Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 111 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...Angajamente
Plăţi
1 000 000
500 000
ComentariiProiectul-pilot va ajuta întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) să respecte legislaţia privind protecţia consumatorilor în mediul online. Respectarea în mai mare măsură a regulilor ar reduce problemele consumatorilor şi ar fi în avantajul comercianţilor, care ar evita......problemele cu autorităţile de aplicare a legii.- Un contractant va produce pentru Comisie module de formare pentru IMM-uri privind legislaţia în materie de contracte încheiate cu consumatorii din Uniune şi de comercializare în mediul online, inclusiv privind Directiva 2011/83...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Regulamentul 910/23-iul-2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE

...Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Cu toate acestea, principiul recunoaşterii reciproce ar trebui să vizeze numai autentificarea pentru un serviciu online. Accesul la aceste servicii online şi furnizarea lor finală către solicitant ar trebui să fie strâns legate de dreptul de a primi astfel de servicii în condiţiile stabilite de legislaţia naţională.(15)Obligaţia de recunoaştere a mijloacelor de identificare electronică ar trebui să se refere numai la mijloacele al căror...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 august 2014 in Jurnalul Oficial 257L

Decizia 2012/546/UE, Euratom/10-mai-2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2010, Secţiunea III - Comisia

...repetă cererea pentru ca toate plăţile aferente subvenţiilor acordate din fondurile Uniunii să fie înregistrate într-o bază de date online uşor accesibilă, ţinându-se seama în mod corespunzător de legislaţia privind protecţia datelor; consideră că plăţile din fondurile Uniunii ar trebui să fie condiţionate în mod explicit de acceptarea de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 286L

Rezolutie din 22-apr-2008 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2006, Secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European

...garantând în acelaşi timp transparenţa şi tratamentul egal pentru toţi membrii şi luând în considerare progresul tehnologic (bilete electronice, rezervări online, videoconferinţe etc.).Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 88L din data de 31 martie 2009
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 31 martie 2009 in Jurnalul Oficial 88L

Recomandarea 2014/478/UE/14-iul-2014 privind principiile pentru protecţia consumatorilor şi a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online şi pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online

...tranzacţiile cu operatorul;(e)„minor” înseamnă orice persoană aflată sub pragul de vârstă minim care este necesar, în conformitate cu legislaţia naţională, pentru a participa la serviciul online de jocuri de noroc;(f)„operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică căreia i se permite să furnizeze un serviciu de jocuri de noroc online şi orice persoană care acţionează în numele sau în contul acelei persoane;(g)„comunicare comercială” înseamnă orice formă de comunicare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 iulie 2014 in Jurnalul Oficial 214L

Recomandarea 1936/18-oct-2017 privind adoptarea imediată a unor măsuri de prevenire a utilizării improprii a precursorilor de explozivi

...prezenta elemente cu caracter transfrontalier, care ar viza şi alte state membre, cât mai rapid posibil şi în conformitate cu legislaţia internă şi cu instrumentele juridice internaţionale relevante; şi(d)să identifice toate sectoarele relevante, inclusiv cele care îşi desfăşoară activitatea online, să desfăşoare acţiuni de sensibilizare direcţionate în funcţie de specificul fiecărui sector, să întreţină un dialog cu lanţul de aprovizionare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 octombrie 2017 in Jurnalul Oficial 273L

Decizia 1887/24-oct-2016 de stabilire a cerinţelor standard privind prezentarea de către statele membre a cererilor, a rapoartelor şi a cererilor de plată pentru programele de supraveghere epidemiologică privind sănătatea plantelor

...sunt definite la articolele 23 şi 24 din Regulamentul (UE) nr. 652/2014.(7)Pentru a fi în concordanţă cu legislaţia în continuă evoluţie a Uniunii, modelele standard electronice pentru cereri, rapoartele intermediare şi finale, inclusiv pentru cererile de plată, vor fi puse la dispoziţie online pe site-ul de internet al Comisiei şi ar trebui să fie utilizate pentru programele de supraveghere epidemiologică, pentru a...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 octombrie 2016 in Jurnalul Oficial 291L

Decizia 969/15-iun-2016 de stabilire a unor cerinţe standard de raportare pentru programele naţionale cofinanţate de Uniune de eradicare, control şi supraveghere a bolilor animalelor şi a zoonozelor, precum şi de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/288/UE

...punere în aplicare 2014/288/UE defineşte informaţiile care trebuie furnizate în rapoarte.(7)Pentru a fi în concordanţă cu legislaţia în continuă evoluţie a Uniunii, ar trebui să fie utilizate modelele standard electronice pentru rapoartele intermediare şi finale, inclusiv pentru cererile de plată, puse la dispoziţie online pe site-ul de internet al Comisiei pentru programele veterinare privind pesta porcină africană, gripa aviară, boala limbii albastre, bruceloza...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 17 iunie 2016 in Jurnalul Oficial 160L

Ordinul 1218/2018 pentru aprobarea Normelor privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

...să fie unul rezonabil şi suficient. La stabilirea termenului-limită pentru depunerea ofertelor se vor respecta termenele minime impuse de legislaţia în materia achiziţiilor publice (atât pentru procedurile online, cât şi offline), iar anunţul de participare/anunţul de participare simplificat/anunţul de concurs va fi supus aprobării directorului general...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 august 2018 in M.Of. 731 din 23-aug-2018

Decizia 859/04-oct-2017 privind ajutorul de stat SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) pus în aplicare de Luxemburg în favoarea Amazon

...de expertiză al [preşedintelui şi fondatorului Interactive Media in Retail Group, Asociaţia industriei din Regatul Unit pentru comerţul cu amănuntul online şi comerţul electronic, Londra, Regatul Unit], 6 iunie 2014, p. 36, punctul 66).(555)Similar cazului Germaniei, legislaţia franceză limitează posibilitatea societăţii Amazon de a utiliza strategia sa curentă de concurenţă în ceea ce priveşte preţurile. În Franţa...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 iunie 2018 in Jurnalul Oficial 153L