Rasfoire documente

Noţiunea de moştenire (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Deschiderea moştenirii (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Clasificarea moştenirilor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Regimul actelor juridice asupra moştenirii nedeschise (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Capacitatea de a moşteni (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de nedemnitate (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Efectele nedemnităţii (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Înlăturarea efectelor nedemnităţii (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Vocaţia la moştenire (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Categorii de moştenitori legali (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Devoluţiunea legală a moştenirii (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de reprezentare succesorală (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Domeniul de aplicare al reprezentării succesorale (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Condiţiile reprezentării succesorale (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Efectul general al reprezentării succesorale (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Efectul particular al reprezentării succesorale (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Venirea la moştenire a soţului supravieţuitor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Cota succesorală a soţului supravieţuitor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Dreptul de moştenire al descendenţilor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de ascendenţi şi colaterali privilegiaţi (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Împărţirea moştenirii între soţul supravieţuitor, ascendenţii şi colateralii privilegiaţi (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Împărţirea moştenirii între ascendenţii şi colateralii privilegiaţi (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Împărţirea moştenirii între ascendenţii privilegiaţi (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de ascendenţi ordinari (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de colaterali ordinari (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de liberalitate (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Efectuarea liberalităţilor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de legat (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de testament (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de testament olograf (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Autentificarea testamentului în cazul persoanelor cu handicap (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Autentificarea testamentului în cazul persoanelor nevăzătoare (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Testamente privilegiate (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Revocarea voluntară expresă a testamentului (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Revocarea voluntară tacită a testamentului (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Retractarea revocării testamentului (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Clasificarea legatelor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de legat universal (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de legat cu titlu universal (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de legat cu titlu particular (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Dreptul de preferinţă al creditorilor moştenirii faţă de legatari (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Efectul distrugerii voluntare a bunului ce constituie obiectul legatului (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Caducitatea legatului (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de dezmoştenire (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Efectele dezmoştenirii (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Termenul de prescripţie în cazul nulităţii dezmoştenirii (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Desemnarea executorului testamentar (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Durata administrării patrimoniului succesoral (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Prelungirea dreptului de administrare a patrimoniului succesoral (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Transmiterea puterilor executorului testamentar (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Răspunderea executorului testamentar (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Remuneraţia executorului testamentar (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de rezervă succesorală (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de rezervă succesorală (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de cotitate disponibilă (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Reducţiunea liberalităţilor excesive (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Persoanele care pot cere reducţiunea liberalităţilor excesive (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Metode de realizare a reducţiunii liberalităţilor excesive (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Prescripţia acţiunii în reducţiune a liberalităţilor excesive (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Opţiunea succesorală (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de succesibil (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Termenul de opţiune succesorală (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Data începerii termenului de opţiune succesorală (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Retransmiterea dreptului de opţiune succesorală (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Acceptarea moştenirii (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Procesul-verbal de inventariere succesorală (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Renunţarea la moştenire (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Efectele renunţării la moştenire (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Renunţarea frauduloasă la moştenire (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Prescripţia acţiunii în anularea acceptării sau renunţării (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Certificatul de moştenitor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Dovada calităţii de moştenitor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Nulitatea certificatului de moştenitor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de moştenire vacantă (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de amintiri de familie (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Regimul juridic al amintirilor de familie (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Ieşirea din indiviziune (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Partajul voluntar (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Noţiunea de raport al donaţiilor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Persoanele care pot cere raportul donaţiilor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Caracterul personal al obligaţiei de raport (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Căile de realizare a raportului donaţiilor (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Ameliorările şi degradările bunului donat în cazul raportului în natură (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Plata pasivului moştenirii (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Subiecţii partajului de ascendent (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)

Formele partajului de ascendent (Drept civil - Mostenire si liberalitati din 15-iun-2015)