Rasfoire documente

Ordinul 11/1975 privind aprobarea Instructiunilor cu privire la modul si conditiile de eliberare a autorizatiilor de preluare si imparteala a terenurilor agricole dobandite prin mostenire

publicat in B.Of. 19 din 31-ian-1975

Ordinul 20/1975 pentru aprobarea Regulamentului privind incercarea si omologarea soiurilor de plante agricole

publicat in B.Of. 23 din 05-mar-1975

Ordinul 42/1975 privind aprobarea ''Normativului de utilizare a hirtiilor si cartoanelor pe gramaje'' si unele masuri pentru aplicarea acestuia

publicat in B.Of. 26 din 17-mar-1975

Ordinul 29/1975 privind unele masuri pentru imbunatatirea cresterii ovinelor

publicat in B.Of. 36 din 10-apr-1975

Ordinul 43/1975 privind stabilirea perioadei de prohibitie a pescuitului pe anul 1975

publicat in B.Of. 36 din 10-apr-1975

Ordinul 44/1975 privind prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunare in anul 1975

publicat in B.Of. 36 din 10-apr-1975

Ordinul 190/1975 pentru stabilirea normelor privind controlul medical al persoanelor ce urmeaza a fi incadrate in munca si controlul medical periodic

publicat in B.Of. 55 din 06-iun-1975

Ordinul 86/1975 privind formarea preturilor cu amanuntul pentru echipamentul de lucru care nu are stabilite astfel de preturi de catre organele competente si care se livreaza la beneficiari prin bazele de aprovizionare tehnico-materiala a municipiului Bucuresti

publicat in B.Of. 60 din 12-iun-1975

Ordinul 77/1975 privind modificarea prevederilor punctului 75 litera c) din normele tehnice si alte masuri pentru executarea Legii viei si vinului (Legea nr. 21/1971)

publicat in B.Of. 69 din 04-iul-1975

Ordinul 359/1975 privind termenele de plata pentru sumele datorate bugetului de stat

publicat in B.Of. 83 din 30-iul-1975

Ordinul 319/1975 privind stabilirea Normelor republicane pentru evidenta si pastrarea materialelor si instalatiilor nucleare , precum si a materialelor de interes nuclear

publicat in B.Of. 90 din 11-aug-1975

Ordinul 320/1975 pentru stabilirea Normelor republicane de securitate nucleara la activitatile de cercetare geologica , extractie si prelucrare a materiilor prime nucleare

publicat in B.Of. 90 din 11-aug-1975

Ordinul 190/1975 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru avizarea dispozitivelor si instalatiilor de protectie a muncii, in vederea generalizarii lor pe economie, precum si a prototipurilor de echipament de protectie si echipament de lucru

publicat in B.Of. 100 din 15-sep-1975

Ordinul 202/1975 pentru aprobarea normativelor financiare - limita maxima - pentru cheltuielile administrativ-gospodaresti ale unitatilor economice

publicat in B.Of. 126 din 03-dec-1975

Ordinul 591/1975 pentru aprobarea normativelor financiare - limita maxima - pentru cheltuielile administrativ-gospodaresti ale unitatilor economice

publicat in B.Of. 126 din 03-dec-1975