Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 111 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.763 acte

Ordinul 4774/2014 privind aprobarea înfiinţării comisiilor naţionale de specialitate şi regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

...şi de tipul activităţii pe care urmează să o desfăşoare, în rest, membrii subcomisiilor/grupurilor de lucru îşi susţin activitatea online.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 762 din data de 21 octombrie 2014
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 octombrie 2014 in M.Of. 762 din 21-oct-2014

Strategie din 2014 DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2015-2020

...specializat;b)implementarea Memorandumului comun MJ-CSM- PÎCCJ-MEN privind educaţia juridică în şcoli;c)accesul gratuit al publicului la legislaţia actualizată;d)întocmirea şi distribuirea de broşuri şi ghiduri de educaţie juridică a publicului, pe teme specifice; evaluarea periodică a impactului şi eficienţei acestora. Diversificarea posibilităţilor de informare online pentru cetăţeni;e)îmbunătăţirea mecanismelor de furnizare a informaţiilor pentru publicul larg care să ajute cetăţenii şi justiţiabilii să aibă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 ianuarie 2015 in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Precizari din 2011 privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...de către părţile interesate.Aprobarea cererii de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face online de către Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Responsabilitatea asupra corectitudinii datelor din cererile de actualizare a......nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către personalul de specialitate al Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.6.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 martie 2011 in M.Of. 186 din 17-mar-2011

Hotarirea 543/2005 privind aprobarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 şi organizarea şi funcţionarea Comisiei de monitorizare şi implementare a Strategiei

...Ministerului Justiţiei a datelor publice despre dosare, liste de şedinţă, decizii şi încheieri, complete de judecată(9)dezvoltarea bazei de legislaţie şi jurisprudenţă, inserarea capabilităţii de a furniza modificări la nivel de articol, forma on-line a actului, utilizarea jurisprudenţei rezultată din activitatea instanţelor.De asemenea se va instrui o parte din personalului instanţelor pentru utilizarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2005 in M.Of. 547 din 28-iun-2005

Regulamentul 1020/20-iun-2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011

...necesare norme pentru această asigurare a aplicării a legislaţiei, indiferent dacă produsele sunt introduse pe piaţă prin mijloace offline sau online şi indiferent dacă ele sunt fabricate în Uniune sau nu.(2)Legislaţia de armonizare a Uniunii acoperă o mare parte din produsele fabricate. Produsele neconforme şi nesigure pun în pericol cetăţenii şi......înfiinţat în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1724 al Parlamentului European şi al Consiliului (24) oferă un punct unic de acces online la informaţii, acesta poate fi utilizat pentru a le furniza operatorilor economici informaţii relevante privind legislaţia de armonizare a Uniunii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 25 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 169L

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...în funcţiune prin conectarea staţiei de pilotaj de la distanţă care controlează drona (RPS - Remote Pilot Station) la o platformă online. Platforma online va afişa poziţia RPAS în cursul operaţiunilor şi va valida conformitatea acesteia cu diferitele legislaţii naţionale, în funcţie de localizarea efectivă a RPAS. Această platformă online poate genera zone de interdicţie aeriană pe baza standardelor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Hotarirea 1280/2004 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în perioada 2004-2008

...să beneficieze de toate avantajele economiei digitale:- Educaţia şi instruirea întreprinzătorilor;- Iniţierea mai puţin costisitoare şi mai rapidă a afacerilor;- Legislaţie şi reprezentări mai bune;- Asigurarea calificării necesare;- Îmbunătăţirea accesului on-line;- Mai mult de la Piaţa Internă;- Sistemul fiscal şi aspecte financiare;- Consolidarea capacităţii tehnologice a întreprinderilor mici;- Utilizarea modelelor e-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 august 2004 in M.Of. 790 din 27-aug-2004

Decizia 180/2010 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile

...titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobilePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 273 din data de 27 aprilie 2010
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 aprilie 2010 in M.Of. 273 din 27-apr-2010

Decizia 232/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011, având ca obiect Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ prin intermediul serviciilor online sau mobile

...ca obiect Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ prin intermediul serviciilor online sau mobilePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 691 din data de 29 septembrie 2011 漀
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 septembrie 2011 in M.Of. 691 din 29-sep-2011

Hotarirea 314/2009 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare şi a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

...şi elaborarea ghidului investitorului în turism şi al fondurilor comunitarePentru realizarea acestui obiectiv se pot achiziţiona, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, următoarele categorii de servicii şi produse:- crearea şi implementarea sistemului de software pentru autorizarea on-line;- dezvoltarea sistemului de software pentru toată activitatea de autorizare în domeniul turismului;- crearea şi implementarea sistemului de software pentru reţeaua...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 martie 2009 in M.Of. 192 din 27-mar-2009