Rasfoire documente

Acţiune creditor de deschidere a procedurii insolvenţei. Contestaţie debitoare - respinsă. Apel declarat de pârâta - debitoare - admitere (Insolventa din 20-oct-2015)

Intrarea în insolvenţă a beneficiarului de fonduri europene şi/sau de fonduri publice naţionale aferente, momentul naşterii creanţei bugetare (Insolventa din 22-iun-2015)

Admisibilitatea exercitării acţiunii oblice de către un terţ, în procedura insolvenţei, în vederea înscrierii în tabelul de creanţe a unei creanţe aparţinând debitorului său (Insolventa din 22-iun-2015)

Admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pentru creanţe bugetare constatate prin titluri executorii contestate (Insolventa din 22-iun-2015)

Aplicarea dispozitiilor Legii nr. 193/2000, atunci când beneficiarul contractului de leasing financiar este un profesionist, în procedura insolventei (Insolventa din 22-iun-2015)

Procedura insolvenţei. Incidenţa dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006. Condiţii şi efecte (Insolventa din 15-feb-2015)

Recurs. Modificarea planului de reorganizare (Insolventa din 09-feb-2015)

Cereri de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditori şi debitor. Actul de procedură prin care se soluţionează. Cale de atac. Soluţii (Insolventa din 04-feb-2015)

Insolvenţă. Lichidarea bunurilor. Exerciţiul abuziv al drepturilor procesuale de către un creditor (Insolventa din 17-ian-2015)

Insolvenţă. Confirmare plan de reorganizare judiciară. Neacceptarea planului de categoria creanţelor chirografare, din cele trei categorii de creanţe înscrise în tabelul definitiv. Aprecierea concretă a sintagmei ''creanţe defavorizate'' (Insolventa din 10-noi-2014)

Stabilirea sau restabilirea de către judecător a calificării juridice a actelor şi faptelor deduse judecăţii. Interdicţia schimbării în apel a obiectului şi cauzei cererii de chemare în judecată (Insolventa din 03-sep-2014)

Suspendarea de drept a acţiunilor judiciare în cazul debitorului intrat în procedura insolvenţei (Insolventa din 17-apr-2014)

Insolvenţă. Existenţa autorităţii de lucru judecat cu privire la o parte din creanţele înscrise pe tabel. Efecte asupra răspunderii (Insolventa din 21-ian-2014)

Insolvenţa.Executarea silita (Insolventa din 20-ian-2014)

Procedura insolvenţei. Limitele de verificare a drepturilor creditorilor înscrişi în tabelul definitiv de creanţe, cu aplicarea dispoziţiilor speciale privitoare la biletul la ordin (Insolventa din 17-ian-2014)

Procedura insolvenţei. Contestaţie tabel. Înscrierea unei creanţe subordonate (Insolventa din 13-ian-2014)

Procedura insolvenţei. Contestaţie privind modul de înscriere a creanţei, întemeiată pe dispoziţiile art. 21. Admisibilitate (Insolventa din 06-ian-2014)

Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul preliminar privind o creanţă constatată prin titlu executoriu (Insolventa din 06-ian-2014)

Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea transferului patrimonial fraudulos. Termenul pentru introducerea acţiunii. Tardivitate (Insolventa din 21-noi-2013)

Contestatia formulata de o creditoare împotriva Hotarârii Adunarii creditorilor prin care s-au aprobat modalitatile de valorificare a unor imobile apartinând debitoarei în insolventa (Insolventa din 23-oct-2013)

Cerere de deschidere a procedurii formulată de debitoarea aflată în lichidare voluntară. Admisibilitate (Insolventa din 11-oct-2013)

Insolvenţă. Angajarea răspunderii administratorului. Acte de gestiune. Caracter ilicit dacă au fost săvârşite de administrator în interesul său personal şi în prejudiciul societăţii (Insolventa din 04-oct-2013)

Procedura insolvenţei. Creanţă sub condiţie. Drept de vot (Insolventa din 04-oct-2013)

Insolvenţă. Angajare răspundere. Continuarea activităţii în interes personal. Asociat majoritar. Administrator. Limitele învestirii instanţei (Insolventa din 01-oct-2013)

Anularea unui transfer patrimonial în cadrul procedurii insolvenţei. Efecte asupra plăţii impozitului pe clădiri (Insolventa din 17-sep-2013)

Legea nr. 85/2006. Refuzul administratorilor de a preda documentele contabile la solicitarea lichidatorului. Acţiune în răspundere patrimonială (Insolventa din 12-sep-2013)

Suspendarea judecăţii în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006. Interpretarea dispoziţiilor legale (Insolventa din 25-iun-2013)

Procedura insolvenţei. Recurs formulat de creditor împotriva sentinţei de deschidere a procedurii la cererea debitorului. Admisibilitate (Insolventa din 20-iun-2013)

Procedura simplificată de insolvenţă. Citarea societăţii debitoare (Insolventa din 29-mai-2013)

Procedura insolvenţei. Cerere de ordonanţă preşedinţială. Admisibilitate (Insolventa din 05-apr-2013)

Recurs litigii cu profesioniştii. Recuzare administrator judiciar. Inadmisibilitate (Insolventa din 24-ian-2013)

Procedura insolvenţei. Condiţiile de deschidere a procedurii (Insolventa din 18-ian-2013)

Procedura insolvenţei. Contestaţia împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar. Termenul în care poate fi formulată contestaţia (Insolventa din 08-ian-2013)

Deschidere procedură insolvenţă împotriva unei sucursale a unei societăţi comerciale ce nu îşi are sediul social într-un stat membru. Aplicarea Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei (Insolventa din 07-dec-2012)

Onorariile de succes plătite avocaţilor în procedura insolvenţei (Insolventa din 28-noi-2012)

Calitate procesuală activă pentru declararea căii de atac a recursului în procedura insolvenţei. Creditor salarial ce nu figurează în tabelul definitiv al creanţelor (Insolventa din 21-noi-2012)