Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 21408 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Legea 520/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

...520 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelorParlamentul României adoptă prezenta lege.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2004 in M.Of. 1153 din 07-dec-2004

Decizia 52/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

...Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria Pivniceru
......Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, obiecţie formulată de un număr de 52 deputaţi.2. Obiecţia de neconstituţionalitate a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 martie 2018 in M.Of. 206 din 07-mar-2018

Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu - REPUBLICARE

...delegat8.1.Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire şi la regularitatea sau......2013 (81);
- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (87);
- aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli;
- alte acte normative specifice.
- nota justificativă;
- nota de fundamentare/ situaţia privind facturi, contracte, alte obligaţii la plată scadente în perioadă, conform prevederilor
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 ianuarie 2016 in M.Of. 28 din 15-ian-2016

Ordinul 388/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată......asigurate înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 1 alin. (6) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat.Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2015 in M.Of. 220 bis din 01-apr-2015

Ordinul 186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

...situaţiilor stabilite de comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menţionat. Lista de persoane asigurate înscrise care se ia în calcul pentru continuarea relaţiei contractuale este cea prezentată......asigurate înscrise, contractul poate înceta în condiţiile art. 1 alin. (6) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menţionat.Pentru cele 3 luni de contract în care medicul nou-venit are obligaţia de a înscrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2015 in M.Of. 220 bis din 01-apr-2015

Ordonanta urgenta 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativeAvând în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta împotriva evaziunii,ţinând seama de importanţa existenţei unui mecanism unic de......în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii ori se desfăşoară activităţi care cad sub incidenţa actelor normative naţionale, inclusiv transpuse din legislaţia comunitară, în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 iunie 2013 in M.Of. 389 din 29-iun-2013

Decizia 18/2017 [R] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu dispoziţiile art. 435 din Codul de procedură civilă, mai exact efectele faţă de terţi ale hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ

...procedură civilă, mai exact efectele faţă de terţi ale hotărârii judecătoreşti de admitere a cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIECOMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGIIDosar nr. 1.202/1/2017
......completările ulterioare, şi ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ şi a efectelor acestei soluţii faţă de părţile litigiului, precum şi faţă de terţi".Magistratul-asistent...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 decembrie 2017 in M.Of. 970 din 07-dec-2017

Initiativa Legislativa din 2018 a cetăţenilor potrivit legii nr. 189/1999 - proiect de lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală

...INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ din 5 iulie 2018 a cetăţenilor potrivit legii nr. 189/1999 - proiect de lege pentru modificarea unor acte normative în materie electoralăPARTEA 1: EXPUNERE DE MOTIVERomânia este o democraţie de aproape 30 de ani, însă continuă să......care îşi au domiciliul în ţară, dar în cadrul secţiilor de vot din afara ţării,- SECŢIUNEA 1: Titlul proiectului de act normativ: Lege pentru modificarea unor acte normative în materie electorală- SECŢIUNEA 2: Motivul emiterii proiectului de act normativ1. Descrierea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 2018 in M.Of. 732 din 24-aug-2018

Decizia 766/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Valer Dorneanu
- preşedinte
Marian Enache
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Daniel Marius Morar
- judecător
Mona-Maria Pivniceru
......fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecţie formulată de un număr de 65 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, precum şi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 februarie 2017 in M.Of. 143 din 24-feb-2017

Ordinul 538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

...medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 iunie 2011 in M.Of. 384 bis din 01-iun-2011