Rasfoire documente

Hotarire din 1981 cu privire la indeplinirea Planului national unic de dezvoltare economico-sociala a Republicii Socialiste Romania in cincinalul 1976-1980

publicat in B.Of. 6 din 31-ian-1981

Hotarirea 12/1981 pentru aprobarea Acordului comercial si de plati pe termen lung dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Indiei, semnat la New Delhi la 2 decembrie 1980

publicat in B.Of. 6 din 31-ian-1981

Hotarirea 13/1981 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Norvegiei privind transporturile rutiere internationale de persoane si de marfuri, incheiat la Oslo la 14 noiembrie 1980

publicat in B.Of. 9 din 10-feb-1981

Hotarirea 25/1981 pentru modificarea Hotaririi Consiliului de Ministri nr. 367/1968 pentru stabilirea numarului judecatoriilor si notariatelor de stat locale, precum si a razei lor teritoriale, si a Hotaririi Consiliului de Minstri nr. 404/1969 pentru stabilirea numarului si razei teritoriale a tribunalelor militare

publicat in B.Of. 13 din 05-mar-1981

Hotarirea 30/1981 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Tunisiene privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucuresti la 3 iulie 1980.

publicat in B.Of. 15 din 19-mar-1981

Hotarirea 1/1981 privind unele modificari in componenta guvernului

publicat in B.Of. 21 din 30-mar-1981

Hotarire din 1981 cu privire la politica internationala a partidului si statului

publicat in B.Of. 22 din 31-mar-1981

Hotarire din 1981 hotararea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Ronan cu privire la modul in care s-a desfasurat actiunea de preschimbare a documentelor de partid model 1965

publicat in B.Of. 22 din 31-mar-1981

Hotarirea 40/1981 pentru aprobarea conventiilor privind colaborarea in dezvoltarea complexa si reconstructia unor drumuri de importanta internationala, semnate la Moscova la 27 august 1980

publicat in B.Of. 30 din 23-apr-1981

Hotarirea 45/1981 pentru numirea tovarasului Tudor Mircea in calitatea de consul general al Republicii Socialiste Romania in Republica San Marino

publicat in B.Of. 31 din 30-apr-1981

Hotarirea 55/1981 privind numirea imputernicitilor guvernului Republicii Socialiste Romania si a inlocuitorilor acestora, pentru aplicarea Conventiei hidrotehnice romano - sovietice

publicat in B.Of. 34 din 20-mai-1981

Hotarirea 60/1981 pentru aprobarea Acordului comercial dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Panama, semnat la Ciudad de Panama la 8 august 1980

publicat in B.Of. 38 din 05-iun-1981

Hotarirea 76/1981 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Irak privind transporturile rutiere internationale de persoane si de marfuri, incheiat la Bucuresti la 24 martie 1981

publicat in B.Of. 43 din 29-iun-1981

Hotarirea 1/1981 privind aprobarea proiectului Planului national unic de dezvoltare economico-sociala a RSR, in profil teritorial, in cincinalul 1981-1985 si a proiectului Planului de dezvoltare a agriculturii si industriei alimentare pe perioada 1981-1985

publicat in B.Of. 46 din 09-iul-1981

Hotarirea 95/1981 privind aprobarea Protocolului, incheiat la Copenhaga, pentru modificarea articolelor 4, 10 si 13 ale Acordului dintre Guvernul RSR si Guvernul Regatului Danemarcei privind transporturile rutiere internationale de marfuri

publicat in HCM 3 din 13-iul-1981

Hotarirea 95/1981 privind aprobarea protocolului, incheiat la Copenhaga la 8 aprilie 1981, pentru modificarea articolelor 4, 10 si 13 ale Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Danemarcei privind transporturile rutiere internationale de marfuri, semnat la Bucuresti la 29 august 1967

publicat in B.Of. 50 din 13-iul-1981

Hotarirea 92/1981 privind aprobarea standardului de stat STAS 6389-81

publicat in B.Of. 51 din 14-iul-1981

Hotarirea 115/1981 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internationale de persoane si de marfuri, incheiat la Nicosia la 4 aprilie 1981

publicat in B.Of. 53 din 25-iul-1981

Hotarirea 74/1981 pentru numirea tovarasului Ioan Bochis in functia de consul general al Republicii Socialiste Romania din Debretin - Republica Populara Ungara

publicat in B.Of. 56 din 28-iul-1981

Hotarirea 77/1981 pentru eliberarea tovarasului Carol Cozma din functia de consul general la Consulatul General al Republicii Socialiste Romania din Bratislava si numirea in aceasta functie a tovarasului Ioan Murg

publicat in B.Of. 56 din 28-iul-1981

Hotarirea 79/1981 pentru eliberarea tovarasului Ion Dobricean din functia de consul general la consulatul general al Republicii Socialiste Romania din Alexandria si numirea in aceasta functie a tovarasului Ion Edu

publicat in B.Of. 56 din 28-iul-1981

Hotarirea 123/1981 pentru aprobarea Acordului comercial pe termen lung dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Rwandeze, semnat la Bucuresti la 29 mai 1981

publicat in B.Of. 58 din 15-aug-1981

Hotarirea 118/1981 privind aprobarea Protocolului Sesiunii a XXIII-a a Comisiei mixte pentru aplicarea Conventiei privind pescuitul in apele Dunarii

publicat in B.Of. 62 din 26-aug-1981

Hotarirea 145/1981 privind numirea presedintelui Comisiei centrale pentru intreceri socialiste intre consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, orasenesti si comunale

publicat in B.Of. 75 din 29-sep-1981

Hotarire din 1981 in legatura cu incetarea din viata a presedintelui Republicii Arabe Egipt, Mohamed Anwar El Sadat

publicat in B.Of. 76 din 08-oct-1981

Hotarirea 162/1981 pentru aprobarea Conventiei privind asigurarea transporturilor utilajelor deosebit de grele si agabaritice pentru energetica nucleara in traficul international, semnata la Olomouc (R.S. Cehoslovaca) la 22 iunie 1981

publicat in B.Of. 81 din 26-oct-1981

Hotarirea 163/1981 privind aprobarea Acordului de cooperare stiintifica si tehnologica dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Federative a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 mai 1981

publicat in B.Of. 81 din 26-oct-1981

Hotarirea 164/1981 privind aprobarea Conventiei dintre Consiliul National al Apelor din Republica Socialista Romania si Ministerul pentru Protectia Mediului Inconjurator si Gospodarirea Apelor din Republica Democrata Germana privind colaborarea in domeniul gospodaririi apelor, semnata la Berlin

publicat in B.Of. 82 din 28-oct-1981

Hotarirea 183/1981 pentru aprobarea Conventiei dintre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare din Republica Socialista Romania si Uniunea Nationala Agrar-Industriala din Republica Populara Bulgaria privind colaborarea economica si tehnico-stiintifica in domeniul pescuitului oceanic, semnata la Russe la 20 iunie 1981

publicat in B.Of. 89 din 27-nov-1981

Hotarirea 184/1981 pentru aprobarea Acordului comercial pe termen lung dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Finlanda, semnat la Helsinki la 30 octombrie 1981

publicat in B.Of. 89 din 27-nov-1981

Hotarirea 1/1981 de a imputernici pe tovarasul Nicolae Ceausescu, secretarul general al P. C. R., presedintele Republicii Socialiste Romania, pentru a se adresa tovarasului Leonid Ilici Brejnev

publicat in B.Of. 96 din 29-nov-1981

Hotarirea 4/1981 privind aprobarea proiectului Planului national unic de dezvoltare economico-sociala a Republicii Socialiste Romania si a proiectului Planului de dezvoltare a agriculturii si industriei alimentare, in profil teritorial, pe anul 1982

publicat in B.Of. 99 din 02-dec-1981

Hotarirea 5/1981 privind aprobarea proiectului Planului national unic de dezvoltare economico-sociala a Republicii Socialiste Romania si a proiectului Planului de dezvoltare a agriculturii si industriei alimentare, in profil teritorial, pe anul 1982

publicat in B.Of. 99 din 02-dec-1981

Hotarirea 3/1981 referitoare la Programul privind autoconducerea si autoaprovizionarea teritoriala pentru asigurarea populatiei cu produse agricole animale si vegetale pe perioada 1982-1985 si la Programul privind aprovizionarea populatiei cu produse agroalimentare si bunuri industriale de consum pe trimestrul IV/1981 si semestrul I/1982

publicat in B.Of. 101 din 03-dec-1981

Hotarire din 1981 cu privire la aplicarea de noi masuri de stimulare a producatorilor agricoli care livreaza cereale, plante tehnice, cartofi, legume, fructe si struguri la fondul de stat, de furaje si seminte

publicat in B.Of. 106 din 16-dec-1981

Hotarirea 5/1981 cu privire la validarea alegerii unui deputat in Marea Adunare Nationala

publicat in B.Of. 116 din 30-dec-1981

Hotarirea 6/1981 privind modificari in componenta unor comisii permanente ale Marii Adunarii Nationale

publicat in B.Of. 116 din 30-dec-1981

Hotarirea 201/1981 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Turcia privind transportul maritim, incheiat la Ankara la 6 martie 1981

publicat in B.Of. 117 din 30-dec-1981

Hotarirea 211/1981 pentru stabilirea unitatilor cu foc continuu sau care au instalatii, utilaje ori masini cu grad ridicat de pericol la exploatare

publicat in B.Of. 117 din 30-dec-1981