Rasfoire documente

Valorificarea veniturilor obţinute în acord global în cazul în care pensionarul nu a atacat decizia casei de pensii prin care s-a respins valorificarea sau nu a atacat hotărârea comisiei centrale de contestaţii având ca obiect valorificarea veniturilor sau nu s-a adresat deloc cu cerere de valori fiecare la casa de pensii, adresându-se direct instanţei de judecată (Pensii din 03-apr-2015)

Valorificarea acordului global, chiar şi în situaţia în care nu se atacă decizia Casei Judeţene de Pensii sau hotărârea Comisiei Centrale de Contestaţii (Pensii din 30-sep-2014)

Data constituirii debitului constând în plăţi necuvenite efectuate de către Casele Teritoriale de Pensii (Pensii din 16-sep-2014)

Pensie de invaliditate. Cerere. Data acordării pensiei (Pensii din 15-sep-2014)

Revizuire drepturi de pensie. Emiterea deciziei de revizuire a pensiei (Pensii din 04-iun-2014)

Posibilitatea menţinerii personalului didactic din învăţământul preuniversitar ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare (Pensii din 10-feb-2014)

Persoană având calitate de pensionar şi respectiv de persoană fizică autorizată. Contribuţie lunară pentru asigurările de sănătate (Pensii din 28-noi-2013)

Convenţie cu privire la modalitatea de plată a obligaţiei de întreţinere. Condiţii pentru validare de către instanţă. Posibilitate compensare cu o altă creanţă, de natură diferită (Pensii din 22-oct-2013)