Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 84 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.455 acte

Recomandarea 2008/653/CE/26-mai-2008 privind folosirea sigură şi eficientă a sistemelor informatice şi de comunicaţie încorporate la bordul vehiculelor: actualizarea Declaraţiei europene de principii privind interfaţa om-maşină

...la 15 septembrie 2003 Comisia a adoptat o comunicare privind tehnologiile de informare şi comunicaţie referitoare la vehiculele sigure şi inteligente, COM(2003) 542 final, incluzând recomandările pentru interfaţa om-maşină drept una dintre acţiunile prioritare.(4)Întrucât forumul comun eSafety al industriei şi sectorului public a instituit un grup de lucru...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 august 2008 in Jurnalul Oficial 216L

Decizia 271/14/COL/09-iul-2014 de modificare, pentru a nouăzeci şi şaptea oară, a normelor procedurale şi de fond din domeniul ajutoarelor de stat prin adoptarea unor noi orientări pentru cercetare, dezvoltare şi inovare [2015/1359]

...flanking-horizontal-policies/research-innovation3.În Strategia Europa 2020 (3), Comisia Europeană ("Comisia") defineşte cercetarea şi dezvoltarea ("C&D") drept un factor-cheie pentru realizarea obiectivelor de creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. În acest scop, Comisia a stabilit obiectivul principal conform căruia 3 % din produsul intern brut al...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 6 august 2015 in Jurnalul Oficial 209L

Regulamentul 1999/11-dec-2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

...unor preţuri la energia electrică stabilite în mod competitiv în conformitate cu legislaţia sectorială relevantă, integrarea şi cuplarea pieţelor, având drept scop sporirea capacităţii comercializabile a interconexiunilor existente, reţelele inteligente, agregarea, participarea activă a cererii stocarea, producerea distribuită, mecanismele pentru dispecerizare, redispecerizare şi limitare, precum şi semnalele de preţ în
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 328L

Buget din 18-dec-2007 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2008/165/CE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2008

...regenerabile de energie
1.1
-
p.m.
-
3 000 000
79 220,28
6 629 600,10
06 04 05
Drepturile utilizatorilor de energie
1.1
250 000
450 000
200 000
450 000
450 000,-
72 134,-
06 04 06
Program-cadru pentru competitivitate şi inovaţie - Programul "Energie inteligentă - Europa"
1.1
66 061 800
19 000 000
58 423 000
182 000
06 04 07
Proiect-pilot - Securitatea
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 martie 2008 in Jurnalul Oficial 71L
Inapoi 1 2 3 4 5 6 7 8 9