Rasfoire documente

Suprafaţa adusă în cooperativa agricolă de producţie (Cadastru din 01-noi-2021)

Stabilirea dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr. 18/1991 (Cadastru din 01-noi-2021)

Competenţa stabilirii dreptului de proprietate (Cadastru din 01-noi-2021)

Perioada considerată ''regim comunist'' din punctul de vedere a procesului de restituire (Cadastru din 01-noi-2021)

Ce se înţelege prin ''imobil''? (Cadastru din 01-noi-2021)

Măsuri pentru stimularea ţărănimii (Cadastru din 01-noi-2021)

Măsuri pentru stimularea ţărănimii pentru terenurilor fără construcţii (Cadastru din 01-noi-2021)

Înscrirere în cartea funciară a terenurilor reglementate prin art. 8 al Decretului-lege nr. 42/1990 (Cadastru din 01-noi-2021)

Restituirea terenurilor (Cadastru din 01-noi-2021)

Deciziile comisiilor locale (Cadastru din 01-noi-2021)

Hotărârile comisiilor judeţene (Cadastru din 01-noi-2021)

Sentinţele pronunţate de judecătorie (Cadastru din 01-noi-2021)

Atribuirea efectivă a terenurilor pe vechile amplasamente (Cadastru din 01-noi-2021)

Regimul juridic al terenurilor neatribuite (Cadastru din 01-noi-2021)

Terenurile proprietatea statului (Cadastru din 01-noi-2021)

Fond forestier naţional (Cadastru din 01-noi-2021)

Regimul juridic la terenurilor aflate în proprietatea statului situate în intravilanul localităţilor (Cadastru din 01-noi-2021)

Delimitarea noilor proprietăţi stabilite în baza Legii nr. 18/1991 (Cadastru din 01-noi-2021)

Vânzarea (înstrăinarea) proprietăţii publice (Cadastru din 01-noi-2021)

Regimul juridic al terenurilor care au fost atribuite de cooperativele agricole de producţie cooperatorilor (Cadastru din 01-noi-2021)

Punerea în posesie fără măsurători (Cadastru din 01-noi-2021)

Calitate procesuală a comisiei judeţeane şi locale (Cadastru din 01-noi-2021)

Refuz înmânare titlu de proprietate emis de comisia judeţeană (Cadastru din 01-noi-2021)

Situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă (Cadastru din 01-noi-2021)

Ultimul termen pentru depunerea cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate (Cadastru din 01-noi-2021)

Terenuri trecute în domeniul public sau privat al statului (Cadastru din 01-noi-2021)

Valoare probantă a expertizelor extrajudiciare (Cadastru din 01-noi-2021)

Principalele atribuţii ale comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (Cadastru din 01-noi-2021)

Punerea în posesie (Cadastru din 01-noi-2021)

Proprietarii terenurilor situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum (Cadastru din 01-noi-2021)

Scrierea eronată a numelui, prenumelui sau iniţialei în procesele-verbale de punere în posesie (Cadastru din 01-noi-2021)

Regimul juridic al terenurilor aferente locuinţei (Cadastru din 01-noi-2021)

Termenul limită pentru formularea cererii în vederea constituirii şi/sau reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente locuinţei (Cadastru din 01-noi-2021)

Ce se înţelege prin cadastru? (Cadastru din 01-noi-2021)

Ce este cartea funciară? (Cadastru din 01-noi-2021)

Unicitatea la nivel naţional a numărului cadastral (Cadastru din 01-noi-2021)

Numărul cărţii funciare este identic cu numărul cadastral al imobilului? (Cadastru din 01-noi-2021)

Avizarea de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a specificaţiilor tehnice din documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi aerofotografiere (Cadastru din 01-noi-2021)

Publicitatea imobiliară - cine o efectuează? (Cadastru din 01-noi-2021)

Birourile de cadastru şi publicitate imobiliară au personalitate juridică? (Cadastru din 01-noi-2021)

Părţile cărţii funciare (Cadastru din 01-noi-2021)

Tipuri de înscriere în cartea funciară (Cadastru din 01-noi-2021)

Modificarea un imobil înscris în cartea funciară (Cadastru din 01-noi-2021)

Condominiu - ce este acesta? (Cadastru din 01-noi-2021)

Unitate individuală din condominiu (Cadastru din 01-noi-2021)

Cererea de înscriere în cartea funciară (Cadastru din 01-noi-2021)

Cine poate solicita înscrierea în cartea funciară? (Cadastru din 01-noi-2021)

Condiţiile limitative pentru admiterea unei cereri de înscriere în cartea funciară (Cadastru din 01-noi-2021)

În ce termen şi cui i se comunică înscrierea în cartea funciară? (Cadastru din 01-noi-2021)

Naţionalizarea pădurilor (Cadastru din 01-noi-2021)