Rasfoire documente

Ocrotirea personalitatii umane (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Continuarea de moştenitori a acţiunii pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către minor (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Capacitatea de exerciţiu restrânsă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Interzicerea practicii eugenice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Titularii patrimoniului (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Definiţia transferului intrapatrimonial (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Definiţia capacităţii de folosinţă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Începutul capacităţii de exerciţiu (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Enumerarea drepturilor inerente fiinţei umane (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Subiecţii de drept civil (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Regimul cetăţenilor străini şi apatrizilor din perspectiva drepturilor şi libertăţilor civile (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Titularii capacităţii civile (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Titularii capacităţii de folosinţă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Durata capacităţii de folosinţă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Drepturile copilului conceput (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Regimul actelor juridice încheiate de minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Persoane lipsite de capacitatea de exerciţiu (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Sancţiunea aplicabilă în cazul actelor făcute de persoana fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Posibilitatea declarării judecătoreşti a morţii (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Data prezumată a morţii celui dispărut (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Posibilitatea anularii hotarârii de declarare a morţii (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Titularii cererii de anulare a hotărârii judecătoreşti declarative de moarte (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Enumerarea drepturilor personalităţii (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Enumerarea atributelor de identificare (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Inviolabilitatea corpului uman (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Interzicerea conferirii unei valori patrimoniale corpului uman (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Regimul intervenţiilor medicale asupra unei persoane (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Condiţiile prelevării şi transplantului de la persoane în viaţă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Interdicţia prelevării de organe, ţesuturi şi celule de la minori (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Interdicţia îngrădirii dreptului la libera exprimare (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Tipuri de atingeri aduse vieţii private (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Noţiunea de drept la nume (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Noţiunea de structură a numelui (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Modalităţi de dobândire a numelui (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Posibilitatea schimbării numelui pe cale administrativă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Noţiunea de drept la domiciliu şi reşedinţă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Noţiunea de domiciliu (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Noţiunea de reşedinţă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Noţiunea de prezumţie de domiciliu (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Dovada domiciliului şi a reşedinţei (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Stabilirea domiciliului minorului şi interzisului (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Noţiunea de stare civilă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Dovada stării civile (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Posibilitatea alterării actelor de stare civilă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Categorii de persoane ocrotite (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Realizarea măsurilor de ocrotire (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Cazuri de instituire a tutelei minorului (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Titularii obligaţiei de înştiinţare a instanţei de tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Persoane care au capacitatea de a fi tutore (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Persoane care nu au capacitatea de a fi tutore (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Modalitatea de desemnare a tutorelui de către părinte (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Refuzul continuării tutelei (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Rolul consiliului de familie (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Membrii consiliului de familie (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Posibilitatea înlocuirii consiliului de familie (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Interesul protejat prin tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Conţinutul tutelei (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Autorizarea măsurilor tutorelui de către consiliul de familie (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Stabilirea domiciliului minorului pus sub tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Inventarul bunurilor minorului pus sub tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Posibilitatea efectuării de acte prealabile inventarului bunurilor minorului pus sub tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Reprezentarea minorului de către tutore (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Interdicţia actelor juridice între tutore şi minor (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Cazuri de numire a curatorului special (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Modalităţi de exercitare a controlul instanţei de tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Darea de seamă anuală a tutorelui (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Cazuri de încetare a tutelei (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Obligaţiile moştenitorilor în caz de deces al tutorelui (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Sancţiunea aplicată tutorelui în cazul refuzului continuării sarcinii tutelei (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Plasarea sub interdicţie judecătorească (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Numirea unui curator special (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Procedura numirii unui curator special (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Procedura înlocuirii tutorelui (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Enumerarea obligaţiilor tutorelui (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Cazuri de instituire a curatelei (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Persoane care au capacitatea de a fi curator (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Cazuri de înlocuire a curatorului (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Elemente constitutive ale persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Categorii de persoane juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Efectele personalităţii juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Moduri de înfiinţare a unei persoane juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Durata persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Cauze de nulitate a persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Aspecte speciale privind regimul nulităţii persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Efectele nulităţii persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Noţiunea de înregistrare a persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Obligaţia persoanei juridice de verificare a documentelor publicate (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Data dobândirii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Data dobândirii capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Incapacitatea unor persoane de a face parte din organele de conducere ale persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Acte emise de organele persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Obligaţiile membrilor organelor de administrare ale persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Obligaţia separării patrimoniului membrilor organelor de administrare de cel al persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Reprezentantul statului în circuitul civil (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Elemente de identificare a naţionalităţii persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Stabilirea sediului persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Posibilitatea schimbării denumirii sau sediului persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Noţiunea de reorganizare a persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Moduri de realizare a reorganizării persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Fuziunea persoanelor juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Tipuri de divizare a persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Transformarea persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Modurile de încetare a persoanei juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Desfiinţarea persoanelor juridice înfiinţate de stat (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Data încetării personalităţii juridice (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)