Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1199 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 580.824 acte

Sentinta civila 3277/2012 privind anularea unor acte administrative

...ca operaţiune purtătoare de TVA exista încă din 2004, precum şi aplicarea retroactivă de TVA, cu impunerea de penalităţi, contravine jurisprudenţei CEDO.Au invocat cauzele Sunday Times contra Marii Britanii (Hotărârea din 26 aprilie 1979), respectiv Silver contra Marii Britanii (Hotărârea din 25 martie 1983), soluţionate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului care a constatat că nu este lege în sensul Convenţiei (şi, deci, este înlăturată de la aplicare......13 din Codul de procedură fiscală, art. 126-134 din Codul fiscal, art. 11, 20 şi 148 din Constituţie, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţa CJUE, precum şi pe orice alte dispoziţii legale pertinente...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2015 in M.Of. 152 din 03-mar-2015

Decizia 3/2014 privind examinarea sesizării formulată de către Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 4.638/257/2012 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, în sensul de a se stabili rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice

...unei hotărâri judecătoreşti curge "de la pronunţare" ori "de la comunicare", sunt neconstituţionale din cauza lipsei de precizie.V.3. Jurisprudenţă relevantă a Curţii Europene a Drepturilor OmuluiPrintr-o bogată jurisprudenţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat importanţa asigurării accesibilităţii şi previzibilităţii legii, instituind şi o serie de repere pe care legiuitorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 mai 2014 in M.Of. 392 din 28-mai-2014

Decizia 921/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că "interpretarea pe care, în exercitarea competenţei ce îi este......nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu competenţă de a interpreta şi de a aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor şi fără a-şi reconsidera jurisprudenţa menţionată anterior, Curtea observă că folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 septembrie 2011 in M.Of. 673 din 21-sep-2011

Decizia 207/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

...de a proteja persoana de măsurile arbitrare". Invocă, în sprijinul acestei afirmaţii, Hotărârea din 27 septembrie 1990, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Wassink împotriva Olandei, şi Hotărârea din 10 iunie 1996, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Benham împotriva Marii Britanii. De asemenea, arată că, în jurisprudenţa aceleiaşi instanţe europene, s-a statuat că "legea care reglementează cu privire la străinii reţinuţi în vederea returnării lor în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 mai 2011 in M.Of. 309 din 05-mai-2011

Decizia 903/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că "interpretarea pe care, în exercitarea competenţei care îi este......nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu competenţă de a interpreta şi de a aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor şi fără a-şi reconsidera jurisprudenţa menţionată anterior, Curtea observă că folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 septembrie 2011 in M.Of. 673 din 21-sep-2011

Decizia 738/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că "interpretarea pe care, în exercitarea competenţei care îi este......Constituţională nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu competenţă de a interpreta şi a aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor şi fără a-şi reconsidera jurisprudenţa menţionată anterior, Curtea observă că folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2011 in M.Of. 524 din 26-iul-2011

Decizia 669/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că "interpretarea pe care, în exercitarea competenţei care îi este......Constituţională nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu competenţa de a interpreta şi a aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor şi fără a-şi reconsidera jurisprudenţa menţionată anterior, Curtea observă că folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2011 in M.Of. 524 din 26-iul-2011

Decizia 1088/2011 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

...unei anumite interpretări date Tratatului poate fi aceea ca o dispoziţie a unei legi naţionale să fie incompatibilă cu dreptul european.Efectele acestei hotărâri preliminare sunt cele arătate în jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, şi anume că "interpretarea pe care, în exercitarea competenţei ce îi este......Constituţională nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu competenţa de a interpreta şi a aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile subiective ale cetăţenilor şi fără a-şi reconsidera jurisprudenţa menţionată anterior, Curtea observă că folosirea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 septembrie 2011 in M.Of. 668 din 20-sep-2011

Decizia 191/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

...contravenţională în discuţie intră în sfera dreptului penal şi poate fi calificată ca fiind infracţiune în sensul autonom la nivel european. De altfel, prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie de concurenţă s-a statuat că faptele anticoncurenţiale sunt de o gravitate mare şi trebuie sancţionate......scrise.5. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie şi faptul că nu au intervenit elemente noi, care să determine schimbarea acestei jurisprudenţe. Totodată, arată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2019 in M.Of. 572 din 11-iul-2019

Decizia 833/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Referitor la analiza termenului rezonabil, observăm că instanţa europeană a statuat că caracterul rezonabil al termenului se analizează in concreto, în raport cu circumstanţele speciale ale fiecărei cauze şi având în vedere criteriile consacrate de jurisprudenţă (Hotărârea din 24 februarie 2009 pronunţată în Cauza Abramiuc împotriva României, paragraful 103, Hotărârea din 27 iunie 2000 pronunţată în......Cauza Frydlender împotriva Franţei, paragraful 43).În sensul jurisprudenţei constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, caracterul rezonabil al unei proceduri se analizează în funcţie de circumstanţele cauzei şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 martie 2016 in M.Of. 192 din 15-mar-2016