Rasfoire documente

Conventie din 1966 privind masurarea tonajului navelor de navigatie interioara, incheiata la Geneva

publicat in B.Of. 10 din 09-feb-1976

Conventie din 1975 SANITAR-VETERINARA intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Irak

publicat in B.Of. 11 din 10-feb-1976

Conventie din 1975 dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si cistiguri de capital

publicat in B.Of. 13 din 12-feb-1976

Conventie din 1969 internationala asupra masurarii tonajului navelor, incheiata la Londra

publicat in B.Of. 15 din 14-feb-1976

Conventie din 1976 dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind infiintarea de centre cultural-informative

publicat in B.Of. 45 din 18-mai-1976

Conventie din 1976 dintre Republica Socialista Romania si Japonia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnata la Tokio

publicat in B.Of. 69 din 13-iul-1976

Conventie din 1975 dintre Republica Socialista Romania si Regatul Belgiei privind asistenta juridica in materie civila si comerciala, semnata la Bucuresti

publicat in B.Of. 93 din 04-nov-1976

Conventie din 1976 privind protectia plantelor si carantina fitosanitara dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Democratice Sudan

publicat in B.Of. 105 din 06-dec-1976