Rasfoire documente

Data de la care se datorează dobânda legală aferentă drepturilor salariale prevăzute de O.U.G. nr. 71/2009 (Munca din 03-apr-2015)

Posibilitatea cumulării actualizării debitului cu rata inflaţiei cu acordarea dobânzii legale în cazul drepturilor salariale (Munca din 30-sep-2014)

Drepturile băneşti acordate din fondurile constituite pentru stimularea personalului bugetar în temeiul O.G. nr. 92/2003. Cuantumul salariului de bază (Munca din 30-sep-2014)

Condiţia concedierii salariatului care nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat (Munca din 17-sep-2014)

Salariat CFR. Diferenţa dintre salariul de bază minim brut negociat prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură transporturi pe anul 2008-2010 şi sumele efectiv primite (Munca din 02-sep-2014)

Acordarea prin contractul individual de muncă a unui salariu mai mare decât maximul prevăzut în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii. Admisibilitate (Munca din 07-mai-2014)

Litigii de muncă. Decizie de încadrare necontestată. Posibilitatea solicitării drepturilor salariale. (Munca din 12-dec-2013)

Litigii de muncă. Termenul de prescripţie în cazul drepturilor salariale solicitate cu titlu cotă parte profit. (Munca din 12-dec-2013)

Drepturile salariale ale personalului bugetar. Procedura de contestare (Munca din 22-oct-2013)

Litigii de muncă. Dovada orelor suplimentare. (Munca din 17-sep-2013)

Dreptul salariaţilor la acordarea unui procent din profit. Abuz de drept ce nu poate constitui temei juridic pentru a obţine câştig de cauză (Munca din 24-mai-2013)