Rasfoire documente

Anulare hotărâre AGA. Calitate procesuală activă a reclamantului care îndeplineşte funcţia de administrator. Decizie adoptată valabil la a doua întrunire a AGA, nefiind necesară unanimitatea de voturi (Societati comerciale din 03-mar-2015)

Suspendarea executării hotărârii AGA până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunţate în acţiunea având ca obiect constatarea nulităţii hotărârii AGA (Societati comerciale din 24-iun-2014)

Societate cu răspundere limitată. Acţiune în anulare a hotărârii adunării generale a asociaţilor. Convocarea asociatului reclamant la adresa cunoscută de organul de administraţie al societăţii. Obligaţia asociatului de a face cunoscută societăţii noua adresă. Consecinţe asupra convocatorului. Netemeinicia acţiunii în anulare a hotărârilor atacate. Neexercitarea de către pârâţi a căii de atac cu privire la dispoziţiile sentinţei prin care se respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor. Aplicarea principiului non reformatio in pejus (Societati comerciale din 08-mai-2014)

Acţiune în anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor. Caracterului secret al votului. Întinderea nulităţii asupra punctelor ordinii de zi adoptate cu înlăturarea cerinţelor votului secret (Societati comerciale din 04-iul-2013)

Litigiu cu profesionişti. Anulare hotărâre AGA de revocare a administratorului. Nelegalitate pentru neluarea hotărârii cu votul tuturor asociaţiilor (Societati comerciale din 24-apr-2013)

Anulare hotărâre A.G.A. pe baza căreia s-a încheiat actul adiţional având ca obiect majorarea liniei de credit. Prescripţia dreptului la acţiune (Societati comerciale din 19-mar-2013)

Noul Cod civil. Cerinţa formei autentice a hotărârii AGA de aprobare a fuziunii. Aplicabilitate (Societati comerciale din 11-mar-2013)