Rasfoire documente

Conventie din 1973 intre Republica Socialista Romania si Republica Federala Germania privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor si averii

publicat in B.Of. 197 din 11-dec-1973

Conventie din 1972 consulare dintre Republica Socialista Romania si Republica Democata Germana

publicat in B.Of. 77 din 02-iun-1973

Conventie din 1972 dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Bulgaria privind infiintarea Centrului de cultura romana la Sofia si a Centrului de cultura bulgara la Bucuresti

publicat in B.Of. 11 din 10-feb-1973

Conventie din 1972 dintre Republica Socialista Romania si Republica Italiana privind asistenta judiciara in materie civila si penala

publicat in B.Of. 77 din 02-iun-1973

Conventie din 1972 consulara dintre Republica Socialista Romania si Regatul Greciei

publicat in B.Of. 78 din 03-iun-1973

Conventie din 1972 de asistenta juridica in materie civila si penala dintre Republica Socialista Romania si Regatul Greciei

publicat in B.Of. 78 din 03-iun-1973

Conventie din 1973 Consulara dintre Republica Socialista Romania si Republica Democratica Sudan

publicat in B.Of. 167 din 26-oct-1973

Conventie din 1972 privind solutionarea pe cale arbitrara a litigiilor de drept civil decurgand din raporturile de colaborare economica si tehnico-stiintifica

publicat in B.Of. 176 din 09-nov-1973

Conventie din 1961 asupra stupefiantelor

publicat in B.Of. 213 din 31-dec-1973