Rasfoire documente

Onorarii maximale executori judecătoreşti. Noţiunea de onorariu maximal include şi TVA sau aceasta se adaugă la maximul prevăzut de actul normativ (Executare silita din 22-iun-2015)

Modalitatea de sesizare a instanţei cu cererea de învestire cu formulă executorie. Posibilitatea ca executorul judecătoresc să sesizeze instanţa (prin depunerea cererii de învestire cu formulă executorie) înregistrând la instanţă cererea de învestire cu formulă executorie depusă de creditor la biroul executorului judecătoresc (Executare silita din 03-apr-2015)

Efectele RIL nr. 6/2015 asupra acţiunilor aflate pe rolul instanţelor: cereri de învestire cu formulă executorie a proceselor-verbale de contravenţie; contestaţii la executare având ca titlu executoriu procesul-verbal de contravenţie încheiat de CNADNR (Executare silita din 03-apr-2015)

Executare silită. Conflict de legi (Executare silita din 17-feb-2015)

Executare silită. Conflict intertemporal de legi (Executare silita din 17-feb-2015)

Încuviinţare executare silită. Contestaţie la executare silită. Incompatibilitatea aceluiaşi judecător (Executare silita din 30-sep-2014)

Interpretarea dispoziţiilor art. 403 alin. (1) C. pr. civ. 1865 (art. 718 C. pr. civ. 2010) în sensul întinderii în timp a efectelor suspendării executării silite dispusă prin încheiere de instanţa de executare (Executare silita din 30-mai-2014)

Existenţa titlului executoriu în cazul cererilor de încuviinţare a executării silite a contractelor de credit încheiate cu instituţii de credit înainte de 3.02.2006, când a intrat în vigoare O.G. nr. 28/2006 (Executare silita din 30-mai-2014)

Încuviinţarea executării silite a contractelor de credit cesionate (Executare silita din 30-mai-2014)

Executare silită. Poprirea veniturilor din pensie. Principiul contradictorialităţii în procesul civil (Executare silita din 27-noi-2013)