicat in B.Of. 48 din 05-iul-1983

Acord din 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Malayeziei privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor

publicat in B.Of. 106 din 27-dec-1983

Acord din 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Maleyeziei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

publicat in B.Of. 106 din 27-dec-1983

Acord din 1982 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Peru in domeniul asigurarilor sociale

publicat in B.Of. 106 din 27-dec-1983

Acord din 1982 intre Republica Socialista Romania si Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind colaborarea in domeniile cercetarii proceselor generatoare de grinda si al protectiei culturilor agricole impotriva caderilor de grindina in zona frontierei de stat romano-iugoslave

publicat in B.Of. 106 din 27-dec-1983

Acord din 1983 pe termen lung privind schimburile comerciale si cooperarea economica, industriala si tehnologica dintre Republica Socialista Romania si Republica Malta, semnat la La Valetta

publicat in B.Of. 105 din 27-dec-1983

Acord din 1983 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

publicat in B.Of. 106 din 27-dec-1983

Acord din 1983 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Arabe Egipt privind statutul cetatenilor trimisi sa lucreze la realizarea sarcinilor ce decurg din cooperarea tehnica si economica

publicat in B.Of. 106 din 27-dec-1983

Acord din 1983 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Bulgaria privind colaborarea in domeniile cercetarii proceselor generatoare de grindina si protectiei culturilor agricole impotriva grindinei in zona frontierei de stat romano-bulgare

publicat in B.Of. 106 din 27-dec-1983