Rasfoire documente

Intrarea în insolvenţă a beneficiarului de fonduri europene şi/sau de fonduri publice naţionale aferente, momentul naşterii creanţei bugetare (Insolventa din 22-iun-2015)

Admisibilitatea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei pentru creanţe bugetare constatate prin titluri executorii contestate (Insolventa din 22-iun-2015)

Procedura insolvenţei. Incidenţa dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006. Condiţii şi efecte (Insolventa din 15-feb-2015)

Creanţă chirografară. Contestaţie împotriva tabelului definitiv al creanţelor. Condiţii pentru admisibilitate (Insolventa din 19-noi-2014)

Insolvenţă. Confirmare plan de reorganizare judiciară. Neacceptarea planului de categoria creanţelor chirografare, din cele trei categorii de creanţe înscrise în tabelul definitiv. Aprecierea concretă a sintagmei ''creanţe defavorizate'' (Insolventa din 10-noi-2014)

Privilegiul statului pentru creanţele fiscale înscrise în A.E.G.R.M (Insolventa din 26-iun-2014)

Insolvenţă. Existenţa autorităţii de lucru judecat cu privire la o parte din creanţele înscrise pe tabel. Efecte asupra răspunderii (Insolventa din 21-ian-2014)

Procedura insolvenţei. Contestaţie tabel. Înscrierea unei creanţe subordonate (Insolventa din 13-ian-2014)

Procedura insolvenţei. Contestaţie la tabelul preliminar privind o creanţă constatată prin titlu executoriu (Insolventa din 06-ian-2014)

Contestatia formulata de o creditoare împotriva Hotarârii Adunarii creditorilor prin care s-au aprobat modalitatile de valorificare a unor imobile apartinând debitoarei în insolventa (Insolventa din 23-oct-2013)

Procedura insolvenţei. Creanţă sub condiţie. Drept de vot (Insolventa din 04-oct-2013)

Suspendarea judecăţii în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006. Interpretarea dispoziţiilor legale (Insolventa din 25-iun-2013)

Opoziţie la hotărârea A.G.A. de dizolvare a societăţii. Admisibilitate. Posibilitatea recuperării creanţei în cadrul procedurii de lichidare (Insolventa din 11-apr-2013)

Procedura insolvenţei. Condiţiile de deschidere a procedurii (Insolventa din 18-ian-2013)