Rasfoire documente

Decretul 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice

publicat in B.Of. 8 din 30-ian-1954

Decretul 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice

publicat in B.Of. 9 din 31-ian-1954

Decretul 73/1954 privind modificarea art. 680 si 700 din Codul civil

publicat in B.Of. 14 din 19-mar-1954

Decretul 134/1954 privind protectia nucului si valorificarea lemnului de nuc

publicat in B.Of. 20 din 29-apr-1954

Decretul 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei

publicat in B.Of. 22 din 11-mai-1954

Decretul 184/1954 pentru reglementarea sancţionării contravenţiilor

publicat in B.Of. 25 din 21-mai-1954

Decretul 211/1954 instituirea ordinului si a medaliei

publicat in B.Of. 28 din 10-iun-1954

Decretul 281/1954 pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Republica Populara Romana

publicat in B.Of. 34 din 21-iul-1954

Decretul 294/1954 pentru organizarea si functionarea

publicat in B.Of. 38 din 09-aug-1954

Decretul 311/1954 pentru stabilirea dobanzii legale

publicat in B.Of. 38 din 09-aug-1954

Decretul 478/1954 privitor la donatiile facute statului

publicat in B.Of. 46 din 10-dec-1954

Decretul 482/1954 privind aderarea Republicii Populare Romane la Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane si a exploatării prostituirii altuia si la Protocolul de încheiere, adoptate de Adunarea Generala a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 2 decembrie 1949

publicat in B.Of. 46 din 10-dec-1954

Decretul 493/1954 pentru autorizarea comitetelor executive ale sfaturilor populare sa atribuie terenuri unor categorii de cetateni ce voiesc a-si construi locuinte

publicat in B.Of. 46 din 10-dec-1954