Rasfoire documente

Clasificarea proprietăţii comune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Întinderea cotelor-părţi (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Repartizarea beneficiilor şi a sarcinilor între coproprietari (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Exercitarea în comun a dreptului de folosinţă (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Valabilitatea partajului parţial (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de proprietate comună (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Regimul actelor de conservare privind bunurile comune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Regimul actelor de administrare şi dispoziţie privind bunurile comune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Regimul acţiunilor în justiţie privind bunurile comune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de proprietate în devălmăşie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Imprescriptibilitatea acţiunii de partaj (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Felurile partajului în cazul coproprietăţii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Convenţii privitoare la suspendarea partajului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Suspendarea pronunţării partajului prin hotărâre judecătorească (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Regulile privind partajul bunurilor comune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Desfiinţarea partajului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)