Rasfoire documente

Decretul 5/1975 pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 16/1968 privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii Romane de Comert Exterior, cu modificarile ulterioare

publicat in B.Of. 6 din 11-ian-1975

Decretul 231/1974 privind paza bunurilor

publicat in B.Of. 9 din 15-ian-1975

Decretul 6/1975 pentru ratificarea Acordului privind prelungirea valabilitatii, modificarea si completarea Acordului dintre guvernul Republicii Populare Romane si guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind modul de rezolvare a unor probleme ale regimului frontierei de stat romano-iugoslave

publicat in B.Of. 11 din 17-ian-1975

Decretul 6/1975 pentru ratificarea Acordului privind prelungirea valabilitatii, modificarea si completarea Acordului dintre guvernul Republicii Populare Romane si guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind modul de rezolvare a unor probleme ale regimului frontierei de stat romano - iugoslave

publicat in B.Of. 11 din 17-ian-1975

Decretul 13/1975 privind Comisia Centrala de Stat a Patrimoniului Cultural National, Directia patrimoniului cultural national, oficiile pentru patrimoniul cultural national - judetene si al municipiului Bucuresti - precum si laboratoarele de restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural national

publicat in B.Of. 15 din 23-ian-1975

Decretul 241/1974 pentru ratificarea Conventiei vamale relativa la containere, incheiata la Geneva la 2 decembrie 1972

publicat in B.Of. 16 din 31-ian-1975

Decret din 1975 privind aprobarea constiuirii Societatii mixte cu raspundere limitata ''ELECTRONICA APLICATA ROMANA- ELAROM'', a contractului de societate si a statutului societatii

publicat in B.Of. 22 din 27-feb-1975

Decretul 24/1975 privind stabilirea saptamanii reduse de lucru pentru personalul care lucreaza in subteran de la Intreprinderea miniera Capeni

publicat in B.Of. 32 din 27-mar-1975

Decretul 27/1975 privind modificarea normelor de structura si a structurii organizatorice tip pentru unitatile din industria extractiva din subordinea Centralei carbunelui Petrosani

publicat in B.Of. 32 din 27-mar-1975

Decretul 34/1975 privind eliberarea tovarasului Ilie Verdet din functia de presedinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitatii Economice si Sociale , si numirea in aceasta functie a tovarasului Iosfi Banc

publicat in B.Of. 32 din 27-mar-1975

Decretul 35/1975 privind eliberarea tovarasului Dumitru Dogaru din functia de presedinte al Departamentului Cultelor

publicat in B.Of. 32 din 27-mar-1975

Decretul 41/1975 privind conferirea Ordinului

publicat in B.Of. 32 din 27-mar-1975

Decretul 31/1975 privind aprob. acord. de imprumut intre B. I.R.D. si B.A. I. A. pentru proiec.

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 35/1975 privind trecerea unor unitati de cercetare din subordinea Ministerului Educatiei si Invatamantului in subordinea Institutului central de cercetari chimice al Ministerului Industriei Chimice si a Comitetului de stat pentru Energia Nucleara

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 43/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 50/1975 privind conferirea ordinului ''Tudor Vladimirescu'' clasa I

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 52/1975 privind aprobarea componentei Comisiei Centrale de Stat a Patrimoniului Cultural National, precum si a biroului acesteia

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 53/1975 privind categoriile de bunuri culturale care nu fac parte din patrimoniul cultural national si criteriile de avizare de catre Comisia Centrala de Stat a Patrimoniului Cultural National pentru trimiterea lor peste granita

publicat in B.Of. 33 din 04-apr-1975

Decretul 36/1975 cu privire la reorganizarea activitatii unitatilor de cercetare din subordinea Ministerului Educatiei si Invatamintului si a Academiei de Stiinte Sociale si Politice

publicat in B.Of. 34 din 07-apr-1975

Decretul 37/1975 cu privire la reorganizarea activitatii unor unitati de cercetare stiintifica

publicat in B.Of. 34 din 07-apr-1975

Decretul 66/1975 privind conferirea de distinctii ale Republicii Socialiste Romania unor unitati agricole socialiste care au obtinut productii agricole mari in anul 1974

publicat in B.Of. 34 din 07-apr-1975

Decretul 41/1975 cu privire la declararea zilelor de 1-4 mai 1975 ca zile nelucratoare

publicat in B.Of. 40 din 24-apr-1975

Decretul 54/1975 pentru infiintarea Consulatului general al Republicii Socialiste Romania in Elvetia, cu sediul la Zurich

publicat in B.Of. 40 din 24-apr-1975

Decretul 42/1975 privind normele de structura ale asociatiilor economice dintre unitatile de stat si cooperativele agricole de productie

publicat in B.Of. 42 din 06-mai-1975

Decretul 43/1975 privind modificarea normelor de structura pentru unitatile de transporturi auto si a structurii organizatorice tip pentru Centrala de transporturi auto de sub indrumarea si controlul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor

publicat in B.Of. 42 din 06-mai-1975

Decretul 47/1975 pentru modificarea art. 16 din Decretul nr. 422/1972 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini Grele, devenit Legea nr. 72/1972, cu modificarile ulterioare

publicat in B.Of. 42 din 06-mai-1975

Decretul 48/1975 pentru modificarea art. 20 din Decretul nr. 14/1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor, devenit Legea nr. 28/1971, cu modificarile ulterioare

publicat in B.Of. 42 din 06-mai-1975

Decretul 49/1975 pentru modificarea Catalogului normelor de amortizare si duratelor de serviciu normate ale fondurilor fixe, anexa la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe

publicat in B.Of. 42 din 06-mai-1975

Decretul 72/1975 pentru acreditarea tovarasului Traian Pop in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste Romania in Regatul Tarilor de Jos

publicat in B.Of. 42 din 06-mai-1975

Decretul 78/1975 privind incetarea functiei de ministru secretar de stat la Consiliul de Stat

publicat in B.Of. 42 din 06-mai-1975

Decretul 40/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 45 din 14-mai-1975

Decretul 51/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 45 din 14-mai-1975

Decretul 73/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 45 din 14-mai-1975

Decretul 58/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 46 din 20-mai-1975

Decretul 59/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 46 din 20-mai-1975

Decretul 60/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 46 din 20-mai-1975

Decretul 71/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 46 din 20-mai-1975

Decretul 90/1975 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste Romania unor cetateni ai Olandei

publicat in B.Of. 46 din 20-mai-1975

Decretul 95/1975 privind conferirea titlului de onoare de

publicat in B.Of. 46 din 20-mai-1975

Decretul 50/1975 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialista Romania si Regatul Suediei, semnata la Stockholm la 12 februarie 1974

publicat in B.Of. 47 din 22-mai-1975

Decretul 61/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 48 din 23-mai-1975

Decretul 62/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 48 din 23-mai-1975

Decretul 63/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 48 din 23-mai-1975

Decretul 84/1975 privind infiintarea Ambasadei Republicii Socialiste Romania in Mozambic, la Lourenco Marques

publicat in B.Of. 48 din 23-mai-1975

Decretul 91/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 49 din 28-mai-1975

Decretul 92/1975 privind conferirea ordinului si medaliei

publicat in B.Of. 49 din 28-mai-1975

Decretul 111/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 49 din 28-mai-1975

Decretul 112/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 49 din 28-mai-1975

Decretul 113/1975 privind conferirea post-mortem a medaliei

publicat in B.Of. 49 din 28-mai-1975

Decretul 115/1975 privind conferirea ordinului privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 49 din 28-mai-1975

Decretul 51/1975 cu privire la stabilirea programului de functionare a unitatilor comerciale si de alimentatie publica

publicat in B.Of. 50 din 30-mai-1975

Decretul 53/1975 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului pentru Presa si Tiparituri

publicat in B.Of. 51 din 30-mai-1975

Decretul 54/1975 cu privire la repartizarea in productie a absolventilor institutiilor de invatamint superior de la invatamintul de zi

publicat in B.Of. 50 din 30-mai-1975

Decretul 60/1975 privind modificarea Codului aerian al Republicii Socialiste Romania, aprobat prin Decretul nr. 516/1953, cu modificarile ulterioare

publicat in B.Of. 51 din 30-mai-1975

Decretul 52/1975 privind participarea unitatilor economice romane la societati mixte in strainatate

publicat in B.Of. 52 din 31-mai-1975

Decretul 55/1975 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, intretinerea si finantarea amenajarilor de irigatii si a celorlalte lucrari de imbunatatiri funciare

publicat in B.Of. 52 din 31-mai-1975

Decretul 56/1975 privind pregatirea de conducatori auto profesionisti

publicat in B.Of. 53 din 04-iun-1975

Decretul 57/1975 pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule amatori

publicat in B.Of. 53 din 04-iun-1975

Decretul 70/1975 privind unele masuri referitoare la organizarea si sistematizarea zonelor si platformelor industriale, precum si la proiectarea si realizarea obiectivelor de investitii

publicat in B.Of. 53 din 04-iun-1975

Decretul 120/1975 privind numirea tovarasului Ion Cumpanasu in functia de presedinte al Comitetului pentru Presa si Tiparituri

publicat in B.Of. 53 din 04-iun-1975

Decretul 58/1975 privind atributiile si normele de stabilire si modificare a preturilor la produsele de tehnica militara destinate exclusiv sectorului de aparare

publicat in B.Of. 54 din 05-iun-1975

Decretul 59/1975 privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea in functie pe nivele de calificare sau categorii de incadrare superioare a personalului operativ si muncitorilor din unitatile de turism

publicat in B.Of. 54 din 05-iun-1975

Decretul 68/1975 privind imbunatatirea regimului de construire a locuintelor din fondurile statului sau din fondurile populatiei cu sprijinul statului in credite si executie

publicat in B.Of. 54 din 05-iun-1975

Decretul 69/1975 privind trecerea Directiei generale a rezervelor de stat in cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, precum si pentru modificarea Decretului nr. 303/1971, devenit Legea nr. 62/1971

publicat in B.Of. 54 din 05-iun-1975

Decretul 61/1975 pentru ratificarea Protocolului cu privire la modificarea Statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc si Conventiei privind capacitatea juridica, privilegiile si imunitatile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

publicat in B.Of. 55 din 06-iun-1975

Decretul 62/1975 privind ratificarea Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative Ia investitii intre state si persoane ale altor state, incheiata la Washington la 18 martie 1965

publicat in B.Of. 56 din 07-iun-1975

Decretul 63/1975 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturala dintre Republica Socialista Romania si Statele Unite Mexicane, semnat la Tlatelolco, Districtul federal, la 25 octombrie 1974

publicat in B.Of. 57 din 09-iun-1975

Decretul 64/1975 pentru ratificarea Acordului cultural dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Liberia, incheiat la Bucuresti la 13 septembrie 1974

publicat in B.Of. 57 din 09-iun-1975

Decretul 65/1975 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturala si stiintifica dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Ruandeze, semnat la Bucuresti la 4 septembrie 1974

publicat in B.Of. 57 din 09-iun-1975

Decretul 66/1975 privind ratificarea Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite indreptate contra securitatii aviatiei civile, incheiata la Montreal la 23 septembrie 1971

publicat in B.Of. 58 din 10-iun-1975

Decretul 67/1975 pentru ratificarea Protocolului incheiat la Montreal la 16 octombrie 1974 referitor la un amendament la art. 50 alin. a) al Conventiei privind aviatia civila internationala, incheiata la Chicago la 7 decembrie 1944

publicat in B.Of. 58 din 10-iun-1975

Decretul 303/1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe - REPUBLICARE

publicat in B.Of. 63 din 16-iun-1975

Decretul 71/1975 privind infiintarea Institutului national de motoare termice

publicat in B.Of. 66 din 25-iun-1975

Decretul 145/1975 cu privire la instituirea starii de necesitate pe teritoriul Republicii Socialiste Romania

publicat in B.Of. 69 din 04-iul-1975

Decretul 74/1975 pentru majorarea suplimentara a retributiei tarifare a tuturor categoriilor de personal

publicat in B.Of. 70 din 13-iul-1975

Decretul 74/1975 pentru majorarea suplimentara a retributiei tarifare a tuturor categoriilor de personal

publicat in B.Of. 70 din 13-iul-1975

Decretul 148/1975 privind stabilirea preturilor cu amanuntul la combustibili, unele bunuri de consum nealimentar si a tarifelor la unele servicii prestate populatiei

publicat in B.Of. 71 din 13-iul-1975

Decretul 73/1975 cu privire la trecerea Consiliului National al Apelor de la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor in subordinea directa a Consiliului de Ministri

publicat in B.Of. 72 din 14-iul-1975

Decretul 146/1975 privind modificarea preturilor cu amanuntul la unele bauturi alcoolice

publicat in B.Of. 72 din 14-iul-1975

Decretul 76/1975 privind unele masuri referitoare la desfacerea bauturilor alcoolice prin unitatile comertului socialist

publicat in B.Of. 73 din 15-iul-1975

Decretul 79/1975 privind trecerea activitatii de cercetare geologica a platformei continentale a Marii Negre de la Institutul roman de cercetari marine la Institutul de geologie si geofizica

publicat in B.Of. 73 din 15-iul-1975

Decretul 80/1975 pentru completarea anexei nr. 1 la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice

publicat in B.Of. 73 din 15-iul-1975

Decretul 81/1975 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Decretul nr. 147/1974 privind nomenclatorul profilelor si specializarilor din invatamantul superior cit si institutiile si facultatile din sistemul Min. Ed. si Invatam., devenit Legea nr. 46/1974

publicat in B.Of. 73 din 15-iul-1975

Decretul 82/1975 pentru majorarea suplimentara soldelor tarifare ale cadrelor militare

publicat in B.Of. 75 din 17-iul-1975

Decretul 157/1975 cu privire la incetarea starii de necesitate pe teritoriul tarii, cu exceptia judetelor limitrofe Dunarii

publicat in B.Of. 76 din 18-iul-1975

Decretul 77/1975 pentru ratificarea Conventiei dintre Republica Socialista Romania si Republica Franceza privind asistenta juridica in materie civila si comerciala, semnata la Paris la 5 noiembrie 1974

publicat in B.Of. 79 din 22-iul-1975

Decretul 78/1975 pentru ratificarea Conventiei dintre Republica Socialista Romania si Republica Franceza privind asistenta judiciara in materie penala si extradarea , semnata la Paris la 5 noiembrie 1974

publicat in B.Of. 80 din 23-iul-1975

Decretul 132/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 80 din 23-iul-1975

Decretul 133/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 80 din 23-iul-1975

Decretul 134/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 80 din 23-iul-1975

Decretul 147/1975 privind conferirea ordinului

publicat in B.Of. 80 din 23-iul-1975

Decretul 94/1975 privind unele masuri pentru pregatirea planului national unic de dezvoltare economico-sociala si a bugetului de stat ale Republicii Socialiste Romania pe anul 1976, precum si a planului cincinal 1976-1980

publicat in B.Of. 81 din 25-iul-1975

Decretul 160/1975 privind eliberarea tovarasului Constantin Statescu din functia de secretar prezidential si al Consiliului de Stat si numirea in aceasta functie a tovarasului Silviu Curticeanu

publicat in B.Of. 81 din 25-iul-1975

Decretul 95/1975 privind trimiterea la studii, doctorat si specializare in strainatate

publicat in B.Of. 83 din 30-iul-1975

Decretul 161/1975 cu privire la incetarea starii de nccesitate in judetele limitrofe Dunarii

publicat in B.Of. 83 din 30-iul-1975

Decretul 96/1975 privind asigurarea interventiei in caz de accident nuclear

publicat in B.Of. 84 din 31-iul-1975

Decretul 97/1975 privind unele masuri de imbunatatire a calitatii produselor din ramura industriei usoare

publicat in B.Of. 85 din 01-aug-1975

Decretul 98/1975 cu privire la regimul soldarilor de marfuri din comert

publicat in B.Of. 85 din 01-aug-1975

Decretul 99/1975 cu privire la trecerea controlului produselor finite din unitatile Ministerului Industriei Usoare in subordinea directa a Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor

publicat in B.Of. 85 din 01-aug-1975

Decretul 100/1975 privind elaborarea de noi standarde de stat si norme interne departamentale pentru bunurile de consum din ramura industriei usoare

publicat in B.Of. 85 din 01-aug-1975