Rasfoire documente

Hotarirea 535/1949 privind stabilirea de indicatoare tarifare de calificarea principalelor meserii in agricultura.

publicat in B.Of. 34 din 28-mai-1949

Hotarirea 549/1949 privind Intreprinderile si organizatiile economice de stat de interes local, care se vor infiinta prin decizii ale organelor locale ale puterii de Stat, numai cu avizul conform al Ministerului Comertului si Alimentatiei

publicat in B.Of. 36 din 11-iun-1949

Hotarirea 551/1949 privind executarea bugetului de Stat care se va face pe baza de bugete trimestriale

publicat in B.Of. 36 din 11-iun-1949

Hotarirea 552/1949 privind instituirea unui sever control fitosanitar pentru preintampinarea raspandirii in tara la culturile de cartofi a gandacului Colorado ''Leptinotarsa decemlineata''

publicat in B.Of. 36 din 11-iun-1949

Hotarirea 576/1949 privind majorarea de alocatii de hrana pentru elevii din scolile cu internate si studentii bursieri din scolile tehnice si institutele de minereuri tutelate de Ministerul Minelor si Petrolului

publicat in B.Of. 37 din 14-iun-1949

Hotarirea 577/1949 privind aplicarea dispozitiunilor cu privire la fabricarea fainii, a painii si a altor fabricate din faina

publicat in B.Of. 37 din 14-iun-1949

Hotarirea 601/1949 privind fixarea indemnizatiilor cuvenite asesorilor populari

publicat in B.Of. 37 din 14-iun-1949

Hotarirea 683/1949 privind aprobarea proiectului planului de productie si investitii pe trimestrul III al anului 1949

publicat in B.Of. 41 din 28-iun-1949

Hotarirea 689/1949 privind obligatia intreprinderilor si organizatiilor economice de a incheia contracte scrise pentru livrari de marfuri si executari de lucrari si prestatiuni de serviciu pana la data de 30 August 1949

publicat in B.Of. 43 din 02-iul-1949

Hotarirea 690/1949 pentru infiintarea Comisiuniii Centrale pentru stabilirea circularii normativelor fondului de rulment in intreprinderi

publicat in B.Of. 43 din 02-iul-1949

Hotarirea 722/1949 privind suspendarea platii ratelor datorate de muncitori si functionari, intreprinderilor si institutiilor, pentru avansurile in numerar acordate asupra salariilor

publicat in B.Of. 45 din 14-iul-1949

Hotarirea 723/1949 privind introducerea, dela 1 Iulie 1949,in industria constructiilor a cimentului metalurgic (prescurtat C.M 30)

publicat in B.Of. 47 din 21-iul-1949

Hotarirea 774/1949 privind aprobarea planului pentru colectarea cerealelor din recolta 1949

publicat in B.Of. 47 din 21-iul-1949

Hotarirea 765/1949 privind stabilirea campaniei de lucru a cazanelor de fabricat rachiu din borhoturi, dude si fructe

publicat in B.Of. 48 din 25-iul-1949

Hotarirea 801/1949 privind abrogarea deciziunii Consiliului de Ministri nr. 236 din 16 martie 1949 si a dispozitiunilor art. 1 si 2 din decizia Ministerului Finantelor nr. 23394, privitoare la indemnizatiile lunare pentru acoperirea pierderilor de cassa

publicat in B.Of. 48 din 25-iul-1949

Hotarirea 803/1949 privind stabilirea indicatoarelor tarifare de clasificare pentru principalele meserii din campul muncii casnice

publicat in B.Of. 49 din 28-iul-1949

Hotarirea 808/1949 privind fixarea alocatiei de hrana zilnica pentru copii caminelor de zi si ai creselor , ce functioneaza pe langa serviciile institutiilor bugetare si intreprinderilor de Stat

publicat in B.Of. 51 din 01-aug-1949

Hotarirea 809/1949 privind obligatiile impuse intreprinderilor industriale si comerciale , precum si meseriasilor patroni

publicat in B.Of. 51 din 01-aug-1949

Hotarirea 810/1949 privind interzicerea functionarii pe intreg teritoriu al Republicii Populare Romane , a mai multor formatiuni si organizatiuni , ce formeaza diferite ordine si congregatiuni romano-catolice

publicat in B.Of. 51 din 01-aug-1949

Hotarirea 839/1949 privind stabilirea pretului de vanzare al ovazului si orzoaicei din recolta anului 1949

publicat in B.Of. 53 din 09-aug-1949

Hotarirea 840/1949 privind reducerea pretului de vanzare a pestelui proaspat distribuit populatiei din cota rationala

publicat in B.Of. 53 din 09-aug-1949

Hotarirea 867/1949 privind aprobarea cifrelor de control pentru Intocmirea Planului de Stat pe anul 1950 , precum si a cifrelor directoare ale primului plan cincinal al R.P.R. pe 1951-1955

publicat in B.Of. 53 din 09-aug-1949

Hotarirea 871/1949 privind adoptarea regulamentului pentru organizare si functionare a serviciilor auto in institutiile bugetare

publicat in B.Of. 53 din 09-aug-1949

Hotarirea 876/1949 privind unele numiri

publicat in B.Of. 53 din 09-aug-1949

Hotarirea 893/1949 privind aprobarea infiintarii si organizarii de Gospodarii Colective

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 908/1949 privind declararea zilei de 23 august ca sarbatoare nationala

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 911/1949 privind infiintarea 'Comisiunii Centrale pentru evaluarea mijloacelor de baza si stabilirea amortizarilor'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 912/1949 privind dizolvarea Societatii de asigurare 'Minerva' din Cluj

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 913/1949 privind anularea, in mod definitiv, a datoriilor salariatilor fata de intreprinderile sau institutiile unde fac serviciul

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 914/1949 privind trecerea din patrimoniul Statului, in folosinta pe veci la Gospodariile Agricole Colective, a mai multor bunuri

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Hotarirea 910/1949 pentru stabilirea sarcinilor de scadere a preturilor de cost a produselor industriale si a cheltuielilor de circulatiune in comert.

publicat in B.Of. 56 din 26-aug-1949

Hotarirea 948/1949 privind autorizarea Bancii Republicii Populare Romane, Banca de Stat, de a emite carnete limitate de cecuri

publicat in B.Of. 58 din 01-sep-1949

Hotarirea 979/1949 privind completarea si modificarea art. 4 din Capitolul II al deciziei Consiliului de Ministri nr. 238 din 19 martie 1949

publicat in B.Of. 59 din 07-sep-1949

Hotarirea 1021/1949 privind normele pentru respectarea in consumul de carburanti, lubrifianti si materiale de intretinere ale autovehiculelor institutiunilor bugetare de Stat

publicat in B.Of. 61 din 24-sep-1949

Hotarirea 1022/1949 privind obligatia tuturor institutiilor cuprinse in bugetul administratiei de Stat sau in bugetele administrate de organele locale ale puterii de Stat, care au conturi la Banca R P R, Banca de Stat, a intocmi trimestrial planul de casa

publicat in B.Of. 61 din 24-sep-1949

Hotarirea 1023/1949 privind salariatii din campul muncii care urmeaza scolile speciale de 2 ani pentru muncitori si vor primi intretinerea in aceleasi conditiuni ca elevii bursieri ai scolilor medii

publicat in B.Of. 61 din 24-sep-1949

Hotarirea 1030/1949 pentru aprobarea planurilor de productie pe trimestrul IV al anului 1949, prevazute de Comisia de Stat a Planificarii, desfasurate pe ministere si institutiuni centrale

publicat in B.Of. 63 din 03-oct-1949

Hotarirea 1071/1949 privind planificarea transporturilor de marfuri cu mijloace auto, pe apa si aeriene, apartinind intreprinderilor tutelate de Ministerul Comunicatiilor, inclusiv transporturile cu caracter economic cerute de M. A. N. si M. A. I. a se face cu aceste mijloace

publicat in B.Of. 65 din 11-oct-1949

Hotarirea 1080/1949 privind infiintarea, in cadrul Institutului de Stiinte Economice si Planificare din Bucuresti, a Facultatii de Cooperatie

publicat in B.Of. 65 din 11-oct-1949

Hotarirea 1092/1949 asupra masurilor ce trebuie luate pentru imbunatatirea muncii la Statiunile de Masini si Tractoare

publicat in B.Of. 66 din 15-oct-1949

Hotarirea 1098/1949 privind introducerea in tariful local de calatori C.F.R. a taxei pentru stationarea automotoarelor, remorcilor si vagoanelor comandate

publicat in B.Of. 67 din 20-oct-1949

Hotarirea 1110/1949 privind insarcinarea cu organizarea si conducerea operatiunilor de colectare

publicat in B.Of. 67 din 20-oct-1949

Hotarirea 1122/1949 privind reduceri la dobanzile percepute de Banca Republicii Populare Romane, Banca de Stat

publicat in B.Of. 68 din 01-nov-1949

Hotarirea 1124/1949 privind reglementarea stabilirii normelor de lucru pentru munca in acord la centrele de ortopedie

publicat in B.Of. 68 din 01-nov-1949

Hotarirea 1162/1949 privind obligatiile intreprinderilor si organizatiilor economice de Stat de a-si valorifica toate materialele si marfurile ce sunt fara intrebuintate pentru ele si constate ca atare cu ocazia stabilirii, prin procese-verbale, a fondurlor de rulment

publicat in B.Of. 71 din 16-nov-1949

Hotarirea 1163/1949 privind normele pentru lichidarea datoriilor dintre intreprinderi, organizatiuni economice si institutii de stat

publicat in B.Of. 71 din 16-nov-1949

Hotarirea 1113/1949 privind modul de finantare a lucrarilor de investitii cuprinse in Planul anual de investitii

publicat in B.Of. 72 din 18-nov-1949

Hotarirea 1164/1949 privind anularea drepturilor de redevente sau participatie cuvenite particularilor pana la data de 13 aprilie 1948 si neincasate

publicat in B.Of. 72 din 18-nov-1949

Hotarirea 1182/1949 privind tarifele aplicate de Directiunea Marinei Comerciale din Ministerul Comunicatiilor

publicat in B.Of. 73 din 19-nov-1949

Hotarirea 1185/1949 privind referatul ministrului industriei alimentare

publicat in B.Of. 79 din 02-dec-1949

Hotarirea 1203/1949 privind reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, cu modificarile ulterioare.

publicat in B.Of. 76 din 02-dec-1949

Hotarirea 1205/1949 privind stabilirea normelor privitoare la eliberarea cartelelor

publicat in B.Of. 76 din 02-dec-1949