Rasfoire documente

Efectele suspendării contractului individual de muncă asupra termenului de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzut de art. 252 alin. (1) Codul muncii (Munca din 15-apr-2015)

Revocare din funcţie. Modificarea contractului individual de muncă (Munca din 04-mar-2015)

Condiţiile suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. Art. 52 lit. b) C. muncii (Munca din 04-noi-2014)

Data de la care se cuvine dobânda în cazul plăţii drepturilor salariale în urma suspendării contractului individual de muncă (Munca din 30-oct-2014)

Condiţii privitoare la locul de muncă desfiinţat pentru încetarea contractului individual de muncă (Munca din 08-sep-2014)

Acordarea prin contractul individual de muncă a unui salariu mai mare decât maximul prevăzut în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii. Admisibilitate (Munca din 07-mai-2014)

Act adiţional la contractul individual de muncă. Condiţii de valabilitate. Cursuri de formare profesională plătite de angajator (Munca din 26-feb-2014)

Contestaţie decizie desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Părăsirea locului de muncă (Munca din 12-feb-2014)

Modificarea duratei contractului individual de muncă. Condiţiile în care aceasta poate fi convenită prin actul adiţional la contractul individual de muncă (Munca din 13-noi-2013)

Suspendarea contractului individual de muncă pe durata efectuării cercetării disciplinare (Munca din 10-oct-2013)

Nulitatea contractului individual de muncă încheiat de o persoană ce nu are calitatea de reprezentant legal al angajatorului. Confirmarea tacită a contractului individual de muncă anulabil (Munca din 03-sep-2013)

Clauze specifice în contractul individual de muncă. Clauza de fidelitate. Clauza de neconcurenţă. Clauza de rambursare a cheltuielilor determinate de formarea profesională a salariatului (Munca din 10-iul-2013)

Contestaţie împotriva deciziei de schimbare a locului de muncă (Munca din 12-feb-2013)

Contractul individual de muncă pe durată determinată. Încetarea de drept a contractului la expirarea termenului. Inaplicabilitatea interdicţiilor cu caracter temporar privitoare la concediere (Munca din 09-oct-2012)

Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii dispuse de angajator de către instanţa de judecată (Munca din 16-apr-2012)