Rasfoire documente

Divorţ. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant a avocatului ales. Interpretarea sintagmei ''în faţa instanţelor de fond'' din dispoziţiile art. 614 C. pr. civ. (Divortul din 13-mai-2015)

Posibilitatea convenţiei părţilor ca doar unul dintre ei să exercite autoritatea părintească asupra minorilor faţă de dispoziţiile art. 506 raportat la art. 398 din noul Cod civil (Divortul din 30-sep-2014)

Stabilire domiciliu minor (Divortul din 12-mai-2014)

Divorţ. Competenţa internaţională în cazul căsătoriei încheiate într-un stat membru al Uniunii Europene între cetăţeni români. Competenţa teritorială a instanţelor române (Divortul din 27-feb-2014)

Acţiune de divorţ. Competenţa rationae loci. Instanţa de la ultimul domiciliu al soţilor (Divortul din 17-dec-2013)

Prestaţie compensatorie. Lipsa de efecte juridice a convenţiei încheiate între soţi în timpul căsătoriei, în condiţiile în care nici potrivit legii române şi nici celei franceze (căsătoria fiind încheiată în Franţa) nu sunt îndeplinite cerinţele pentru plata prestaţiei compensatorii (Divortul din 09-dec-2013)

Exercitarea autorităţii părinteşti. Aplicabilitatea dispoziţiilor Noului Cod Civil (Divortul din 18-sep-2013)

Competenţa materială în materia divorţului. Împăcarea părţilor (Divortul din 10-iun-2013)

Caracterul irevocabil al hotărârii judecătoreşti prin care se desface căsătoria în baza acordului părţilor. Efectele decesului unuia dintre soţi în apel (Divortul din 18-feb-2013)

Noul Cod civil. Pronunţarea divorţului din culpa exclusivă a reclamantului. Admisibilitate (Divortul din 23-oct-2012)