Rasfoire documente

Decretul 83/1949 pentru completarea unor dispozitiuni din legea Nr. 187 din 1945

publicat in B.Of. 1 din 02-mar-1949

Decretul 85/1949 pentru organizarea si functionarea Departamentului Cailor Ferate Romane (C.F.R.)

publicat in B.Of. 3 din 05-mar-1949

Decretul 86/1949 privind reglementarea repartizarii fortelor de munca

publicat in B.Of. 4 din 07-mar-1949

Decretul 87/1949 pentru infiintarea societatii anonime sovieto-romana 'Sovromgaz', pentru explorarea, exploatarea, transportul, prelucrarea, desfacerea gazelor naturale si a produselor rezultate din prelucrarea lor

publicat in B.Of. 5 din 09-mar-1949

Decretul 88/1949 pentru trecerea atributiunilor Oficiului National de Turism (O.N.T.) asupra Confederatiei Generale a Muncii

publicat in B.Of. 5 din 09-mar-1949

Decretul 201/1949 privind acordarea ordinului 'Steaua Republicii Populare Romane'

publicat in B.Of. 5 din 09-mar-1949

Decretul 202/1949 privind acordarea Ordinului 'Steaua Republicii Populare Romane'

publicat in B.Of. 5 din 09-mar-1949

Decretul 237/1949 privind acordarea Ordinului 'Steaua Republicii Populare Romane'

publicat in B.Of. 5 din 09-mar-1949

Decretul 266/1949 privind acordarea ordinului 'Steaua Republicii Populare Romane'

publicat in B.Of. 5 din 09-mar-1949

Decretul 89/1949 pentru modificarea art. V din decretul Nr. 47 din 1948, pentru majorarea valorii materialului si a amenzilor prevazute de legile silvice

publicat in B.Of. 6 din 11-mar-1949

Decretul 90/1949 pentru prelungirea termenului prevazat de art. 4 din legea nr. 50 din 28 februarie 1948, pentru reglementarea succesiunilor celor decedati in imprejurari exceptionale

publicat in B.Of. 7 din 14-mar-1949

Decretul 92/1949 pentru modificarea unor dispozitiuni din legea nr. 113 din 12 aprilie 1948, pentru inscrierea in Corpul contabililor autorizati si experti-contabili, a practicienilor contabili

publicat in B.Of. 7 din 14-mar-1949

Decretul 267/1949 privind acordarea Ordinului 'Steaua Republicii Populare Romane' si a 'Ordinului Muncii'

publicat in B.Of. 7 din 14-mar-1949

Decretul 268/1949 privind acordarea Ordinului 'Steaua Republicii Populare Romane' si a 'Ordinului Muncii'

publicat in B.Of. 7 din 14-mar-1949

Decretul 287/1949 privind numirea de ministru adjunct la Departamentul Cailor Ferate Romane

publicat in B.Of. 7 din 14-mar-1949

Decretul 102/1949 privind organizarea Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Populare Romane

publicat in B.Of. 8 din 16-mar-1949

Decretul 100/1949 pentru desfiintarea casei Constructiilor

publicat in B.Of. 9 din 18-mar-1949

Decretul 101/1949 pentru desfiintarea Directiei Generale a Fondului Muncii

publicat in B.Of. 9 din 18-mar-1949

Decretul 108/1949 privind Statutul personalului Militiei

publicat in B.Of. 9 din 18-mar-1949

Decretul 113/1949 privitor la inchirierea terenurilor din jurul lacurilor capitalei Republicii Populare Romane

publicat in B.Of. 9 din 18-mar-1949

Decretul 116/1949 pentru judecarea de catre instantele militare a unor infractiuni conexe

publicat in B.Of. 9 din 18-mar-1949

Decretul 117/1949 pentru completarea art. 3 al decretului prezidial nr. 30, publicat in Monitorul Oficial nr. 24 din 29 ianuarie 1949

publicat in B.Of. 9 din 18-mar-1949

Decretul 118/1949 pentru reglementarea sistemelor de salarizare, dupa cantitatea si calitatea muncii

publicat in B.Of. 9 din 18-mar-1949

Decretul 130/1949 pentru reglementarea conditiunii juridice a copilului natural

publicat in B.Of. 15 din 02-apr-1949

Decretul 131/1949 pentru modificarea art. 309, 311, 312, 313 si 314 din codul civil

publicat in B.Of. 15 din 02-apr-1949

Decretul 132/1949 pentru organizarea judecatoreasca

publicat in B.Of. 15 din 02-apr-1949

Decretul 133/1949 pentru organizarea cooperatiei-bis

publicat in B.Of. 15 din 02-apr-1949

Decretul 134/1949 pentru nationalizarea unitatilor sanitare ca: farmaciile urbane resedinte si neresedinte de judet si centre importante muncitoresti, lab. chimico - farm, drogherii medicinale si lab. de analize medicale (aparut in M.Of 15 bis/1949)

publicat in B.Of. 15 din 02-apr-1949

Decretul 136/1949 pentru infiintarea Institutului de Folklor

publicat in B.Of. 16 din 06-apr-1949

Decretul 145/1949 pentru organizarea cadrelor permanente de salariati calificati pentru constructii

publicat in B.Of. 17 din 07-apr-1949

Decretul 153/1949 pentru completarea art.5 al decretului prezidential Nr.30

publicat in B.Of. 19 din 16-apr-1949

Decretul 154/1949 privind integrarea organelor exterioare ale Ministerului Finantelor in cadrul Sfaturilor Populare

publicat in B.Of. 19 din 16-apr-1949

Decretul 155/1949 privind convocarea Corpului electoral pentru alegerea asesorilor populari

publicat in B.Of. 19 din 16-apr-1949

Decretul 156/1949 privitor la modificarea legii Nr.265 din 18 Iulie 1947 pentru organizarea Teatrelor, Operelor si Filarmonicilor de Stat, precum si pentru regimul spectacolelor publice

publicat in B.Of. 19 din 16-apr-1949

Decretul 157/1949 pentru organizarea comertului filatelic si pentru infiintarea Oficiului Filatelic (O.F.I.L.)

publicat in B.Of. 19 din 16-apr-1949

Decretul 412/1949 privind numiri de vicepresedinti ai Consiliului de Ministri

publicat in B.Of. 19 din 16-apr-1949

Decretul 127/1949 pentru completarea art. 89 din legea de exploatare a Postelor , Telegrafelor si Telefoanelor din 25 Iunie 1938

publicat in B.Of. 20 din 21-apr-1949

Decretul 163/1949 pentru stabilirea aparatului tehnic si administrativ al Consiliului de Ministri al Republicii Populare Romane

publicat in B.Of. 20 din 21-apr-1949

Decretul 173/1949 pentru reglementarea functionarii serviciilor juridice ale ministerelor, sfaturilor populare si institutiilor de Stat

publicat in B.Of. 23 din 28-apr-1949

Decretul 174/1949 asupra exproprierii pentru cauza de utilitate publica a unor bunuri

publicat in B.Of. 23 din 28-apr-1949

Decretul 175/1949 pentru abrogarea art. 7 din legea Nr. 459 din 15 Septemvrie 1944 si a legii Nr. 87 din 9 Februarie 1945

publicat in B.Of. 23 din 28-apr-1949

Decretul 176/1949 pentru completarea decretului nr. 134 din 2 aprilie 1949

publicat in B.Of. 24 din 29-apr-1949

Decretul 177/1949 pentru ratificarea Conventiei privitoare la reglementarea unor probleme in legatura cu cetatenia, incheiata intre Republica Populara Romana si Republica Ungara, la Bucuresti in ziua de 10 februarie 1949

publicat in B.Of. 24 din 29-apr-1949

Decretul 185/1949 pentru modificarea si abrogarea unor dispozitiuni privitoarea la majorat, la capacitatea in materia contractelor de munca si emancipatiune

publicat in B.Of. 25 din 30-apr-1949

Decretul 189/1949 pentru organizarea si functionarea Administratiei pentru Transporturi cu Autovehicule (R. A. T. A.)

publicat in B.Of. 26 din 05-mai-1949

Decretul 191/1949 pentru desfiintarea Seminariilor pedagogice universitare si reglementarea practicii pedagogice

publicat in B.Of. 27 din 09-mai-1949

Decretul 196/1949 pentru modificarea si completarea decretului nr. 66 publicat in Monitorul Oficial nr. 44 din 22 februarie 1949

publicat in B.Of. 28 din 12-mai-1949

Decretul 196/1949 pentru modificarea si completarea decretului nr. 66 publicat in Monitorul Oficial nr. 44 din 22 februarie 1949

publicat in B.Of. 28 din 12-mai-1949

Decretul 198/1949 pentru ratificarea acordului privind schimburile de marfuri, in anul 1949, intre Republica Populara Romana si Republica Polona, impreuna cu toate anexele sale, semnat la Varsovia la 16 decembrie 1948

publicat in B.Of. 28 din 12-mai-1949

Decretul 215/1949 pentru organizarea Ministerului Artelor al Republicii Populare Romane

publicat in B.Of. 32 din 23-mai-1949

Decretul 216/1949 pentru organizarea Radioficarii si Radiodifuziunii din Republica Populara Romana

publicat in B.Of. 32 din 23-mai-1949

Decretul 217/1949 pentru organizarea Agentiei Romane de Presa 'Agerpres'

publicat in B.Of. 32 din 23-mai-1949

Decretul 218/1949 pentru organizarea Directiei Generale a Presei si tipariturilor de pe langa Consiliul de Ministri al Republicii Populare Romane

publicat in B.Of. 32 din 23-mai-1949

Decretul 222/1949 pentru desfiintarea Institutului de Credit al invalizilor, vaduvelor si orfanilor de razboi

publicat in B.Of. 34 din 28-mai-1949

Decretul 224/1949 privitor la abrogarea legii pentru incurajarea industriei nationale din 14 Februarie 1912

publicat in B.Of. 34 din 28-mai-1949

Decretul 225/1949 pentru organizarea Scoalei Militare de Muzica

publicat in B.Of. 34 din 28-mai-1949

Decretul 226/1949 pentru modificarea si abrogarea unor dispozitiuni din decretul Nr.363 din 1948

publicat in B.Of. 34 din 28-mai-1949

Decretul 227/1949 privitor la abrogarea legii Nr.634 din 23 Septemvrie 1943 pentru utilizarea personalului in intreprinderi

publicat in B.Of. 34 din 28-mai-1949

Decretul 228/1949 pentru prelungirea termenului prevazut de art. III al decretului Nr.256 din 22 Septemvrie 1948

publicat in B.Of. 34 din 28-mai-1949

Decretul 236/1949 pentru completarea art. 41 al Decretului nr. 17, pentru editarea si difuzarea cartii din 14 Ianuarie 1949

publicat in B.Of. 35 din 04-iun-1949

Decretul 245/1949 pentru abrogarea art. 3, alin. 1 din decretul nr. 130 din 2 aprilie 1949 pentru reglementarea conditiunii juridice a copilului natural

publicat in B.Of. 37 din 14-iun-1949

Decretul 246/1949 pentru desfiintarea judecatoriei de urgenta si pentru modificarea art. 14, alin. final si 19, alin. 4, din codul de procedura penala

publicat in B.Of. 37 din 14-iun-1949

Decretul 251/1949 pentru trecerea atributiunilor comisiunii pentru aplicarea legii de recalcularea patrimoniilor societatilor pe actiuni asupra Ministerului de Finante

publicat in B.Of. 37 din 14-iun-1949

Decretul 245/1949 pentru inscrierea si evidenta populatiei

publicat in B.Of. 46 din 16-iul-1949

Decretul 296/1949 pentru circulatia pe drumurile publice

publicat in B.Of. 46 din 16-iul-1949

Decretul 74/1949 pentru desfiintarea Camerelor de comert si industrie

publicat in B.Of. 47 din 21-iul-1949

Decretul 292/1949 pentru infiintarea si organizarea tribunalelor speciale feroviar si a parchetului feroviar

publicat in B.Of. 47 din 21-iul-1949

Decretul 306/1949 pentru colectarea cerealelor

publicat in B.Of. 47 din 21-iul-1949

Decretul 307/1949 pentru ajutorarea veteranilor din razboiul 1877

publicat in B.Of. 48 din 25-iul-1949

Decretul 310/1949 referitor la modificarea decretului nr. 29 din 29 ianuarie 1949, pentru reglementarea drepturilor si indatoririlor salariatilor admmistrativi si personalului tehnic de conducere din institutii si intreprinderi de stat si cooperative de orice fel

publicat in B.Of. 48 din 25-iul-1949

Decretul 312/1949 pentru completarea decretului nr. 212 din 25 august 1948

publicat in B.Of. 48 din 25-iul-1949

Decretul 316/1949 pentru infiintarea si organizarea Ministerului Energiei Electrice

publicat in B.Of. 48 din 25-iul-1949

Decretul 308/1949 pentru infiintarea Ordinului

publicat in B.Of. 49 din 28-iul-1949

Decretul 309/1949 pentru infiintarea Medaliei 'Eliberarea de sub jugul fascist '

publicat in B.Of. 49 din 28-iul-1949

Decretul 311/1949 pentru modificarea art. 2 , alin. I , II si III din deciziunea Nr. 234 din Martie 1948 , a Comisiunii Ministeriale pentru Redresarea Economica si Stabilizarea Monetara

publicat in B.Of. 51 din 01-aug-1949

Decretul 318/1949 pentru abrogarea legii din 11 iunie 1913 pentru infiintarea Consiliului Superior al Industriei Casnice

publicat in B.Of. 51 din 01-aug-1949

Decretul 319/1949 pentru infiintarea de Gospodarii Agricole Colective

publicat in B.Of. 51 din 01-aug-1949

Decretul 326/1949 pentru reglementarea transmiterii folosintei bunurilor Statului detinute de ministere , institutii de Stat si Sfaturile Populare

publicat in B.Of. 52 din 06-aug-1949

Decretul 328/1949 pentru ratificarea Protocolului despre luarea de masuri pentru marirea extractiei de petrol , de catre Societatea pe actiuni Sovieto-Romana ' Sovrom-petrol' , semnat la Bucuresti, in ziua de 4 Iulie 1949ucuresti

publicat in B.Of. 53 din 09-aug-1949

Decretul 329/1949 pentru infiintarea si organizarea Comitetului pentru Cultura Fizica si Sport de la langa Consiliul de Ministri

publicat in B.Of. 53 din 09-aug-1949

Decretul 790/1949 pentru numirea ministrului energiei electrice

publicat in B.Of. 53 din 09-aug-1949

Decretul 338/1949 pentru utilizarea personalului agronomic, zootehnic si veterinar

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 339/1949 pentru modificarea decretului nr. 31 pentru stimularea activitatii stiintifice, literare si artistice, din 29 ianuarie 1949

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 340/1949 pentru completarea decretului nr. 197 din 1948 pentru dizolvarea si lichidarea intreprinderilor bancare si institutelor de credit

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 341/1949 pentru acordarea unui nou termen de cedare sau declarare a aurului, valutelor efective si a altor mijloace de plata straine

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 344/1949 pentru infiintarea Societatii pe actiuni Sovieto-Romana a Uzinelor Metalurgice si de constructie de masini 'Sovrommetal'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 345/1949 pentru infiintarea Societatii unice generale de asigurari Sovieto-Romana pe actiuni, prescurtat 'Sovromasig'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 346/1949 pentru infiintarea Societatii pe actiuni Sovieto-Romana pentru exploatarea si desfacerea carbunelui 'Sovromcarbune'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 347/1949 pentru infiintarea Societatii pe actiuni Sovieto-Romana de constructii 'Sovromconstructie'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 348/1949 pentru infiintarea Societatii pe actiuni Sovieto-Romana pentru construirea si exploatarea uzinelor chimice si desfacerea produselor chimice 'Sovromchim'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 349/1949 pentru infiintarea Societatii pe actiuni Sovieto-Romana pentru fabricarea si desfacerea tractoarelor 'Sovromtractor'

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 350/1949 pentru organizarea si functionarea Directiunii Marinei Comerciale

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 351/1949 pentru reeducarea vagabonzilor, cersetorilor, prostituatelor si intretinutilor

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 358/1949 pentru organizarea Caselor de ajutor reciproc pe langa Sindicate

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 359/1949 pentru organizarea protectiei muncii in Republica Populara Romana

publicat in B.Of. 54 din 20-aug-1949

Decretul 872/1949 privind acordarea de decoratii

publicat in B.Of. 55 din 22-aug-1949

Decretul 873/1949 privind acordarea de decoratii

publicat in B.Of. 55 din 22-aug-1949

Decretul 878/1949 privind acordarea de decoratii

publicat in B.Of. 55 din 22-aug-1949

Decretul 879/1949 privind acordarea de decoratii

publicat in B.Of. 55 din 22-aug-1949

Decretul 880/1949 privind acordarea de decoratii

publicat in B.Of. 55 din 22-aug-1949