Rasfoire documente

Noţiunea de posesie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Exercitarea posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Cazuri care nu constituie posesie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Titularul prezumţiei de posesie şi prezumţiei de proprietate (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Încetarea posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Viciile posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Discontinuitatea posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Efectele violenţei asupra posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Invocarea viciilor posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Încetarea viciilor posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Efectele posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Bunuri care nu pot fi uzucapate (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de uzucapiune extratabulară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de uzucapiune tabulară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Curgerea termenului uzucapiunii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de joncţiune a posesiilor (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Opozabilitatea posesiei faţă de terţi (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Buna-credinţă a posesorului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea bunurilor mobile prin uzucapiune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Posesia titlurilor la purtător (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea bunurilor prin ocupaţiune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Proprietatea bunului găsit (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Proprietatea asupra bunului găsit în loc public (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Vânzarea bunului găsit (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Restituirea bunului găsit către proprietar (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dreptul de proprietate asupra tezaurului găsit (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dispoziţii aplicabile ocupaţiunii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea fructelor bunului posedat (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de acţiune posesorie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Calitatea procesuală pasivă în cadrul acţiunii posesorii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Termenul de exercitare a acţiunii posesorii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Conservarea bunului posedat (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)