Rasfoire documente

Taxa de timbru datorată în cazul formulării unei cereri de recuzare în cadrul litigiilor de muncă şi asigurări sociale (Munca din 03-apr-2015)

Competenţa de soluţionare a acordului de mediere în materia litigiilor de muncă (Munca din 03-apr-2015)

Litigiu de muncă. Calitatea procesuală pasivă a deţinătorului de arhivă. Critici vizând expertiza, formulate direct în faza instanţei de apel (Munca din 07-mai-2014)

Încheiere de suspendare a executării pronunţată în apel, într-un litigiu de muncă. Căi de atac (Munca din 06-feb-2014)

Recunoaştere încadrare în grupa de muncă (Munca din 15-ian-2014)

Litigii de muncă. Termenul de prescripţie în cazul drepturilor salariale solicitate cu titlu cotă parte profit. (Munca din 12-dec-2013)

Litigii de muncă. Decizie de încadrare necontestată. Posibilitatea solicitării drepturilor salariale. (Munca din 12-dec-2013)

Litigii de muncă. Semnarea minutei de către asistentul judiciar. Noul Cod de procedură civilă. (Munca din 12-dec-2013)

Litigii de muncă. Cumulul dobânzii cu actualizarea sumelor. Admisibilitate. (Munca din 12-dec-2013)

Modificarea duratei contractului individual de muncă. Condiţiile în care aceasta poate fi convenită prin actul adiţional la contractul individual de muncă (Munca din 13-noi-2013)

Competenţă rationae personae. Litigiu de muncă. Tribunalul de la sediul sindicatului care a intentat acţiunea în numele membrilor săi (Munca din 16-oct-2013)

Litigii de muncă. Dovada orelor suplimentare. (Munca din 17-sep-2013)

Litigii de muncă. Acord global. (Munca din 17-sep-2013)

Litigii de muncă. Absenţa participării la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii. Consecinţe. (Munca din 17-sep-2013)

Litigii de muncă. Probele. Rol activ al instanţei. (Munca din 17-sep-2013)

Competenţă teritorială. Litigiu de muncă. Domiciliu ales al reclamanţilor (Munca din 14-iun-2013)

Contestaţie împotriva deciziei de schimbare a locului de muncă (Munca din 12-feb-2013)