Rasfoire documente

Decretul 5/1951 pentru convocarea corpului electoral din diferite circumscriptii electorale orasenesti si raioane

publicat in B.Of. 7 din 13-ian-1951

Decretul 7/1951 pentru modificarea art. 5 al Decretului Nr. 70 din 24 Februarie 1949, pentru organizarea Ministerului Constructiilor a Republicii Populare Romane

publicat in B.Of. 7 din 13-ian-1951

Decretul 8/1951 pentru stabilirea regimului de colectare a laptelui

publicat in B.Of. 7 din 13-ian-1951

Decretul 6/1951 pentru organizarea Comitetului Geologic de Cercetare si Explorare a Bogatiilor Solului si Subsolului Republicii Populare Romane

publicat in B.Of. 8 din 16-ian-1951

Decretul 17/1951 pentru trecerea Arhivelor Statului de la Ministerul Invatamantului Public, la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in B.Of. 14 din 01-feb-1951

Decretul 18/1951 pentru prelungirea aplicarii dispozitiilor decretului Nr. 5 din 23 Aprilie 1948, pentru reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi

publicat in B.Of. 21 din 12-feb-1951

Decretul 47/1951 Eliberare si numiri de Presedinte si Vicepresedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole

publicat in B.Of. 21 din 12-feb-1951

Decretul 19/1951 pentru dreptul de autor asupra operelor proprii a fi tiparite

publicat in B.Of. 22 din 16-feb-1951

Decretul 26/1951 pentru organizarea Ministerului Comertului Interior

publicat in B.Of. 24 din 19-feb-1951

Decretul 27/1951 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Inspectiei Comerciale de Stat

publicat in B.Of. 24 din 19-feb-1951

Decretul 56/1951 privind eliberari si numiri de ministri si ministri adjuncti

publicat in B.Of. 28 din 02-mar-1951

Decretul 57/1951 privind eliberari si numiri de ministri si ministri adjuncti

publicat in B.Of. 28 din 02-mar-1951

Decretul 59/1951 privind acordarea decoratiilor 'Ordinul Muncii'

publicat in B.Of. 29 din 08-mar-1951

Decretul 60/1951 privind acordarea ordinului 'Medalia Muncii'

publicat in B.Of. 29 din 08-mar-1951

Decretul 37/1951 pentru crearea spitalelor unificate si a centrelor sanitare antiepidemice

publicat in B.Of. 30 din 12-mar-1951

Decretul 43/1951 pentru modificarea art. 4 al Decretului Nr. 447/1949

publicat in B.Of. 30 din 12-mar-1951

Decretul 71/1951 pentru prevenirea si combaterea turbarii la ciini

publicat in B.Of. 60 din 31-mai-1951

Decretul 92/1951 pentru desfiintarea Colegiului Inginerilor, Colegiului Arhitectilor si Corpului Subinginerilor si Conductorilor

publicat in B.Of. 73 din 03-iul-1951

Decretul 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, fara mostenitori sau fara stapin, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare

publicat in B.Of. 81 din 27-iul-1951

Decretul 224/1951 privitor la urmarirea imobiliara pentru realizarea creantelor Statului

publicat in B.Of. 117 din 12-dec-1951