Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2786 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.763 acte

Hotarirea 737/2013 privind emiterea Acordului de mediu pentru proiectul ''Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă''

...măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2006;- Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările ulterioare, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor......uzate, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;- Directiva Consiliului 78/659/EEC din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 octombrie 2013 in M.Of. 634 din 14-oct-2013

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...indexul corupţie
- gradul de absorbţie a fondurilor europene
- nivelul participării operatorilor economici din afara României la proceduri
- număr oferte/procedură (competiţie)
- povara administrativă
Obiective specifice
Indicatori de rezultat
1. Un nou pachet de acte normative suple şi coerente, în vigoare din februarie 2016
- număr de acte normative: 4 legi, legislaţie secundară şi terţiară
2. Crearea unei agenţii naţionale a achiziţiilor publice funcţionale şi operaţionale, care să îndeplinească funcţiile prevăzute în
......coerente
- obiective şi criterii de performanţă
- ghid operaţional interactiv actualizat
3. Consolidarea sistemului de remedii şi căi de atac prin legislaţie dedicată
- lege privind sistemul de remedii şi căi de atac
- complete specializate pe lângă curţile de apel
- numărul deciziilor CNSC
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Norme Metodologice din 2003 privind întocmirea, verificarea şi centralizarea raportărilor contabile ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003

...30 iunie 2002, respectiv 30 iunie 2003, veniturile totale, respectiv cheltuielile totale, înregistrate de societate la aceste date;30 - se completează cu rulajul debitor al contului 6911 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", calculat în conformitate cu legislaţia fiscală.Contul de profit şi pierdere-brokeri de asigurare (cod 05)01 la 05 - se completează cu sumele înscrise în rulajul creditor al contului 707 "Venituri din activitatea de brokeraj";07 şi 08 - sumele se preiau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2003 in M.Of. 427 din 18-iun-2003

Norme Metodologice din 2003 privind întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare anuale ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare pe anul 2002

...31.12.2001, respectiv 31.12.2002 veniturile totale, respectiv cheltuielile totale înregistrate de societate la aceste date;30 - se completează cu rulajul debitor al contului 6911 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", calculat în conformitate cu legislaţia fiscală;Contul de profit şi pierdere - brokeri de asigurare (cod 05)01 la 05 - se completează cu sumele înscrise în rulajul creditor al contului 707 "Venituri din activitatea de brokeraj";07 şi 08 - sumele se preiau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 aprilie 2003 in M.Of. 216 bis din 02-apr-2003

Norme Metodologice din 2004 privind întocmirea, verificarea şi centralizarea situaţiilor financiare anuale ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare, aferente exerciţiului financiar 2003

...decembrie 2001, respectiv 31 decembrie 2002, veniturile totale, respectiv cheltuielile totale înregistrate de societate la aceste date;- rd. 30 - se completează cu rulajul debitor al contului 6911 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent", calculat în conformitate cu legislaţia fiscală.Contul de profit şi pierdere - brokeri de asigurare (cod 05)- rd. 01 la 05 - se completează cu sumele înscrise în rulajul creditor al contului 707 "Venituri din activitatea de brokeraj";- rd. 07 şi 08 - sumele se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 februarie 2004 in M.Of. 135 din 16-feb-2004

Regulamentul 118/02-dec-1996 de modificare şi actualizare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 de aplicare a regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71

...se iau în considerare numai pe baza relaţiei dintre perioadele de asigurare sau de rezidenţă realizate numai în temeiul acelei legislaţii şi perioadele de asigurare sau rezidenţă impuse de acea legislaţie pentru a beneficia de o prestaţie completă.
- Anexa IV partea C menţionează pentru fiecare stat membru interesat cazurile în care cele două calcule ar conduce la un
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 2454/02-iul-1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar

...toată legislaţia vamală existentă într-un singur instrument juridic; întrucât codul introduce, de asemenea, o serie de modificări la această legislaţie pentru a o face mai coerentă, pentru a o simplifica şi pentru a umple anumite lacune; întrucât aceasta constituie legislaţia comunitară completă în acest domeniu;întrucât aceleaşi motive care au determinat adoptarea codului sunt valabile pentru legislaţia vamală de aplicare; întrucât este...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Norma 2/1999 privind autorizarea bancilor

...a prevederilor lit. g) din prezentul articol, referitoare la certificatul de cazier judiciar;- declaratie de venit, intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala. In cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va completa anexa nr. 3;f)studiul de fezabilitate, insusit de conducatorii propusi ai bancii, care va cuprinde:- tipul, denumirea si descrierea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 februarie 1999 in M.Of. 58 din 10-feb-1999

Regulamentul 118/30-ian-2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1560/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe

...2)]. Este foarte important să depuneţi contestaţia (cale de atac sau revizuire) în intervalul de timp indicat.(1)A se completa de către fiecare stat membru, în conformitate cu dispoziţiile specifice din legislaţia naţională.(2)A se completa de către fiecare stat membru.În perioada în care se examinează apelul sau revizuirea, puteţi rămâne în această ţară. Sau...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 8 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 39L

Acord din 2017 MULTILATERAL al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte

...chestiuni legate de schimburi ori solicitări de schimburi şi de a administra prevederile secţiunii 4 a prezentului acord) şi (iii) legislaţia necesară care să ceară entităţilor raportoare să completeze raportul CbC,având în vedere că jurisdicţiile sunt hotărâte să discute, în scopul soluţionării cazurilor de rezultate economice nedorite, inclusiv......g)termenul "Entitate raportoare" înseamnă entitatea constitutivă care, în virtutea legislaţiei naţionale în vigoare în jurisdicţia sa de rezidenţă fiscală, completează raportul CbC în numele grupului MNE;h)termenul "Raport CbC" înseamnă raportul pentru fiecare ţară în parte care trebuie completat...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 iunie 2018 in M.Of. 507 din 20-iun-2018