Rasfoire documente

Acţiune în revendicare promovată înainte de apariţia Legii nr. 10/2001. Principiul neretroactivităţii legii noi. Nelegalitatea analizării valabilităţii titlului cumpărătorilor prin prisma dispoziţiilor art. 45 alin. (2) din legea specială de reparaţie. Calitatea de avânzi-cauză a dobânditorilor imobilului. Opozabilitatea efectelor hotărârii prin care se constatase nulitatea titlului statului (Actiune in revendicare din 25-mar-2015)

Acţiune în revendicare. Imobil ce a aparţinut patrimoniului sindicatului. Incidenţa dispoziţiilor art. 480 C. civ. (Actiune in revendicare din 30-dec-2014)

Acţiune în revendicare. Drept de administrare (Actiune in revendicare din 03-sep-2014)

Acţiune în rectificare de carte funciară formulată de parohia greco-catolică împotriva parohiei ortodoxe. Admitere (Actiune in revendicare din 11-feb-2014)

Acţiune în revendicare cu privire la un imobil ce a făcut obiectul Legii nr. 10/2001, formulată de urmaşii fostului proprietar, împotriva cumpărătorilor în baza Legii nr. 112/1995. Respingere (Actiune in revendicare din 07-feb-2014)

Evacuare. Respingere pentru ca reclamantul să intenteze o acţiune în revendicare împotriva pârâtului (Actiune in revendicare din 08-ian-2014)

Acţiunea în revendicare formulată împotriva unui pârât care nu este posesorul imobilului revendicat (Actiune in revendicare din 24-oct-2013)

Imobil preluat abuziv de către stat. Admisibilitatea acţiunii în revendicare. Interpretarea Deciziei nr. 33/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (Actiune in revendicare din 26-iun-2013)