Rasfoire documente

Dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către minor (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Capacitatea de exerciţiu restrânsă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Regimul actelor juridice încheiate de minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Persoane lipsite de capacitatea de exerciţiu (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Sancţiunea aplicabilă în cazul actelor făcute de persoana fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Stabilirea domiciliului minorului şi interzisului (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Realizarea măsurilor de ocrotire (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Cazuri de instituire a tutelei minorului (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Titularii obligaţiei de înştiinţare a instanţei de tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Persoane care au capacitatea de a fi tutore (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Persoane care nu au capacitatea de a fi tutore (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Modalitatea de desemnare a tutorelui de către părinte (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Refuzul continuării tutelei (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Rolul consiliului de familie (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Membrii consiliului de familie (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Posibilitatea înlocuirii consiliului de familie (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Interesul protejat prin tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Conţinutul tutelei (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Autorizarea măsurilor tutorelui de către consiliul de familie (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Stabilirea domiciliului minorului pus sub tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Inventarul bunurilor minorului pus sub tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Posibilitatea efectuării de acte prealabile inventarului bunurilor minorului pus sub tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Reprezentarea minorului de către tutore (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Interdicţia actelor juridice între tutore şi minor (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Cazuri de numire a curatorului special (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Modalităţi de exercitare a controlul instanţei de tutelă (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Darea de seamă anuală a tutorelui (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Cazuri de încetare a tutelei (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Obligaţiile moştenitorilor în caz de deces al tutorelui (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Sancţiunea aplicată tutorelui în cazul refuzului continuării sarcinii tutelei (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Plasarea sub interdicţie judecătorească (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Procedura înlocuirii tutorelui (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)

Enumerarea obligaţiilor tutorelui (Drept civil - Persoane din 15-iun-2015)