Rasfoire documente

Ordinul 4/1976 privind soiurile si hibrizii de plante agricole ce vor fi insamintate si plantate in primavara anului 1976

publicat in B.Of. 2 din 22-ian-1976

Ordinul 1/1976 privind stabilirea formei si dimensiunilor sistemului de capatai pentru mormintele de razboi

publicat in B.Of. 17 din 20-feb-1976

Ordinul 8/1976 pentru aprobarea Regulamentului privind colectarea, sortarea, pastrarea, evidenta, gestionarea, predarea, transportul, prelucrarea si valorificare metalelor vechi, a deseurilor metalice si refractatre

publicat in B.Of. 19 din 03-mar-1976

Ordinul 538/1976 pentru modificarea Instructiunilor privind productia, consumul, recuperarea, gospodarirea si refolosirea ambalajelor, paletelor si containerelor

publicat in B.Of. 19 din 03-mar-1976

Ordinul 2/1976 privind aprobarea Normativului de timp nominal (zile lucratoare/an si ore/zi) pentru incarcarea masinilor, instalatiilor si sectiilor de productie, in vederea proiectarii noilor capacitati de productie si folosirii eficiente a celor existente

publicat in B.Of. 20 din 06-mar-1976

Ordinul 206/1975 privind aprobarea

publicat in B.Of. 20 din 06-mar-1976

Ordinul 232/1975 privind aprobarea

publicat in B.Of. 20 din 06-mar-1976

Ordinul 47/1976 privind stabilirea perioadei de prohibitie a pescuitului pe anul 1976

publicat in B.Of. 31 din 16-apr-1976

Ordinul 48/1976 privind prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunare in anul 1976

publicat in B.Of. 31 din 16-apr-1976

Ordinul 133/1976 privind stabilirea Normelor republicane de securitate nucleara referitoare la regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare

publicat in B.Of. 48 din 16-apr-1976

Ordinul 39/1976 privind aprobarea normelor de munca in agricultura, unificate pe economie

publicat in B.Of. 32 din 17-apr-1976

Ordinul 556/1976 pentru aprobarea Instructiunilor privind gospodarirea produselor petroliere in unitatile furnizoare si consumatoare de astfel de produse

publicat in B.Of. 33 din 19-apr-1976

Ordinul 579/1976 pentru aprobarea Instructiunilor privind gospodarirea produselor petroliere in unitatile furnizoare si consumatoare de astfel de produse

publicat in B.Of. 33 din 19-apr-1976

Ordinul 167/1976 privind stabilirea Normelor republicane de protectie fizica a materialelor nucleare

publicat in B.Of. 42 din 10-mai-1976

Ordinul 59/1976 pentru aprobarea Regulamentului privind colectarea, sortarea, pastrarea, evidenta, gestionarea, predarea, transportul si valorificarea reziduurilor menajere, stradale si a celor de aceeasi categorie

publicat in B.Of. 43 din 11-mai-1976

Ordinul 437/1976 pentru aprobarea Normativului republican privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial, precum si in utilizarile casnice

publicat in B.Of. 46 din 21-mai-1976

Ordinul 26/1976 pentru stabilirea Normelor republicane de radioprotectie

publicat in B.Of. 48 din 24-mai-1976

Ordinul 122/1976 pentru stabilirea Normelor republicane de radioprotectie

publicat in B.Of. 48 din 24-mai-1976

Ordinul 308/1976 pentru aprobarea Regulamentului de clasificare si functionare a unitatilor hoteliere din Republica Socialista Romania

publicat in B.Of. 49 din 29-mai-1976

Ordinul 588/1976 privind completarea unor pozitii din Normativul de ambalare pe produse si grupe de produse destinate consumului intern, aprobat pe anul 1976

publicat in B.Of. 49 din 29-mai-1976

Ordinul 433/1976 privind aprobarea Regulamentului privind clasificarea si functionarea cabanelor turistice din Republica Socialista Romania

publicat in B.Of. 60 din 28-iun-1976

Ordinul 433/1976 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si functionare cabanelor turistice din Republica Socialista Romania

publicat in B.Of. 60 din 28-iun-1976

Ordinul 303/1976 pentru aprobarea ''Normelor metodologice cu privire la intocmirea, tinerea la zi si utilizarea nomenclatorului unitatilor economice si sociale si a nomenclatorului unitatilor administrativ-teritoriale''

publicat in B.Of. 62 din 05-iul-1976

Ordinul 304/1976 prntru abrogarea Ordinului nr. 76/1975 privind stabilirea normelor de igiena referitoare la alimentatia rationala a populatiei

publicat in B.Of. 71 din 16-iul-1976

Ordinul 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca

publicat in B.Of. 76 din 29-iul-1976

Ordinul 333/1976 privind aprobarea nomenclaturii produselor fabricate de unitatile de interes local, ale caror preturi cu amanuntul se stabilesc de Ministerul Sanatatii

publicat in B.Of. 78 din 09-aug-1976

Ordinul 655/1976 pentru modificarea Instructiunilor privind productia, consumul, recuperarea, gospodarirea si refolosirea ambalajelor, paletelor si containerelor, aprobate prin Ordinul nr. 108/1975

publicat in B.Of. 78 din 09-aug-1976

Ordinul 533/1976 privind aprobarea Regulamentului privind clasificarea si functionarea popasurilor turistice din Republica Socialista Romania

publicat in B.Of. 80 din 31-aug-1976

Ordinul 708/1976 privind aprobarea normativelor si normelor de consum pe anul 1977

publicat in B.Of. 104 din 04-dec-1976

Ordinul 708/1976 privind aprobarea normativelor si normelor de consum pe anul 1977

publicat in B.Of. 104 din 04-dec-1976

Ordinul 707/1976 privind aprobarea Normativului de ambalare pe produse si grupe de produse destinate consumului intern, pentru anul 1977

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976

Ordinul 707/1976 privind aprobarea Normativului de ambalare pe produse si grupe de produse destinate consumului intern, pentru anul 1977

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976