Rasfoire documente

Legea 1/1976 pentru adoptarea 'Programului national de perspectiva pentru amenajarea bazinelor hidrografice din Republica Socialista Romania'

publicat in B.Of. 34 din 22-apr-1976

Legea 2/1976 privind adoptarea 'Programului national pentru conservarea si dezvoltarea fondului forestier in perioada 1976-2010'

publicat in B.Of. 35 din 23-apr-1976

Legea 3/1976 pentru modificarea si completarea Legii nr. 5 din 23 iulie1975 privind congresul deputatilor consiliilor populare judetene si al presedintilor consiliilor populare , conferinta pe tara a presedintilor consiliilor populare

publicat in B.Of. 36 din 24-apr-1976

Legea 4/1976 pentru adoptarea Planului national unic de dezvoltare economico-sociala a Republicii Socialiste Romania pe perioada 1976-1980

publicat in B.Of. 65 din 07-iul-1976

Legea 5/1976 pentru modificarea si completarea Legii nr.57 din 26 decembrie 1968 de organizare si functionare a consiliilor populare.

publicat in B.Of. 66 din 08-iul-1976

Legea 6/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 155/1975 privind organizarea apararii impotriva efectelor meteorologice periculoase

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 7/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 157/1975

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 8/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 167/1975 privind majorarea duratei concediului de odihna a militarilor in termen

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 9/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 168/1975 privind unele masuri referitoare la transportul personalului nelocalnic la si de la locul de munca

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 10/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 169/1975 privind generalizarea si imbunatatirea formei de retribuire in acord global a personalului din unitatile agricole de stat si alte masuri pentru cointeresarea materiala a acestuia

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 11/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 1/1976 privind modificarea articolului 29 din Legea nr. 4/1973

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 12/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 14/1976

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 13/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 15/1976

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 14/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 17/1976

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 15/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 29/1976

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 16/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 68/1976

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 17/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 92/1976 privind carnetul de munca

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 18/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 93/1976

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 19/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 154/1976

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 20/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 160/1976

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 21/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 169/1976

publicat in B.Of. 67 din 09-iul-1976

Legea 22/1976 pentru adoptarea Planului natonal unic de dezvoltare economico-sociala a Republicii Socialiste Romania pe anul 1977.

publicat in B.Of. 97 din 10-nov-1976

Legea 23/1976 pentru adoptarea bugetuluide stat pe anul 1977

publicat in B.Of. 97 din 10-nov-1976

Legea 24/1976 privind recrutarea si repartizarea fortei de munca

publicat in B.Of. 98 din 11-noi-1976

Legea 25/1976 privind incadrarea intr-o munca utila a persoanelor apte de munca

publicat in B.Of. 98 din 11-nov-1976

Legea 26/1976 privind economia vinatului si vinatoarea

publicat in B.Of. 99 din 12-nov-1976

Legea 27/1976 privind retribuirea muncii in unitatile agricole cooperatiste

publicat in B.Of. 119 din 31-dec-1976

Legea 28/1976 privind organizarea productiei de legume si cartofi, precum si valorificarea legumelor, cartofilor si fructelor

publicat in B.Of. 120 din 31-dec-1976

Legea 29/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 204/1976 privind interpretarea general obligatorie a legilor

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 30/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 207/1976 privind raspunderea materiala a militarilor

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 31/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obstesc prin lipsuri sau degradari de bunuri

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 32/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 33/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 269/1976 privind majorarea alocatiilor zilnice de hrana in institutiile de invatamint si educatie

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 34/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 360/1976 privind aprobarea Stratutului disciplinar al personalului din unitatile de transporturi

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 35/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 361/1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unitatile de posta si telecomunicatii

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 36/1976 pentru Aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 362/1976 privind comitetele cetatenesti de parinti si consiliile comitetelor cetatenesti de parinti

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 37/1976 privind taxele pentru cererile de brevete de inventii si pentru brevetele de inventii acordate

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 38/1976 privind modificarea Legii nr. 59/1968 privind comisiile de judecata

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 39/1976 pentru modificarea unor prevederi din Codul de procedura penala, Codul de procedura civila, precum si din Codul penal

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 40/1976 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 184/1974 si din Decretul nr. 225/74 privind asigurarea suprafetelor locative necesare strainilor care se afla temporar in Romania

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 41/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 373/1976 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei valutare

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 42/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 391/1976 privind impozitul pe beneficiu

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 43/1976 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/1971 cu privire la regimul preturilor si tarifelor

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 44/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 393/1976 pentru modificarea si completarea Legii nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 45/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1976 privind Tariful vamal de import al Republicii Socialiste Romania

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976

Legea 46/1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 420/1976 privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru investitii

publicat in B.Of. 121 din 31-dec-1976