Rasfoire documente

Legea 3/1948 pentru desfiintarea Barourilor si infiintarea Colegiilor de Avocati din Romania

publicat in M.Of. 15 din 17-ian-1948

Legea 7/1948 pentru ratificarea Conventiei privind schimburile de marfuri intre Romania si Polonia precum si Protocolului privind aranjamentul de plati intre Romania si Republica Polona, semnate la Bucuresti, la 9 septemvrie 1947

publicat in B.Of. 16 din 20-ian-1948

Legea 10/1948 pentru situatia juridica a bunurilor confiscate, intrate in Patrimoniul Statului in temeiul hotararilor judecatoresti

publicat in M.Of. 21 din 27-ian-1948

Legea 11/1948 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie, Colaborare si Asistenta Mutuala, intre Republica Populara Romana si Republica Populara Bulgara, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 1948

publicat in B.Of. 25 din 31-ian-1948

Legea 16/1948 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3 din 19 ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Barourilor şi înfiinţarea colegiilor de avocaţi din România

publicat in M.Of. 33 din 10-feb-1948

Legea 18/1948 pentru modificarea codului de procedura civila

publicat in M.Of. 35 din 12-feb-1948

Legea 877/1948 pentru retragerea nationalitatii romane acelora care in strainatate au purtari potrivnice indatoririi de fidelitate fata de tara, cu modificarile survenite pana la data republicarii

publicat in M.Of. 43 din 21-feb-1948

Legea 31/1948 pentru ratificarea tratatului de prietenie, colaborare si asistenta mutuala intre Republica Populara Romana si Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, semnat la Moscova la 4 februarie 1948

publicat in B.Of. 45 din 24-feb-1948

Legea 32/1948 pentru dizolvarea Adunarii Deputatilor, reglementarea convocarii Marii Adunari Nationale si trecerea puterii legislative asupra Guvernului

publicat in M.Of. 46 din 25-feb-1948

Legea 37/1948 pentru ratificarea tratatului de prietenie, colaborare si asistenta mutuala intre Republica Populara Romana si Republica Ungara, semnat la Budapesta la 24 Ianuarie 1948

publicat in B.Of. 49 din 28-feb-1948

Legea 48/1948 pentru reabilitarea infractorilor care au luptat pe frontul de Vest

publicat in M.Of. 49 din 28-feb-1948

Legea 50/1948 pentru reglementarea succesiunilor celor decedati in imprejurari exceptionale

publicat in M.Of. 49 din 28-feb-1948

Legea 114/1948 privind Constitutia Republiciei Populare Romane

publicat in M.Of. 87 bis din 13-apr-1948

Legea 116/1948 pentru ratificarea Conventiunii de Colaborare Culturala intre Romania si Republica Ungariei, semnata la Bucuresti la 25 Noemvrie 1947

publicat in M.Of. 94 din 21-apr-1948

Legea 117/1948 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie Colaborare si Ajutor Mutual intre Romania si Republica Federativa Populara Jugoslava semnata in Bucuresti la 19 Decemvrie 1947

publicat in M.Of. 94 din 21-apr-1948

Legea 329/1947 pentru infiintarea biletului la ordin agricol cu modificarile si completarile ulterioare - Republicare

publicat in M.Of. 118 din 24-mai-1948

Legea 119/1948 pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi

publicat in M.Of. 133 bis din 11-iun-1948